Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Mobiele systemen, zeker deze in privébezit van de gebruiker, vormen een probleem waarvoor Mobco een antwoord wil bieden, op basis van Sharepoint.

Het beheer van mobiele systemen, zoals notebooks, tablets en smartphones, vormt een steeds grotere uitdaging, in het bijzonder wat de preventie van datalekken betreft. Immers, het beheer van deze toestellen die vaak geen eigendom zijn van het bedrijf, is onderhevig aan heel wat beperkingen, ongeacht of de eigenaar heeft ingestemd met (draconische) wismogelijkheden. Het ligt dan ook voor de hand om het probleem zo dicht mogelijk bij de bron van mogelijke problemen aan te pakken.

Gateway

Het Belgische Mobco pakt dit probleem aan met M-Dox, een plug-in voor Microsoft Sharepoint. Het doel is aan documenten informatie toe te voegen, zodat die vervolgens, indien geraadpleegd door een mobiele gebruiker, na een poos automatisch worden gewist. Zo kan bijvoorbeeld worden bepaald dat de presentatie over het vermogenbeheer van een specifieke klant, slechts op een bepaalde dag, tussen welbepaalde tijdstippen, op een specifiek mobiel systeem kan worden geraadpleegd (in casu tijdens het bezoek aan de klant).

Het document kan vanuit een centrale Sharepoint server enkel via een ‘gateway’ naar een mobiel systeem worden doorgestuurd, waarbij deze plug-in de gebruiksmogelijkheden van het document beperkt in functie van de gebruiker, zijn systeem en dies meer. Op het systeem van de eindgebruiker staat op zijn beurt een app die door het bedrijf zelf wordt geïnstalleerd, en die instaat voor de naleving van de opgelegde beperkingen. Momenteel is die app beschikbaar voor iOS, en omdat het betrokken bedrijf een eigen certificaat aan de app kan toekennen, moet hiervoor geen beroep worden gedaan op de AppStore. Mobco stelt dat dit ook haalbaar is voor kleinere bedrijven. Wanneer de mobiele gebruiker vanaf een systeem een document wil raadplegen, checkt de gateway of het betrokken toestel hiertoe gerechtigd is. Zoniet wordt de app geïnstalleerd en conform de noden van de gebruiker geconfigureerd. Ook wanneer het eindgebruikerstoestel ‘jailbroken’ is, blijft er een stevige beveiliging door het encrypteren van de betrokken data op het eindgebruikerstoestel, of kan het document enkel worden gelezen en niet lokaal opgeslagen. Als het toestel na de installatie van de app wordt ‘gekraakt’, worden de opgeslagen documenten gewist.

Na iOS zit ook Android in de planning, maar aangezien meer dan 90 procent van deze markt wordt gedreven door de iPad en de iPhone, besteedt Mobco hier de meeste aandacht aan. Ook wordt opgemerkt dat de Androidmarkt wel erg gefragmenteerd is. Voor het Androidproduct zal ‘Ice Cream Sandwich’ als basis worden gebruikt. Op termijn wordt ook naar Windows 8 gekeken.

Momenteel focust Mobco zich tenvolle op M-Dox, als eerste van een serie producten in de pijplijn. Hierna wordt ook gewerkt aan een beveiligde browseromgeving.

Guy Kindermans

Het ligt voor de hand om het probleem zo dicht mogelijk bij de bron aan te pakken.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content