Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Onder Brice Descamps, verantwoordelijk voor de informatica van Fiat Group Automobiles Belgium en voor het eigen dealership van FGAB, Motor Village, evolueert de it-afdeling geleidelijk van een technische supportafdeling – zonder de support daarom achterwege te laten – naar business consultant. Zo krijgt ze toegevoegde waarde.

Tot waar reiken uw verantwoordelijkheden in de organisatie van Fiat in België?

BRICE DESCAMPS: De it-afdeling behelst 3 grote polen. Ten eerste een eerder historische, technische activiteit van infrastructuur en telecom. Ten tweede het onderhoud van de applicaties en de ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Ten derde de ondersteuning van het netwerk van autoverdelers. Aangezien informatica steeds vaker aan de basis van bedrijfsprocessen ligt en de verkopers en het netwerk in staat stelt een echte meerwaarde te bieden, heeft de afdeling het zwaartepunt verplaatst van het technische beheer, in voorkomend geval ondersteund door externen, naar de ondersteuning van de processen.

Het informaticateam bestaat intern uit 4 voltijdse werkkrachten, bijgestaan door 2 externen, voor de technische ondersteuning, het onderhoud van de applicaties en de processen.

Welke grote applicaties ondersteunt u?

BRICE DESCAMPS: Een van de grote applicaties die wij ondersteunen, is het dealer management system (dms). Hiermee kan de concessiehouder elke wagen beheren vanaf de bestelling en zijn hele levenscyclus volgen, met daarbovenop een laagje compatibiliteit voor de facturatie. Door deze follow-up blijft hij voortdurend in contact met de klant en kan hij in elke fase van de levensduur van een wagen met hem in gesprek gaan. Dit dms-systeem is gekoppeld aan werkplaatsbeheer en biedt interfaces met de verschillende systemen van Fiat die losse onderdelen beheren, of het nu gaat om prijsbepaling of beschikbaarheid, de voertuigenstock enz.

Voor het dms is sinds kort een certificeringsproces aan de gang om de beschikbaarheid van de interfaces die de concessiehouders gebruiken, te waarborgen, een uniform prijsbeleid te kunnen hanteren enz. Deze ‘opening’ wat betreft het dms is des te belangrijker omdat, omwille van nieuwe Europese wetgeving, een concessiehouder niet meer exclusief is en dus op basis van één enkel dms met verschillende constructeurs zal kunnen samenwerken.

De andere grote applicatie is de web portal waarmee we de mpls-lijnen hebben kunnen vervangen door een traditionele internetverbinding voor het contact tussen de concessiehouder en Fiat, met toegang tot zo’n 40 verschillende back-officeapplicaties. De technische ondersteuning van deze portaalsite is in handen van het callcenter van Computerland dat toegang heeft tot een intern ticketingsysteem bij de Fiat-groep, gemeenschappelijk voor de hele emea-zone.

Wij ondersteunen bovendien de grote bedrijfsapplicaties van de Fiat-groep inzake bevoorrading, aankoop, finance, human resources, logistiek enz. Applicaties die op zeer uiteenlopende omgevingen draaien waardoor we een beroep moeten doen op verscheidene technologieën.

Wat waren de grote projecten van de laatste jaren?

BRICE DESCAMPS: Sinds 2009 zijn we geleidelijk de activiteiten van Chrysler Belux aan het integreren. Deze integratie verloopt stap voor stap: eerst de voertuigen en de distributieketen, vervolgens de wisselstukken en hun logistiek enz. Op dit ogenblik zijn we een uniek coderingssysteem op poten aan het zetten.

Bovendien hebben we virtualisatie geïntroduceerd op de serverinfrastructuren van Motor Village en FGAB met technologie van VMware. Beide bedrijven delen namelijk dezelfde it-infrastructuur. Maar we zijn ook de sessies van de gebruikersomgevingen met Citrix aan het virtualiseren. Een virtualisatie die gepaard gaat met ‘disaster recovery’ door een secundaire nas-infrastructuur van NetApp te installeren. Het is een project dat in België werd opgestart en dat gecertificeerd is op het niveau van de Groep. Deze virtualisatie werd gevalideerd en is intussen opgenomen in de portefeuille van de groep.

De verhuis van Evere naar Oudergem ongeveer anderhalf jaar geleden was de gelegenheid om een specifieke inrichting te voorzien. Zo werd wifi geïnstalleerd, met tijdelijke toegang voor bezoekers: ‘guest wifi’, zoals in de hotels. Daarnaast werden toegangscontrole met badge, videobewaking en intelligent parkingbeheer (via een portaalsite die toegankelijk is vanop internet) geïnstalleerd, evenals ip-telefonie. Bovendien werden schermen en 2 smartboards geïnstalleerd waarop specifieke inhoud kan worden verspreid via een digital signage-oplossing. Ook de mobiliteit werd geïntensifieerd door werknemers die zich vaak moeten verplaatsen een Blackberry en 3G-dongles aan te bieden.

