Waar zijn de schoolplichtigen allemaal ingeschreven? Hoe zit het met de spijbelaars? Deze en andere informatie stroomt nu makkelijker tussen de Vlaamse scholen en het Agentschap voor Onderwijsdiensten, en dat in beide richtingen. Meer nog, Discimus maakt het zo eenvoudig, dat het project ‘Discimus’ de e-Gov-Award 2012 voor ‘gebruiks-vriendelijkheid’ in de wacht sleept.

Vroeger moesten de Vlaamse scholen de informatie over de bij hen ingeschreven leerplichtigen invoeren in een afzonderlijk web- gesteunde toepassing, waarna de informatie bij tijd en wijle in blokken werd doorgestuurd. Het gevolg was dat vaak bij de aanvang van het schooljaar de schoolbesturen een aantal ingeschrevenen niet zagen opdagen, omdat de ouders hun kinderen in verschillende scholen hadden ingeschreven. Met het nieuwe Discimus- programma wordt een koppeling gelegd tussen de schoolbeheersoftware, zodat de inschrijving van een leerling meteen zonder een bijkomende stap ook naar het Agentschap wordt doorgestuurd. Daar kan de school ook informatie krijgen over hoe vaak een persoon al werd ingeschreven, zodat eventueel contact met de ouders kan worden opgenomen. Door de samenwerking tussen de scholen, de leveranciers van de schoolsoftware, Corvé en de KSZ voor de toegang tot officiële gegevens en HP-Belgacom (de technische realisatie), wordt zo een makkelijke tweerichtings-informatiestroom opgezet. Niet alleen bevordert dit de kwaliteit van de gegevens, maar tevens helpt dit de scholen in hun beleid. Immers, de werkingsmiddelen van een school worden berekend op basis van het aantal leerlingen en ‘no shows’ kunnen daarin een rol spelen, zeker als de school al een inschrijvingsstop heeft moeten instellen omdat ze aan het maximum van de inschrijvingen zat.

Later zal van Discimus ook gebruik worden gemaakt voor het bijhouden van aanwezigheden (o.a. in het kader van spijbelprojecten, en zullen andere overheden eveneens toegang krijgen, zoals de kinderbijslagfondsen (voor de 18+ jarigen) en de diensten volksgezondheid (het gebruik van afwezigheidscijfers in geval van een epidemie). Discimus onderstreept dat al deze informatie nu zonder bijkomende administratieve last makkelijk kan worden ontsloten.

Het schooljaar 2012-2013 was een opstartjaar voor Discimus, met ca. 70 procent van de inschrijvingen voor dat jaar geregistreerd in Discimus. Vanaf februari 2013 worden de afwezigheden geregistreerd, gevolgd door de studieresultaten. Vanaf 2014 wordt Discimus aangewend voor de berekening van de werkingsmiddelen.

[GK]

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content