Mensen verbinden met de verschillende initiatieven om de digitale skills te ontwikkelen. Dat is de opzet van de zoekmotor DigiSkills Belgium.

Er is een groot tekort aan talent in alle sectoren, niet in het minst in de technologiesector. Dat bedrijven moeten inzetten op levenslang leren, reskillen en upskillen bleek al uit de studie ‘Be the change’ van Agoria. “Het onderzoek ging na hoe de arbeidsmarkt in België zou evolueren en welke competenties en profielen in 2030 nodig zouden zijn in een digitaliserende wereld”, zegt Saskia Van Uffelen. Als Digital Champion voor België heeft ze een sensibiliserende rol en werkt ze samen met burgers, gemeenschappen en bedrijven om de groei van de digitale economie te stimuleren, met aandacht voor e-inclusiviteit.

“Als we blijven omgaan met talent zoals we dat vandaag doen, zijn er tegen 2030 541.000 jobs die we niet kunnen invullen. Dat heeft grote gevolgen. Door de vele openstaande vacatures ondersteunen we de economie niet voldoende en verhogen we het risico dat we bijvoorbeeld de pensioenen en de sociale zekerheid niet meer kunnen betalen. Bovendien wil de overheid acht op de tien mensen aan het werk in 2030. Vandaag schommelen we gemiddeld rond zeventig procent, maar er zijn ook een aantal regio’s die daaronder zitten. Een groep die me nauw aan het hart ligt – meisjes en vrouwen met de juiste competenties voor de digitale wereld – zit maar op 66 procent. Er is dus wel nog wat werk aan de winkel.”

Europees initiatief

Toch zijn er heel wat initiatieven die inspelen op de nood aan de juiste competenties. Saskia Van Uffelen heeft onder heel wat van die initiatieven haar schouders gezet, denk maar aan BeCode, Molengeek, Ecole 19 en BeCentral. “Ik noem dat mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik probeer iets te doen wat goed is voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen en een aantal zaken in gang te zetten die een inclusieve en veilige maatschappij creëren. Ook VDAB, FOREM en Actiris zijn zich meer gaan concentreren op dat soort aspecten. In België hebben we een ecosysteem van overheid, trainingscentra en privéorganisaties, maar het grote nadeel is dat burgers niet altijd weten waar ze terechtkunnen.”

Daarom kondigde Europa enkele maanden geleden het European Digital Skills and Jobs-platform aan. “De site kan je vergelijken met een huis waar iedere lidstaat een kamer heeft met daarin de verschillende initiatieven waardoor iedere Europeaan over de juiste competenties kan beschikken. Het is een soort vitrine die op een eenvoudige manier een link legt tussen elke Europese burger en de bestaande initiatieven.”

Er zijn verschillende zoekmogelijkheden. Ofwel log je in als kmo, student, werknemer, beleidsmaker of expert. Of je zoekt in functie van de zes technologieën die Europa als strategisch koos: artificiële intelligentie, cybersecurity, high performance computing en program development, cloud, data of basic digital skills.

Digiskills Belgium

De zoekmotor zal nu ook een Belgisch luik hebben: DigiSkills Belgium. Met de ondersteuning van de federale en regionale overheden, federaties zoals Agoria, VBO en Federgon, een aantal trainingscentra en de technologische provider Uqalify is het ‘huis van de Digitale Skills’ gebouwd. “Er zullen al een aantal kamers ingevuld zijn, maar we willen de verschillende betrokken partijen sensibiliseren om ook hun informatie ter beschikking te stellen, zodat we de link kunnen leggen. Zo kan de postbode uit Londerzeel er terecht om zijn basis digitale skills te ontwikkelen, jonge meisjes die willen leren coderen of iemand die basiskennis heeft van AI, maar zich tot expert wil ontwikkelen. Al die initiatieven linken we met de burger die zich digitaal wil ontwikkelen. Dat kunnen zowel gratis als betalende initiatieven zijn. De lancering van dit platform is daarom ook een oproep aan partners om dit platform te komen vervolledigen.”

Het doel is om die acht op de tien Belgen aan het werk te krijgen. “Dat kunnen we redelijk concreet meten”, zegt Van Uffelen. “We mogen trots zijn op de initiatieven in Belgie, maar diegenen die ze effectief nodig hebben, weten het niet altijd. De grote uitdaging die we hiermee concreet aanpakken is ervoor zorgen dat iedereen makkelijk met het juiste intiatief in contact kan komen.”

Digitaal paspoort

Op de website zijn ook enkele tools beschikbaar. Een daarvan is het DigiSkills PassPort, dat de meest relevante competenties van nu en 2030 in kaart brengt. Het maakt als het ware een foto van iedere burger en toont hoe digitaal die is. Door het inschatten van de verschillende competenties geeft het paspoort een duidelijk beeld van de sterktes en ontwikkelmogelijkheden, bijvoorbeeld op vlak van creativiteit, innovatie of digitale marketing. “Het is mijn droom dat alle Belgische burgers zo’n paspoort hebben met een overzicht van hun digitale competenties. En op welke punten ze nog moeten bijsturen om in lijn te blijven met de evoluties van de job. De studie Be the Change toonde aan dat voor iedere job die verdwijnt er 2,8 nieuwe jobs bijkomen. Dat zijn natuurlijk niet dezelfde banen.”

Bijscholing en levenslang leren zijn daarom cruciaal. “Het gaat niet alleen over technologische competenties”, benadrukt Saskia Van Uffelen. “Ook human skills – denk maar aan samenwerken, projectmanagement of empathie – zijn digitale competenties en worden steeds belangrijker. Via het digitaal paspoort heeft iedereen één plaats waar hij naartoe kan om zich bij te scholen, webinars te volgen of zijn of haar professionele of maatschappelijke competenties te ontwikkelen.”

Meer informatie: www.digiskillsbelgium.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content