Een titel verklapt niet altijd wat de job in kwestie precies inhoudt, behalve dan in het geval van de projectmanager. Die beheert een project van begin tot eind, waarbij hij uiteraard rekening houdt met het technische luik, maar ook met de toewijzing van de resources, de opvolging van de betrokken leveranciers, de administratie van personeel en financiën, enzovoort.

“Ik heb geen klassiek parcours afgelegd”, vertelt Benoît Segaert, projectmanager bij Uniway, een Belgische onderneming die zich heeft gespecialiseerd in de ontwikkeling van inter-, intra- en extranettoepassingen. “Ik heb een diploma industrieel ingenieur elektronica en begon mijn loopbaan bij de ontwikkeling van microcontrollers en -processoren. Daarna ben ik meer richting it opgeschoven bij Alcatel: eerst als ontwikkelaar bij de gsm-afdeling in Charleroi, later als ontwikkelaar in C++ en objectgeoriënteerde omgevingen.” Ook bij Uniway kwam Benoît Segaert als ontwikkelaar binnen. “Mijn eerdere ervaring kwam me daarbij uiteraard goed van pas. Ik werkte onder meer aan webapplicaties, systemen voor content management en toepassingen voor identity & access management. Door de analyse en de consultancy die ik rond die opdrachten uitvoerde, ben ik zo langzaam doorgegroeid tot projectmanager.”

“Voor mij was het heel motiverend om mijn functie stap voor stap te zien evolueren. Maar ook al ben ik nu officieel projectmanager, Uniway is een klein bedrijf, waardoor ik af en toe ook nog zelf aan analyses en architectuur kan meesleutelen. ” De ervaring die Benoît Segaert doorheen de jaren opbouwde, kan hij vandaag als projectmanager bijzonder goed gebruiken. “Het is een vak op zich, maar je kunt het niet op school leren.” Een goede projectmanager is in principe van alle markten thuis. Hij is in staat de complexiteit van een project van bij het begin correct in te schatten. “Het is belangrijk dat je van bij de start bij het project betrokken bent. Je moet een goede snapshot van de beginsituatie kunnen maken, om zo ook de latere risico’s in te schatten.” Wanneer het bedrijf op basis van het geformuleerde voorstel van de klant groen licht krijgt om tot de uitvoering van het project over te gaan, dan is het aan de projectmanager om daarvoor de nodige resources bij elkaar te brengen, een sluitende planning op te stellen en bij de verschillende projectstappen de mogelijke risico’s in kaart te brengen.

Leren uit ervaring

“Stap voor stap ben ik met de verschillende aspecten van projectmanagement in aanraking gekomen”, vertelt Benoît Segaert. “Zo hoort dat eigenlijk ook. Je kunt maar een goede projectmanager worden wanneer je zelf eerst een hele tijd in projectteams hebt meegedraaid. Tijdens projectvergaderingen leerde ik hoe je een projectplan opstelt, hoe je resources toewijst aan de verschillende deelprojecten, enzovoort. Tegelijk moet een projectmanager uiteraard in staat zijn leiding te geven aan het team. Als je daar uit jezelf al wat talent voor hebt, kun je makkelijk in die rol groeien. ” Verder moet een projectmanager het overzicht kunnen bewaren over verschillende projecten die tegelijk in uitvoering zijn. De grootte van de teams en de doorlooptijd van de projecten hangen uiteraard af van de specifieke aard van iedere opdracht. Bij Uniway werkt Benoît Segaert doorgaans met teams van vier tot acht medewerkers. De doorlooptijd varieert van een paar maanden tot anderhalf jaar. “Voor de opvolging van het projectbeheer bestaat er niet echt een ideale tool. Afhankelijk van het project – en soms van de voorkeur van de klant of van andere toeleveranciers – werken we met MS Projects of met Sharepoint.”

Uniway is een vrij horizontaal georganiseerd bedrijf. Tegelijk hebben de projecten vaak een sterk technische inslag. Dat zorgt ervoor dat Benoît Segaert doorgaans niet enkel als projectmanager optreedt. “Meestal ben ik al bij de opdracht betrokken wanneer de klant zijn behoeften formuleert. Ik sta dan voor een stuk ook in voor de analyse van het project en de uitwerking van de technische specificaties. Eenmaal de ontwikkeling start, kan ik me dan meer op mijn rol van projectmanager toeleggen.” Het is net die combinatie die Benoît Segaert boeiend vindt aan zijn job. “Ik zie mezelf niet direct evolueren in de richting van puur projectmanagement, waarbij ik me alleen nog maar met resources en financiën bezig zou houden.” Bovendien ziet hij bij Uniway nog altijd nieuwe, leuke projecten aankomen. “Ook mijn eerdere ervaring kan ik daarbij gebruiken. Zo ben ik vrij goed thuis in Java. Daarmee zou ik bij Uniway graag nog één en ander doen, om het bedrijf ook op dat vlak te versterken.”

Dries Van Damme

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content