In principe gaat de programmeur aan de slag met de bevindingen en ideeën van de architect en de analist. In de praktijk is er niet altijd een duidelijke scheiding tussen de verschillende profielen. De tijd dat een programmeur alleen maar code schreef, lijkt daarmee definitief voorbij.

Wesley Perdaens studeerde informatica aan het departement Aalst van de Hogeschool Gent. “De praktijk van het programmeren komt in de opleiding pas in het laatste jaar aan bod”, vertelt hij. “Het eerste jaar is vooral op de logica van programmeren gericht. In het tweede jaar leer je de grammatica van enkele talen beter kennen – bij ons wat dat vooral C++ en Cobol – via het schrijven van kleine, eenvoudige toepassingen. Pas in het derde jaar gaat de opleiding dieper op de programmeertalen in.” Wesley Perdaens studeerde af in 2002, net toen de it-sector in een dip zat. “Via een programma van individuele beroepsopleiding van de VDAB kon ik me verder bijscholen. Met die formule krijg je een opleiding van zes maanden binnen een bedrijf. Wanneer alles een beetje loopt zoals gepland, kun je na de opleiding dan officieel aan het werk bij die onderneming.” In het geval van Wesley Perdaens ging het om het softwarehuis Just Software uit Dilbeek. Hij leerde er werken met de programmeertaal Omnis. Just Software is de leverancier van Dave en Cockpit, twee pakketten voor administratieve en boekhoudkundige ondersteuning, ontwikkeld in Omnis. Daarnaast voert Just Software ook maatwerkprojecten uit, voornamelijk bij kleine en middelgrote bedrijven. “Ik werk in hoofdzaak mee aan het maatwerk”, vertelt Wesley Perdaens. “Er zijn bedrijven en sectoren waar standaardsoftware er niet in slaagt de specifieke behoeften af te dekken. In dat geval is maatwerk aangewezen. Maar uiteraard starten we daarbij nooit echt helemaal van nul. Meestal dient één van onze pakketoplossingen als basis.” Voor de grotere projecten werkt Wesley Perdaens samen met andere collega’s, die dan onder meer voor de analyse van de behoeften van de klant instaan. Gaat het om kleinere aanpassingen aan een bestaande implementatie, dan voert hij die meestal zelf uit. “In dat geval luister ik naar de functionele aanpassing of uitbreiding die de klant voorstelt. Ik maak er een analyse van en stel voor de klant een prijsontwerp op.” Bij zo’n opdracht neemt de programmeur dus ook even de rol van analist waar.

Voortdurend bijleren

Voor een programmeur is het uiteraard heel belangrijk dat hij perfect op de hoogte is van de mogelijkheden die de programmeertaal te bieden heeft. Zelf is Wesley Perdaens vertrouwd met zowel Omnis Classic als met Omnis Studio, de objectgeoriënteerde versie van de taal. “Omnis is geen grote, breed verspreide taal. Dat maakt het voor de programmeurs een stuk makkelijker om rechtstreeks contact te nemen met de mensen die de taal hebben ontwikkeld. Er is ook een jaarlijkse conferentie – waar ikzelf ook al aan heb deelgenomen – waar je de ontwikkelaars van Omnis rechtstreeks kunt aanspreken, bepaalde problemen voorleggen, enzovoort.” Verder blijft Wesley Perdaens op de hoogte van de ontwikkelingen in Omnis via de nieuwsbrieven van het bedrijf en als lid van de Omnis community. “Binnen die gemeenschap kunnen programmeurs ook bij elkaar terecht wanneer ze ergens een vraag over hebben, raad willen vragen of ervaringen uitwisselen.”

Een grondige kennis van de programmeertaal is echter niet voldoende om een goede ontwikkelaar te zijn. “De technische kennis moet uiteraard aanwezig zijn, maar er is meer. Een goede programmeur heeft logisch inzicht. Wanneer hij een opdracht krijgt, gaat hij niet onbesuisd te werk. Hij neemt eerst wat afstand om het geheel te kunnen overzien. Alleen zo kan hij een analyse maken waarin hij met alle betrokken factoren rekening houdt. Een goede analyse is vaak de helft van het werk. Zonder degelijke analyse kunnen er tijdens de ontwikkeling fouten aan de oppervlakte komen die het al geleverde werk teniet doen. ” Verder onderhoudt ook de programmeur contacten met de klant. “Bij Just Software gaat het dan zowel om klanten die een aanpassing aan hun standaardpakket vragen, als om bedrijven die met ons in een maatwerkproject stappen.” Naast het technische werk, is het precies dat klantencontact dat Wesley Perdaens aanspreekt. “Het lijkt me leuk om op termijn door te groeien naar een consultancyfunctie, waarbij ik samen met de klant de behoeften in kaart breng, een grondige analyse uitvoer en dan de eigenlijke ontwikkeling verder begeleid.”

Dries Van Damme

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content