Galateia wil de mobiele technologieën gebruiken om de administratieve procedures in de overheidssector te vereenvoudigen. “De vaststellingen die worden gedaan door ambtenaren op het terrein – wegeninspectie, netheid van openbare ruimten, vaststellingen van inbreuken,… – worden nog op papier gedaan, met veel tijdverlies als gevolg”, benadrukt Emmanuel Carrara, commercieel verantwoordelijke van Galateia. “Er was dus duidelijk nood aan een eenvoudig in-strument dat de hele ketting kan beheren.” En dus heeft de firma een oplossing met elektronische formulieren voor pda of smartphone ontwikkeld, die getest wordt met personeel van de stad Luik.

Het instrument begeleidt de gebruiker stap voor stap: preregistratie van de identiteit van de ambtenaar, tijdsregistratie van de gegevens, selectie van het juiste formulier, vooraf vastgelegde velden om aan te vinken, toevoeging van foto’s, geolokalisatie van de vaststellingen…

“De gps-capture met geolokalisatie maakt het niet alleen mogelijk om de vaststelling van een referte te voorzien en te documenteren, bijvoorbeeld de precieze plaats van een gebouw dat met graffiti is bespoten, van een illegale stortplaats…, maar ook om een historiek op te stellen en daarna een kaart van de misdrijven op te maken.”

De gegevens worden verstuurd en gecodeerd, in realtime of opgeslagen op het systeem. De toepassing genereert automatisch gestructureerde rapporten, in de eventuele specifieke formaten van de betrokken diensten.

Sinds begin 2010 zijn de Galateia-toepassingen, aangeboden in SaaS, rechtstreeks geïntegreerd in de back-office toepassingen. Die zijn ontwikkeld door Adehis. De gemeenten gebruiken ze (taksen Blauwe Zone, opvolging van administratieve boetes, be-talingen van heffingen door marktkramers, bekeuringen van de domaniale politie…). De oplossing is momenteel verkrijgbaar voor Windows Mobile en is op weg om overgedragen te worden op Blackberry en Android.

In juni traden privé-investeerders toe die het kapitaal naar 240.000 euro trokken. “Dat stelt ons in staat om de commercialisering te ontwikkelen, ook in Frankrijk en Luxemburg, en de werkingskosten te dekken terwijl verschillende contracten met overheidsklanten geconcretiseerd worden”, verklaart Emmanuel Carrara.

Nieuwe applicaties (met name de vaststelling van milieuovertredingen, de identificatie van de wegenstaten) zouden de komende maanden gefinaliseerd moeten worden. Er lopen ook projecten in de privésector (bewakingsfirma’s, architecten, landmeters, …) “maar de overheidssector, met betere perspectieven, blijft onze eerste doelgroep. De behoeften en procedures zijn meer gelijklopend en maken het mogelijk om sneller tegemoet te komen aan de behoeften.”

PASPOORT

Benaming: Galateia

Zetel: Angleur

Oprichtingsjaar: 2006

Personeelsbestand: 11 personen (waarvan 8 externen)

Investeringen en/of subsidies: eigen kapitaal, MeusInvest (ingestapt in 2008), Belgische privé-investeerders (2010)

[BD]

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content