Kristof Van der Stadt
Kristof Van der Stadt Hoofdredacteur bij Data News

Ruimtelijke ordening en de coördinatiecel Vlaams e-government (Corve) zijn vastberaden om werk te maken van de digitale stedenbouwkundige vergunning.

Jaarlijks worden er zo’n 80.000 bouwdossiers in Vlaanderen ingediend. Een deel van het proces is hier en daar reeds geautomatiseerd, maar het merendeel gebeurt nog met papier. Het nieuwe digitale project komt er op vraag van ruimtelijke ordening zelf. “De digitale stedenbouwkundige vergunning wordt een langetermijnproject, want het zijn gewoon teveel verschillende processen die je onmogelijk in één adem kunt veranderen”, zegt Lieven Raes, adviseur data-integratie geografische informatie bij Corve. Toch is het de bedoeling om ook op korte termijn al enkele concrete realisaties te kunnen doen. Een eerste luik moet het elektronisch indienen van de bouwaanvraag door de architect of bouwheer worden. Daarop verder bouwend, zal ook het hele proces met de verwerking van de digitale aanvraag bekeken worden. “Alleen daarin zijn er al enkele grote uitdagingen. Het is immers ook niet de bedoeling om het bestaande verwerkingsproces van schriftelijke aanvragen helemaal te vervangen. Hoe ga je dan aan gegevensuitwisseling en standaardisatie doen? Misschien via een nieuw soort Kruispuntdatabank?”, stelt Lieven Raes enkele open vragen. Een derde luik zal rond statusinformatie draaien. “Het is de bedoeling dat de bouwheer en de architect ook zelf de huidige status van een dossier kunnen oproepen”, zegt Lieven.

Een eerste haalbaarheidsstudie is al uitgevoerd, en daarop is ook gestart met een functionele analyse. Via workshops wordt nu gepeild naar de interesse en vragen bij de betrokken partijen, om zo de prioriteiten vast te leggen. Langs de ene kant zijn dat de openbare besturen: gemeenten, provincies en het Vlaams gewest. Maar ook de ict-dienstenleveranciers worden gepolst naar het oplossen van technische vraagstukken rond bijvoorbeeld het datamodel en de ontsluiting ervan naar het web.

“Bovendien is er ook nog het interbestuurlijk karakter omdat bepaalde gegevens met de federale overheid moeten uitgewisseld worden. Je kan dus gerust stellen dat dit een van de grootste uitdagingen binnen e-government wordt”, besluit Lieven Raes die zich liever niet openlijk uitspreekt over het geraamde kostenplaatje. “Maar in de business case worden duidelijke kostenbesparingen gerealiseerd”, klinkt het nog. Onlangs liet Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening, Philippe Muyters, nog weten dat hij de procedure voor het afleveren van bouwvergunningen wil versnellen en eenvoudiger maken.

Kristof Van der Stadt

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content