En sinds enkele maanden beschikken we over videoconferencing dankzij het Telepresence-systeem van Cisco/BT.

Welke grote projecten staan op stapel?

BRICE DESCAMPS: Qua infrastructuur gaan we verder met de virtualisatie bij FGAB en de synergie tussen beide bedrijven.

Wat de applicaties betreft, wordt de certificering van het dms uitgebreid tot de losse onderdelen en de service. We gaan er ook een laagje business management aan toevoegen waarmee de concessiehouder zijn financiële gezondheid kan analyseren en aan reporting kan doen. In de kern van de Fiat-systemen gaan we ook uniformiteit creëren tussen de verschillende databanken die de concessiehouders moeten raadplegen. Zo willen we de dialoog tussen de verschillende databanken vergemakkelijken en een uniforme klantenfiche bieden.

Voor het 2de semester van dit jaar is de integratie van een cms (content management system) in de portaalsite voorzien om de leads verzameld op de websites, tijdens evenementen enz. automatisch te integreren.

Een groot project op Belgisch niveau ten slotte, heeft betrekking op de dematerialisatie van financiële documenten, met de installatie van een repository voor de toegang tot de verschillende dossiers.

Hoe zit het met uw it-infrastructuur?

BRICE DESCAMPS: De it-platformen van FGAB en Motor Village zijn verdeeld over 2 sites in Oudergem, met een disaster recovery in Schaarbeek waar zich een van de zetels van Motor Village bevindt.

De 2 zalen van FGAB zijn verbonden via een redundante glasvezelkabel terwijl de 3 sites van Motor Village verbonden zijn door vpn (ipsec) via symmetrische lijnen met 10 Mbit/s, en zelfs 20 Mbit/s in Oudergem. Met business continuity voor ogen, wilden we niet alleen de lijnen ontdubbelen, maar ook de actieve elementen, zoals de firewalls.

Doet u, rekening houdend met de omvang van uw interne teams, een beroep op externe partners of outsourcing?

BRICE DESCAMPS: Voor de ondersteuning van onze portaalsite doen we een beroep op Computerland. Wat de infrastructuur en de netwerken betreft, kozen we voor BT. Zij zijn de integrator van de Groep volgens een raamovereenkomst. Voor de vaste en mobiele telefonie is Mobistar onze partner, volgens een overeenkomst die internationaal werd afgesloten met FreeMove, bij ons vertegenwoordigd door Mobistar. Andere wereldwijde partners zijn HP voor de hardware en Xerox voor het printen. Bovendien hebben we enkele maanden geleden onze kopieermachines vervangen door Xerox-toestellen. Maar we hebben ook enkele lokale partners, zoals ENSE voor de bekabeling.

Hoe evolueren uw budgetten?

BRICE DESCAMPS: Gezien de concurrentie op de automobielmarkt, moeten we creativiteit aan de dag leggen. Dat verplicht ons anders te werken en voortdurend na te denken over kostenverlaging. Maar ik moet toegeven dat de it-budgetten vrij stabiel blijven. Er wordt vooral met de structuur van het budget gespeeld, bijvoorbeeld door materiaal te huren in plaats van te kopen.

Zouden outsourcing en/of de cloud alternatieven kunnen zijn?

BRICE DESCAMPS: Van de virtualisatie waarmee we bezig zijn, naar outsourcing is maar één stap. Het idee zou zijn een specifiek domein aan een specialist toe te vertrouwen. Connectiviteit is tegenwoordig geen probleem meer maar veiligheid wel. Ook al is dat vooral een vertrouwenskwestie. Het is echter duidelijk dat een specialist meer technische knowhow heeft. Zo kunnen we ervan dromen in de toekomst het dms in SaaS-modus te beheren. Zo vermijd je trouwens ook dat je een serverinfrastructuur moet installeren bij dealers die geen informaticaspecialist zijn en bespaar je hen dus de technische rompslomp en de verantwoordelijkheid om back-ups te nemen. Wat outsourcing betreft, daar doen we al jaren een beroep op, meer bepaald voor de helpdesk van de portaalsite met Computerland. Bovendien biedt outsourcing een grotere flexibiliteit van middelen. Je moet er dan wel op wijzen dat de interne knowhow over processen en meerwaarde intern moet blijven.

Wat zijn uw relaties met de algemene directie?

BRICE DESCAMPS: Ik heb een dubbele hiërarchische lijn: enerzijds de algemeen directeur van Fiat Belgium, maar anderzijds rapporteer ik functioneel aan de emea-cio van de groep. Ik ben lid van het directiecomité dat heel erg gericht is op inspraak. De business erkent de toegevoegde waarde van informatica. Ik moet zeggen dat we van technische ondersteuning zijn geëvolueerd naar de rol van business consultant, wat integraal deel uitmaakt van de emea ict-strategie van de groep.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content