De NAVO maakt zich klaar voor de ‘data war’

© .
Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Het contract voor de digitale transformatie van de NAVO, vorig jaar ondertekend in het kader van de Digital Endeavour-visie, krijgt steeds concreter vorm. Een bijzondere rol is weggelegd voor België.

Iets meer dan een jaar geleden ondertekenden de NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) en haar agentschap NATO Communications and Information een raamovereenkomst met meerdere leveranciers voor de aankoop van apparatuur in het kader van het IT-moderniseringsproject. Het contract ter waarde van 200 miljoen euro loopt over vijf jaar, end-user computing niet in rekening gebracht.

“In 2011 werd beslist om de technologische infrastructuur van de NAVO te moderniseren met het oog op de zogenaamde data war. Deze modernisering moet het hoofd bieden aan vijf grote uitdagingen: gebruiksvriendelijkheid, automatisering, toegankelijkheid, bruikbaarheid en total cost of ownership“, verklaart Gregory B. Edwards, director Service Operations van het NAVO-agentschap NATO NCI. Dit agentschap doet dienst als interne IT-dienstverlener die de strijdkrachten en de lidstaten van de NAVO met elkaar moet verbinden.

In het verleden hebben we vaak technologieën aangeschaft die we niet altijd ten volle hebben benut

Concreet was het doel om de agentschappen van de NAVO van nieuwe technologische middelen te voorzien, zowel voor de administratieve sites als voor diverse interventielocaties van NAVO-strijdkrachten. De modernisering heeft overigens niet enkel betrekking op de IT-infrastructuur, maar behelst ook elementen zoals veiligheid, de command and control systems, netwerken (zowel satelliet- als kabelnetwerken), en de scholing van gebruikers in nieuwe technologieën en werkmethoden.

Volwaardig partnerschap met Dell

De NAVO koos voor deze overeenkomst – de duurste in de voorbije jaren – niet voor een klassiek aanbestedingscontract, maar voor meerdere leveranciers en een samenwerking op lange termijn. “Wij hebben nood aan voortdurende ondersteuning, zowel van onze mensen voor wat de competenties en organisatie betreft, als van de processen, via ITIL (Information Technology Infrastructure Library) of het as-a-Service-concept, en via prestatieverhogende technologieën”, zegt Edwards. “In het verleden hebben we vaak technologieën aangeschaft die we niet altijd ten volle hebben benut. Nu willen we een digitale omgeving creëren in nauwe samenwerking met deze partnerbedrijven. Het doel is om onze klanten de best mogelijke werkomgeving te bieden.”

De NAVO maakt zich klaar voor de 'data war'
© NATO

En aangezien de NAVO uit 29 landen bestaat, “wilden we de industrieën van de verschillende landen met elkaar verbinden via een uitgebreid ecosysteem. Bovendien kunnen we met deze benaderingswijze de risico’s minimaliseren.” De NAVO startte een dialoog op met potentiële leveranciers om haar vraag beter te kunnen afstemmen op de beschikbare oplossingen. “Dell Technologies heeft de NAVO gedurende dit reflectieproces ondersteund; dat was een aanzienlijke investering”, weet Pascale Van Damme, VP en general manager van Dell EMC. “Omdat de NAVO partners nodig heeft die ondersteuning kunnen bieden bij de ontwikkeling, de uitvoering, het testproces en het gebruik van de nieuwe systemen, heeft Dell Technologies zich op lange termijn geëngageerd. Dat impliceerde onder andere talloze ontmoetingen om de behoeften van de NAVO te begrijpen, maar ook het verschaffen van uitleg over mogelijke technologische oplossingen. Bovendien moesten verschillende deelnemers aan het project zich op elkaar afstemmen, wat een aanzienlijke investering van onze kant vereiste, omdat alle niveaus van de organisatie bij het project betrokken zijn, tot zelfs Michael Dell in hoogsteigen persoon.”

“Voor de NAVO ging het ook om een nieuwe werkwijze waarbij de leverancier een volwaardige partner wordt”, voegt Gregory B. Edwards toe. “In het begin waren onze noden vrij algemeen en globaal. Door overleg hebben we gaandeweg onze vereisten kunnen verfijnen naarmate het project vorderde. Daarnaast hebben we Dell Technologies uitgedaagd op logistiek vlak, vooral om zeker te kunnen zijn van de herkomst van de uitrusting die geïnstalleerd zou worden, met name via een betrouwbare toeleveringsketen.”

Datacenter in Bergen

In het kader van dit ‘dienstencontract in golven’, om het met de woorden van Edwards te zeggen, werden in een eerste project twee datacenters opgericht – een in Bergen (op de site van Shape), en een in Lago Patria (Italië) – en werden op meerdere andere locaties moderniseringen doorgevoerd. Vervolgens zal het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel als derde datacenter geïntegreerd worden. De onderlinge verbinding van de hogesnelheidsnetwerken zal verder verbeterd worden en system operations centers zullen in werking worden gesteld. “Een twintigtal locaties zullen vervolgens met het netwerk in verbinding worden gesteld”, voegt Edwards er nog aan toe. Op termijn zullen 44 sites in het netwerk worden opgenomen. Tegelijkertijd wordt er uitrusting voor eindgebruikers geïnstalleerd, zoals computers (thin clients, tablets, laptops), schermen en mobiele telefonie. “Dell Technologies heeft als voordeel dat zij een totaaloplossing met technologische diensten kunnen bieden, zodat de klant zeker is van de beste keuze”, zegt Pascale Van Damme nog. “Ik had vertrouwen in het project en was gemotiveerd om erin te investeren.”

“Op termijn gaat het erom zo veel mogelijk voordeel te halen uit de technologie en om onze werknemers in dat opzicht op te leiden, met het oog op onze toekomstige behoeften”, merkt Gregory B. Edwards op. Artificiële intelligentie en machine learning zullen meer en meer worden benut, zoals reeds het geval is voor de bescherming tegen cyberaanvallen. “We hebben ook belangstelling voor big data, want we maken voorlopig nog niet optimaal gebruik van de grote hoeveelheden gegevens waarover we beschikken”, besluit hij.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content