Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Wie het programma van Devoxx 2014 doorneemt, merkt dat het ‘Javapolis’ van weleer is uitgegroeid tot een ontwikkelaarsevent, dat ook Java doet. En dat steeds meer doorheen heel Europa.

“Niet dat Java op het appel ontbreekt maar “met een nieuwe versie om de twee à drie jaar, is er ook maar zoveel nieuws dat je kan behandelen”, aldus Stephan Janssen, Belgian Java Usergroup (B-JUG).

In deze dertiende editie prijken wel nog een kleine helft van de ‘conference’-presentaties onder hoofdingen als Java SE (13 sessies), Serverside Java (17) en JVM-talen (7), nog los van de ‘bird of a feather’ sessies, ‘Quickies’ en ‘Ignite’ sessies, de ‘Hackergarten’ en hands on labs en de opleidingen in het ‘university’ deel. Bovendien wordt de opkomst van Java in het ‘internet of things’ gebeuren geïllustreerd in de ‘playground’ (zelf heeft Stephan Janssen in de zuiverste ‘user group’-traditie een lokale basketbalclub een nieuw gesofisticeerd scorebord bezorgd, op basis van een Raspberry Pi en Java). Kortom, ook hier blijkt dat ‘Java alles behalve dood is’. Meer nog, de overdraagbaarheid van Java-toepassingen naar verschillende omgevingen, en zelfs de mogelijkheid om Java-expertise toe te passen in verschillende werelden als de bedrijfswereld en deze van (meer ingebedde) machines in het kader van het Internet of Things “is vandaag nog belangrijker dan vijf of acht jaar geleden.”

BREDERE KIJK

Maar Devoxx is al jarenlang aan het verbreden, en telt dit jaar zelfs “10 tracks, waaronder voor het eerst ook een ‘start-up’-track”, aldus Janssen, die terzake zelf ook ervaring heeft. “Wie in België als start-up vertrekt, heeft nog steeds een handicap, maar er zijn toch wel mogelijkheden. Maar schoolverlaters kennen die niet altijd, en vandaar deze track. Deze is overigens allicht meer op ‘young professionals’ gericht, aangezien heel vaak eerst vier à vijf jaar wordt gewerkt, vooraleer men aan een start-up toe is. Zelf heb ik mijn bedrijf pas gestart toen ik 28 jaar was.” Tijdens de track wordt het start-up verschijnsel vanuit verschillende hoeken belicht, zoals de banken (ING), ‘venture capital’, ‘angels’, start-ups in België en de VS, en het Belcham-chapter in San Francisco (de Belgisch-Amerikaanse Kamer van Koophandel).

Daarnaast kijkt Devoxx dit jaar ook resoluut naar de toekomst, met een ‘Future Devoxx’-track (6 sessies), over onder meer 3D-printing (en Java-programmering), het onderwijs van parallel programmeren, en een sessie ’the death of a mouse’….

Voorts komen als vanouds ook de liefhebbers van ‘web & html5’ (7 sessies) en mobile (12) aan hun trekken. Helemaal positief is dat ook ‘musts’ als ‘methodology & devops (10) en ‘architecture & security’ (7) aan bod komen – onderwerpen die niet op de agenda van de moderne ontwik- kelaar mogen ontbreken, als hij of zij morgen nog aan de bak wil komen. En jawel, ook op Devoxx is er geen ontkomen aan: er is een ‘cloud & big data’-track (6).

Kortom, een en ander maakt van Devoxx inderdaad zowat de ‘stem’ van de moderne ‘developer’.

GROEIEND SUCCES

Ondertussen doet Devoxx het als concept bijzonder goed in de markt. Het principe blijft hetzelfde: een Java User groep neemt het initiatief, en organiseert het event met een democratische toegangsprijs. “Het is niet de bedoeling Devoxx door een professionele organisatie te laten organiseren, waar het om winst gaat”, benadrukt Janssen. En dat concept slaat aan, in die mate dat Devoxx vandaag ‘de facto’ het JavaOne-equivalent in Europa vormt.

Zo zijn er ondertussen ook al edities in Frankrijk, door de Parijse JUG, en in Groot-Brittannië, waar de Londonse JUG het gebeuren organiseert. “We hebben daar goede teams en de events groeien.” Zo moet de Parijse editie in 2015 al uitwijken naar het grotere Palais de Congrès, en “was de voorgaande editie uitverkocht nog voor het programma bekend was!”

En de groei gaat door. Op Devoxx Belgium gaat Janssen een nieuwe Devoxx-editie in Oost-Europa aankondigen en ondertussen wordt zelfs ook naar andere continenten gelonkt, lees “de oostkust van de VS”.

DEVOXX UITVERKOCHT?

Wie naar Devoxx wil, maar achter het net vist wegens ‘uitverkocht’, hoeft niet te wanhopen. Alle sessies worden opgenomen en komen beschikbaar op Parleys.com, het nieuwste bedrijf van Stephan Janssen. Meer nog, op Parleys zullen een aantal van de sprekers vervolgens hun sessies ook kunnen linken aan ‘online’ cursussen, die ook op Parleys ‘on demand’ tegen betaling kunnen worden gevolgd. “Vaak zijn hun sessies van een uur maar een tipje van de ijsberg, met vaak nog heel wat meer informatie, goed voor meerdaagse cursussen.” Janssen ziet hierin een business model van Parleys in de toekomst, aangezien Parleys de cursusgevers een beduidend hoger aandeel van de omzet biedt, en deze het materiaal op hun eigen site kunnen inbedden. Ook werkt Parleys met bedrijven die kopers van hun producten via dat kanaal informatie over het gebruik ervan bezorgen. Zo zou de koper van een fototoestel (zoals van Canon) een voucher meekrijgen, om bijvoorbeeld een uur introductie op Parleys te volgen.

Guy Kindermans

“Wie in België als start-up vertrekt, heeft nog steeds een handicap, maar er zijn toch wel mogelijkheden.”

“Devoxx is al jarenlang aan het verbreden, en telt dit jaar zelfs 10 tracks, waaronder voor het eerst ook een ‘start-up’-track”

Partner Content