De Nationale Delcrederedienst heeft een nieuwe site die meer interactie met de exporterende bedrijven moet bieden. Het was ook de bedoeling de site opnieuw in eigen beheer te nemen.

De nv Ducroire/Delcredere, filiaal van de Nationale Delcrederedienst (ONDD of Office National du Ducroire), treedt op als kredietverzekeraar voor Belgische of buitenlandse exporteurs. De toegekende kredietverzekering dekt de risico’s van handelstransacties en investeringen op korte termijn in meer dan 200 landen (risico op wanbetaling, annulering van bestellingen, pre-financiering, …).

De Delcrederedienst heeft zopas zijn internetapplicatie Credelnet grondig vernieuwd met de bedoeling een meer dynamische interactieruimte voor zijn klanten (momenteel zo’n 1.500, voornamelijk middelgrote en grote ondernemingen) te creëren. “De site wordt voor de klant het voornaamste communicatiekanaal voor het beheer van zijn kredietverzekeringsportefeuille, het indienen van kredietaanvragen en de kennisgeving van hun toewijzing, de follow-up van de evolutie van de portefeuille, enz.”, zegt Olivier van Wassenhove, cio van de ONDD. “Aangezien de res-ponstijden voor dekkingsaanvragen van ondernemingen een essentieel criterium zijn voor de kwaliteit van de dienst, werden de informatieverwerkingsstromen verbeterd dankzij een nauwere integratie van de Credelnet-applicatie met andere systemen, zowel intern als extern (back-office-instrastructuur, externe informatiebronnen, partners, …).”

Beheer maximaliseren

De ONDD beschikt sinds 2005 over een portaalsite, maar de bestaande oplossing op basis van een ASP-formule met een Franse partner, vertoonde nogal wat zwakheden en zelfs ongemakken. De oplossing bleek ook niet in staat om de internationale uitbreiding van de Delcrederedienst of de toevoeging van nieuwe diensten te ondersteunen. “De dienstverlener was eigenaar van de tool, waardoor wij functioneel en technologisch geen enkele manoeuvreerruimte hadden.” Voor de nieuwe website deed de Delcrederedienst een beroep op SkillTeam. “Om diverse redenen. Hun aanpak stemt beter overeen met de onze, ze beheersen de Java- en opensourcetechnologieën die we intern hebben ingevoerd, garanderen kennisoverdracht bij het afronden van de implementatie. Het hele project biedt bovendien uitzicht op meer autonomie en onafhankelijkheid voor ons”, aldus Olivier van Wassenhove.

De ingevoerde oplossing stoelt op een front-end RIA (Adobe Flex) en een flexibele, open source back-end-infrastructuur (MySQL, Spring, …).

“We wilden de portaalsite niet enkel ergonomischer en aantrekkelijker maken, maar er ook voor zorgen dat hij beter voldoet aan de behoeften van de bedrijven, in een wereld die constant verandert”, zegt Vincent Warnimont, adjunct it-directeur. “De flexibiliteit van de oplossing was cruciaal met het oog op meer reactiviteit en eenvoudig onderhoud.” Twee zaken speelden een doorslaggevende rol in de beslissing. “Enerzijds het feit dat de teams de duidelijk objectgerichte concepten en Agile-methodologieën (Scrum, iteratie, continuous build, …) technisch beheersten. Anderzijds het vermogen om met gemengde, geïntegreerde teams te werken (SkillTeam, intern it-team en businessexperts van Ducroire/Delcredere).” Nu kan de klant via de portaalsite alle door Delcredere verzekerde kredieten raadplegen en wordt hij verwittigd over eventuele wijzigingen van de limieten (via de site, per mail of via een gewone brief, naar keuze). Hij kan ook de ‘levenscyclus’ van zijn kredieten volgen en zijn volledige geschiedenis bekijken. De toegang tot de portaalsite en de informatie wordt beschermd met tokens en een volledige versleuteling. Er zijn tal van verfijnde toegangsmogelijkheden: per verzekeringspolis (één enkele polis kan verschillende maatschappijen of entiteiten van dezelfde groep dekken), per verzekerde, per gebruiker (medewerker van de verzekerde maatschappij).

Ontwikkelingen in 2009

De portaalsite zou dit jaar tal van nieuwe functies moeten krijgen, zoals de mogelijkheid voor de bedrijven om zelf hun toegangsrechten te beheren (wijzigingen in de manier van kennisgeving, creatie of verwijdering van gebruikers, …), of de raadpleging van de bestanden voor het beheer van eventuele geschillen met klanten. In deze eerste versie werd de rol van de portaalsite beperkt tot de fase van de toekenning van verzekeringskredieten, maar de Delcrederedienst wil er een echt interactieforum van maken, door alle andere kanalen via dewelke bedrijven in contact komen met de Dienst om te leiden naar de portaalsite. De informatie, adviezen of waarschuwingen die worden gegenereerd door de verschillende landencellen (analyse van de politieke, economische en financiële risico’s voor zo’n 240 landen en de bedrijven die er actief zijn) zullen op termijn beschikbaar zijn via de portaalsite. Deze informatie zal voor een deel algemeen zijn, en dus interessant voor elke Belgische speler of kandidaat-exporteerder, en anderzijds persoonlijk aangepast aan de specifieke interesses en belangen van elke klant van de Delcrederedienst.

Brigitte Doucet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content