Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Ongeacht de terugval van de ict-industrie blijft India een sleutelpositie innemen in Accenture’s wereldwijde ‘delivery system’. En India heeft nog veel meer in zijn mars, “dit is nog maar een begin”, aldus een zelfverzekerde Harsh Manglik, managing director van Accenture India.

In de voorbije jaren groeide Accenture India met meer dan 10.000 nieuwe werknemers per jaar, vandaag zijn dat er in totaal 40.000 voor softwareontwikkeling en business process outsourcing. Een ritme dat slechts mogelijk was door een haast industriële supplychain-aanpak en grondige introductietrainingen over de Accenture-methode. Zo kon India ook naadloos aansluiten bij de wereldwijde activiteiten van Accenture. Tegelijkertijd groeide ook het spectrum van activiteiten, met onder meer ’transformationeel werk’, zoals het herwerken en optimaliseren van toepassingen (‘application renewal’) of het beschikbaar maken als ‘services’ (‘service enabling’). Accenture opende in India tevens de nieuwste vestiging van zijn researchafdeling, in het zog van Chicago, San Jose en So-phia-Antipolis. Op het programma staat onderzoek rond ‘samenwerkingstechnologie’, software-ontwikkeling, slimme opzoekwijzen (een ‘knowledge discovery tool’) et alia. Ook technologie die het leven makkelijker moet maken, komt aan bod, onder meer voor meer security in de reiswereld. Rond dat laatste heeft Accenture in Brussel overigens een ‘showcase’ uitgebouwd!.

Niet te stuiten

Voor Harsh Manglik, voorzitter en managing director van Accenture India, en lid van de ‘executive council’ van Nasscom (de belangenvereniging van de Indiase ict-bedrijven), is dat alles slechts een voorbeeld van hoe de Indiase ict-sector nog kan groeien. “The game has just begun,” of ‘we beginnen nog maar’! De recessie zal wel een impact hebben, maar “zoals het tij wegebt, zal het tij ook weer wassen.” Tot nu toe speelde het subcontinent vooral het aantrekkelijke kostenplaatje uit, vandaag willen de Indiërs ook uitpakken met een “talent proposition.” Het jaarlijks aangroeiende leger van ict’ers en ingenieurs speelt hier een cruciale rol en met zijn Nasscom-pet op zou Manglik de overheid adviseren “op het onderwijs te blijven focussen en het nog meer toegankelijk te maken.” Zo verwees hij naar een experiment om ingangsexamens niet in het Engels maar in de moedertaal te organiseren, met opmerkelijke resultaten. Voorts moet er ook nog worden gewerkt aan de inzetbaarheid van een deel van de afstuderenden.

India als motor

Helemaal optimistisch is de Accenture-topman over de Indiase economie zelf als een motor voor duurzame economische ontwikkeling. De zware investeringen van de overheid in infrastructuur zoals havens zullen ongetwijfeld helpen, maar dat geldt zeker ook voor de stroomvoorziening in het land. “De overheid weet dat die stroomvoorziening een acute bottleneck vormt en in het vijfjarenplan is het dan ook een strategisch punt. Er is vooruitgang geboekt, maar we zijn er nog niet.” Een waarheid als een koe want tijdens ons bezoek maakten we zelf drie stroomuitvallen mee. Manglik hecht daarom ook veel belang aan het recent afgesloten verdrag tussen India en de VS inzake kernenergie. Zullen centra als Bangalore zich echter niet vastrijden in hun groei, genekt door een infrastructuur die op een hele reeks terreinen (stroomvoorziening, transport, betaalbare behuizing, water,…) kraakt? Het zijn niet te onderschatten pijnpunten, maar de groei zal doorzetten dank zij “het enorme aanbod aan talent, iets waar ook Silicon Valley op teert. Bangalore had al vroeg een voorsprong door de vele onderzoeksinstellingen van de overheid en die concentratie blijft.

Wordt China geen te duchten concurrent? “Je mag China niet onderschatten,” stelt Manglik, want ze hebben de ‘drive’ en een overheid die niet zo versplinterd is als deze van India. Maar de taal – Engels – blijft een teer punt, meent hij. Eigenlijk ziet hij veeleer bijkomende kansen voor India zelf, wanneer klanten alternatieven zoeken voor het huidige quasi-monopolie van China als ‘productiecentrum van de wereld’. Wel ziet hij in India de concurrentie tussen de verschillende staten scherper worden, met overheden die sneller en sne-diger reageren. Zo reageerde de staat Gujurat binnen de week toen er hommeles ontstond over de verkoop van grond aan Tata voor de productie-eenheid van zijn goedkope autootje. De problemen bij sectorgenoot Satyam zouden evenmin een doorslaggevende impact hebben op de ontwikkeling en faam van de Indiase ict-industrie.. “Dat soort dingen gebeurt niet alleen in India,” merkt Manglik gepikeerd op. “Het is betreurenswaardig, maar het moet in zijn context worden geplaatst. Geen enkel bedrijf gedoogt onwettelijk gedrag, ook Nasscom niet trouwens. De overheid heeft gelukkig snel en doeltreffend ingegrepen en ervoor gezorgd dat het bedrijf niet onderuit ging.” Van de nakende verkiezingen verwacht Manglik geen problemen, want in wezen zijn de verschillen tussen de partijen niet zo groot, zeker wat de ict-sector aanbelangt. De overheid beseft het belang ervan en “de wijsheid zal wel de bovenhand halen.” Kor-tom, “het zal moeilijk zijn om India te stoppen! De fundamenten zijn goed en dat stemt me erg optimistisch.”

Guy Kindermans

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content