Frederik Tibau expert Digital Innovation & Growth bij Agoria

Christiaan De Backer zal 2009 niet snel vergeten. Net 50 geworden, een kwarteeuw actief in de it-sector, pas benoemd tot chief information officer bij TomTom, én op de koop toe verkozen tot cio van het jaar. “Dit is een bekroning voor 25 jaar hard werken”, klinkt het, “en ja, daar ben ik erg fier op.”

In 1984 startte de burgerlijk ingenieur zijn carrière bij Alcatel Bell. Binnen dat bedrijf zou hij als it’er door heel wat waters zwemmen, tot hij in 1996 opgepikt wordt door Belgacom. Een lijstje maken van alles wat hij daar gerealiseerd heeft, zou ons te ver leiden in het kader van dit interview. Laten we het er op houden dat de telecomoperator nooit zo ver zou gestaan hebben in callcenter en salesforce automation zónder De Backer.

Sinds enkele jaren loopt de Oost-Vlaming in de kijker als it-verantwoordelijke bij de digitale kaartenboer Tele Atlas (intussen TomTom), vandaag mag hij zich cio noemen van de Nederlandse gps-fabrikant. “Tijdens mijn eerste gesprek met Alain De Taeye van Tele Atlas benadrukte deze laatste dat hij zijn cio liefst zo weinig mogelijk te zien kreeg”, blikt De Backer terug. “Dat zou immers betekenen dat er geen it-problemen waren. Maar anderhalf jaar later zat ik al mee rond de tafel om de serviceplatformen van de eindproducten te bepalen.”

Volgens De Taeye heeft u ‘it weer op de kaart geplaatst’ binnen zijn bedrijf.

CHRISTIAAN DE BACKER: Toen ik eind 2005 aan de slag ging bij Tele Atlas, onderging het it-department de business. De afdeling werd veel te laat betrokken bij projecten, en als er ergens iets scheelde, kregen we steevast de zwarte piet toegespeeld. Het is mijn verdienste dat it weer mee aan tafel zit wanneer er beslissingen genomen worden. Nieuwe producten, acquisities, tot en met het bouwen van nieuwe bedrijfssites: de it-afdeling moet zich kunnen voorbereiden op zulke ingrepen. Want als het management een beslissing neemt, kan je er van op aan dat alles de volgende dag rond moet zijn.

Hoe heeft u die ommekeer bewerkstelligd?

CHRISTIAAN DE BACKER: Door goed te communiceren, en door vertrouwen te creëren. Er kan veel verkeerd lopen met it. En als er iets scheelt, moet je daar goed over communiceren. En de juiste stappen zetten om gelijkaardige problemen te vermijden in de toekomst. Klanten willen dan weer dat onze kaarten en toepassingen overal werken, helemaal up-to-date zijn, en er visueel steeds beter gaan uitzien (denk aan 3D, nvdr.). Door de samenwerking tussen business en it hebben we een globaal platform op poten kunnen zetten waarop we intussen de ene na de andere innovatie tot leven laten komen. Eén centrale vraag is daarbij fundamenteel: hoe kan it vernieuwend zijn voor de klant?

Welke kwaliteiten zijn onontbeerlijk voor een cio?

CHRISTIAAN DE BACKER: Ik denk dat je vooral goed met mensen moet kunnen omgaan. Daarnaast moet je over uitstekende communicatievaardigheden beschikken, en moet je perfect kunnen inschatten of de gevraagde investeringen de juiste zijn. Automatiseren om te automatiseren, kan bijvoorbeeld niet. En het spreekt voor zich dat je, om de juiste keuze te kunnen maken, de business héél goed moet kennen. Bovendien moet je pragmatisch zijn. Want als cio komen er altijd meer vragen op je af dan wat je kan bolwerken.

Eigenlijk ben ik vooral een ’team creator’. Vier jaar geleden heb ik bij Tele Atlas een Europees en een Amerikaans team op dezelfde lijn moeten krijgen, en eigenlijk doe ik nu net hetzelfde bij TomTom, zij het dan voor een Belgisch en een Nederlands team (lacht).

In moeilijke tijden komen de budgetten onder druk. Moet je als cio dan nog meer op je strepen staan?

CHRISTIAAN DE BACKER: Het is geen kwestie van op je strepen te staan. De crisis is niet eens zo slecht voor cio’s. Omdat we nu veel gemakkelijker kunnen zeggen: sorry jongens, daar is geen geld voor. Wanneer het allemaal wat stroever loopt, begríjpt het management die boodschap. Wanneer het geld binnenstroomt, is dat vaak niet het geval. De crisis is met andere woorden een unieke kans om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. De afgelopen vier jaar hebben we bij Tele Atlas het budget voor it trouwens drastisch naar beneden kunnen halen. Door de standaardisatie van de infrastructuur en het beheer met één globaal team, hebben we heel wat optimalisaties kunnen doorvoeren. Een mooi voorbeeld is het intranet. Toen ik aan de slag ging bij Tele Atlas werd ik bestookt met vragen voor nieuwe websites, voor intern en extern gebruik. Alleen zat er geen visie achter al die gefragmenteerde projecten. Ik heb toen de beslissing genomen om nieuwe fundamenten te gaan leggen, mét een goede beveiliging, mét een degelijk contentmanagement.

