Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Om te meten in hoeverre de VDAB rijp is voor cloud, deed de dienst een assessmentstudie in samenwerking met CSC. Maar eerst startte de VDAB begin dit jaar een pilootproject voor zijn Gmail-mailbox, dat moest uitmonden in een volledige ontwikkeling, deze keer met Capgemini.

Iedereen heeft de mond vol over cloud, maar zijn de ondernemingen echt wel bereid om deze nieuwe leveringswijze van informatica in te voeren? Voor de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en zijn cio, Paul Danneels, is cloud een “sterk model” en “een alternatief voor de levering van oplossingen naast interne ontwikkelingen en outsourcing.”

Stand van zaken

Voordat je overgaat tot een assessment van je it voordat je cloud wilt invoeren, benadrukt Paul Danneels dat je moet beschikken over een duidelijke strategie, zowel op het vlak van business als informatica. “De VDAB staat zeer open voor vernieuwing en getuigt echt van ondernemerszin.”

De cio ziet ook zeer duidelijk de voordelen die een cloudmodel kan bieden op het vlak van de kosten en de flexibiliteit. “De druk op de budgetten is vandaag een feit dat je niet over het hoofd kan zien.” Maar de prijs is maar één van de aspecten, ook al zijn de kosten volgens Danneels 2 tot 3 keer lager in vergelijking met outsourcing en zeker nog lager dan interne ontwikkeling. Flexibiliteit is immers even belangrijk. “Je moet inderdaad zeer snel kunnen evolueren en zo snel mogelijk nieuwe diensten kunnen ontwikkelen die de business vraagt. Als je dit intern of via een outsourcer doet, zijn de termijnen langer.”

Bovendien is cloud niet noodzakelijk een wondermiddel. “Zo toonde de studie aan dat de VDAB zijn classificatiesysteem van de gegevens moest verbeteren, zodat de gegevens opgeslagen en gevisualiseerd kunnen worden in architecturen met meerdere bronnen. Zo moeten de gegevens verschillend opgeslagen worden naargelang hun type en de oorsprong van hun aanmaak.”

Een ander aspect waarmee rekening gehouden moet worden, is de integratie met de bestaande infrastructuren (intern of gehost) en met de gegevens van de organisatie (zowel in de datacenters van de VDAB als de authentieke bronnen of openbare gegevens), om een samenhangend geheel te vormen. “Dit aspect is even belangrijk als veiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer”, vindt Danneels.

Tot slot mogen we niet vergeten dat sommige softwarelicenties nog niet aangepast zijn aan een cloudomgeving.

Ontwikkeling

De cloudassessment met CSC duurde 5 maanden, pakweg tussen mei en september 2010 (dit is iets meer dan de oorspronkelijk geplande 6 weken, kwestie van “onze tijd te nemen”, een vaststelling die CSC trouwens bevestigt). CSC stelde een studie in 3 fasen voor: scan (definitie van de omvang en de te bereiken doelstellingen), review & assess (identificatie van de opportunities en enablers) en plan for change (balans en routeplan op lange termijn). “CSC had een stevige methodologie ingevoerd”, aldus de cio van de VDAB.

En sinds het begin van het jaar lanceerde de VDAB een cloudpilootproject voor zijn mailbox met Gmail, waar in eerste instantie zowat 200 gebruikers bij betrokken zijn (op een totaal van ongeveer 5.000 medewerkers). Een project dat deze keer werd uitgevoerd in partnerschap met Capgemini. “Deze maand gaan we dan het definitieve migratieplan opstellen. “De migratie zal over een korte periode lopen”, verduidelijkt Danneels, die denkt dat het project na de zomer afgelopen zal zijn. “We spraken met Google een beschikbaarheidsgraad af van 99,98% in cloud, wat opmerkelijk is in vergelijking met wat men intern of bij een outsourcer kan krijgen. Tenslotte kan Google het zich niet veroorloven om lamgelegd te worden, want dan is de kans groot dat dit in grote letters in de pers verschijnt.” Een andere contractuele clausule zegt dat “de gegevens moeten worden opgeslagen in een specifiek en welbepaald beschermd VDAB-domein, dat zich ergens in de Europese Gemeenschap bevindt. Dit sluit elk juridisch risico in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uit.” Een eis die de VDAB blijkbaar als eerste in Europa stelde aan zijn leverancier.

Evoluties

Natuurlijk lijkt de mailbox slechts een eerste stap op de weg naar cloud voor de VDAB, dat overweegt om Google Apps te gaan gebruiken, meer bepaald voor inschrijvingen voor taalcursussen. De VDAB lanceerde zijn werkloosheidsgids trouwens in een applicatie die wordt gehost bij een cloudleverancier. En met de jaren is de VDAB van plan om de cv’s op video van de werkzoekenden of de presentatiefilms van bedrijven die personeel zoeken, op te slaan in cloud. “We denken hierbij eerst aan de applicaties die geen of weinig impact hebben op de it-infrastructuur”, merkt Paul Danneels nog op.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content