Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

De overstap van de organisatie en haar processen naar het digitale tijdperk is al een tijdje aan de gang en staat intussen hoog op de agenda van de cio en de ceo. Een ingrijpende trend die alle sectoren op hun kop zal zetten.

Of je het nu ziet als een nieuwe uitdaging of als een bestaande uitdaging die in omvang toeneemt, voortaan moet het digitale aspect zeker een plaats krijgen in de strategie van elke organisatie. Sommige sectoren krijgen er uiteraard vroeger mee te maken dan andere. Zo is de pers al enkele jaren bezig met de overgang van papier naar web. Maar gebieden zoals de detailhandel en distributie, de reissector of de banken en verzekeringen moeten de digitale dimensie nog integreren in hun ontwikkeling.

“Sommige sectoren gaan meer defensief te werk, en andere dan weer meer offensief. Sommige zien er van meet af een bedreiging in, andere een opportuniteit. Sommige combineren het digitale met de bestaande situatie, andere mikken op volledig digitaal. Een absoluut antwoord is er niet echt, maar elke organisatie moet tegenwoordig rekening houden met de digitale dimensie. Dat neemt niet weg dat alle sectoren ermee te maken krijgen, ook al is dat op het eerste gezicht niet altijd evident. “‘Driving digital business’ is trouwens het centrale thema van ons Symposium ITxpo 2014”, zegt André van der Riet, vicepresident Service Delivery Executive Programs bij Gartner. “Zeker omdat digitale toestellen zich steeds sneller opdringen en it een bevoorrechte plaats inneemt in deze digitale transformatie. In deze context is het van essentieel belang dat de cio de leiding neemt en de operatie de goede kant opstuurt.”

Om de cio – en alle cxo’s van een organisatie – te helpen, kaart het Gartner-symposium het thema van digital leadership aan, dat past in de transformatie van de business. “Dit vormt zonder twijfel de hoogste prioriteit voor de raad van bestuur. De trend bestaat al enkele jaren, maar ze krijgt nu een nieuwe dimensie. De oude waarden zijn zeker niet verdwenen, maar er is iets nieuws bij gekomen. De board moet zich daarop voorbereiden, niet alleen de informatica, maar ook de marketing, want het digitale aspect neemt verschillende vormen aan. De cio kan het zich niet veroorloven om in zijn comfortzone te blijven zitten.”

Gartner zal zich ook buigen over het toenemende belang van data en hun ownership. Een gebied waar de cio uiteraard een grote rol in speelt, omdat data toebehoren aan de business. Veiligheid en mobiliteit komen ook aan bod in het kader van de digitale transformatie. “Er zullen nieuwe soorten keuzes moeten worden genomen, waarbij de technologie een steeds belangrijkere rol speelt”, merkt André van der Riet nog op. Hij wijst er trouwens op dat de cio businesscases naar voren moet schuiven. Pilootprojecten die de vernieuwing en de meerwaarde voor de business kunnen stimuleren en tegelijk de kosten doen verlagen (een thema dat nog altijd actueel is). “We moeten een cultuur van verandering creëren in de organisatie en katalysatoren bedenken die de digitalisering kunnen versnellen. Want het digitale aspect moet worden doorgevoerd in alle dimensies van de organisatie.”

Als bewijs van de transversale impact van de digitalisering in de organisatie richt Gartner zich op zijn symposium niet alleen tot de cio’s, maar ook tot de andere leden van de board en tot het team dat de cio rechtstreeks omringt. “De digitale transformatie moet worden bekeken vanuit verschillende ooghoeken binnen de organisatie”, aldus nog André van der Riet. Hij verduidelijkt dat het symposium steeds meer gericht is naar de business en naar netwerking met de deskundigen van Gartner, maar ook met de collega’s uit de sector en uit andere activiteitengebieden.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content