Drie maanden lang hebben we geen websites meer opgeleverd, en hebben we ons enkel en alleen geconcentreerd op de nieuwe basisstructuur. Het resultaat is dat documenten vandaag maar één keer online gezet moeten worden. En dat ze automatisch op het intranet komen, op de partnersites, en op het extranet.

Een ander voorbeeld draait om websites in vreemde talen. Vroeger hadden we daar twee tot drie maanden voor nodig, vandaag is dat nog twee weken. Het heikele punt daarbij is altijd dat je de business mee moet krijgen. Die mensen moeten beseffen dat ze méér in de plaats gaan krijgen. Reculer pour mieux sauter.

Het is geen geheim dat TomTom een barslecht jaar achter de rug heeft. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de strategie binnen uw departement?

CHRISTIAAN DE BACKER: We hebben nóg meer de nadruk gelegd op groepsintegratie. Vroeger gebeurde het regelmatig dat er applicaties uitgerold werden voor één enkele business unit. Dat is nu veel minder het geval. En als er een bepaalde dienst beschikbaar is voor één bepaalde unit, dan gaan we steevast kijken of die niet kan geïntegreerd worden binnen het geheel. Binnen TomTom is de it-afdeling nu helemaal op groepsniveau georganiseerd. Wat dat betreft zijn we echt een haantje de voorste binnen het bedrijf.

Wat zijn momenteel de andere grote aandachtspunten?

CHRISTIAAN DE BACKER: Je mag het integratieverhaal niet onderschatten. Verschillende infrastructuren op elkaar afstemmen is niet van de poes. Het op elkaar afstemmen van twee telefoniesystemen klinkt misschien eenvoudig, maar dat is het allerminst. En de it-afdeling van TomTom is verre van rijp. Dat komt voor een stuk omdat het bedrijf zo sterk gegroeid is in de laatste jaren. It moest in de eerste plaats bijblijven. Het structureren en organiseren, dat is vooral iets van de laatste maanden (lacht).

Gelooft u in een switch naar operationele kosten? Cost cutting door middel van cloud computing bijvoorbeeld?

CHRISTIAAN DE BACKER: Okéé, maar wat is cloud computing juist? Bij Tele Atlas hebben we al een vrij grote ‘private cloud’. Onze infra-structuur is volledig gevirtualiseerd voor de nieuwe productiesystemen. In Gent hebben we dit jaar geen enkele nieuwe server geplaatst, maar dankzij de virtualisatietechnieken kunnen we heel wat meer halen uit onze oude infrastructuur. Publieke cloud computing zal wel ooit doorbreken, maar dan denk ik toch vooral aan hybride modellen. Bij TomTom zou alles wat te maken heeft met feedback van de community bijvoorbeeld naar de cloud kunnen gaan, mapsharing en dat soort dingen. Daar ga je sowieso al naar de community in je netwerk.

Dat TomTom een moeilijke periode doormaakt, komt voor een stuk omdat de markt voor navigatiekastjes aftakelt.

CHRISTIAAN DE BACKER: Het kastje op zich heeft het inderdaad moeilijk op dit moment maar is zeker nog niet afgeschreven. Het zijn vooral diensten en afgeleide producten die belangrijk worden. TomTom sluit volop deals voor inbouwmodules met bedrijven zoals Renault, en de navigatiesoftware is sinds kort beschikbaar op de iPhone. BlackBerry gebruikt digitale kaarten van Tele Atlas, en ook Vodafone zal zijn dienstenaanbod baseren op onze maps. Ik denk dat alle traditionele spelers uit onze sector de switch maken van hard- en softwarefabrikant naar dienstenleverancier. Onze navigatietoestellen worden trouwens al geüpdatet met verkeersinformatie en dingen zoals flitspaalgegevens. Location based services zijn de volgende stap.

Een stap die bijvoorbeeld ook Google zet. De internetgigant begeeft zich steeds nadrukkelijker op jullie terrein. Denk maar aan de pogingen die het bedrijf onderneemt om de wereld in 3D tot bij de eindgebruiker te brengen (Google Street View).

CHRISTIAAN DE BACKER:Uiteraard houden wij Google in het oog, maar we mogen ons niet blindstaren op dat bedrijf. TomTom moet vertrekken vanuit de eigen sterktes. De onderneming moet creatief zijn, en focussen op de meerwaarde die ze kan bieden voor haar klanten. Het zal niet alleen Google zijn dat de bakens uitzet.

Wij focussen vandaag volop op realtime informatie. In onze buurlanden heeft TomTom al diensten beschikbaar via dewelke je een correcte inschatting kan maken van je reistijd, omdat er niet langer gewerk wordt met gemiddelde snelheden maar met realtime-gegevens. In België worden vandaag al benzineprijzen doorgeseind in realtime. Met zulke dingen kunnen we ons onderscheiden van de concurrentie.”

Frederik Tibau

“De afgelopen vier jaar hebben we bij Tele Atlas het budget voor it drastisch naar beneden kunnen halen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content