Innovatie staat niet noodzakelijk gelijk met revolutie. Gecontroleerde evolutie levert ook resultaat. Meer nog: ieder idee telt. Daarom spoort SWIFT alle medewerkers aan om na te denken over hoe de organisatie zichzelf kan verbeteren.

SWIFT biedt het platform aan waarmee banken en andere financiële instellingen gestandaardiseerde berichten uitwisselen. We moeten SWIFT dan ook als een technologisch bedrijf beschouwen. Van de 1.800 medewerkers hebben er ongeveer duizend een it-gerelateerde job. Omdat SWIFT een bijzonder groot aantal communicatietransacties verwerkt – er zijn negenduizend organisaties aangesloten – zorgt zelfs de kleinste downtime meteen voor een groot probleem. ” Failure is not an option“, zegt Konstantin Peric, hoofd innovatie bij SWIFT. “Risico is iets dat we totaal uitsluiten.” Dat alleen al vraagt vanuit it-standpunt een behoorlijke inspanning. Maar dat is niet alles. SWIFT begrijpt dat het als dienstverlener mee voorop moet lopen. Daarom kreeg Konstantin Peric van de ceo de opdracht om werk te maken van innovatie. “Geen gemakkelijke evenwichtsoefening”, zegt hij, “aangezien innovatie net een stuk risico inhoudt, terwijl we onze klanten zekerheid en stabiliteit moeten garanderen.”

In de zandbak

Het innovatieteam van Konstantin Peric telt acht medewerkers. In de eerste plaats creëerden ze binnen de organisatie een zekere buzz rond innovatie. “Het is de bedoeling dat iedereen – medewerkers, klanten en partners – innovatieve ideeën aanbrengen. Maar we hebben natuurlijk meer nodig dan goede ideeën alleen.” Daarom trok SWIFT tijd en budget uit om voor een tiental ideeën een proof of concept uit. Intussen gaat de organisatie nog een stap verder. “We hebben een eigen incubator opgestart. Het is een zandbak. We werken er met echte klanten, maar als het fout gaat heeft dat geen impact op de business van die klanten. Is het concept marktrijp, dan versnellen we de ondersteuning tot we klaar zijn om het in gebruik te nemen tegen het serviceniveau dat de klanten van ons verwachten.”

De innovatieprojecten zijn onder meer op het gebruik van technologische standaarden gericht. Zo onderzocht SWIFT hoe de organisatie nieuwe media – zoals wiki’s – kan inzetten om standaardistatie te ondersteunen. Een ander thema is het gebruik van de elektronische identiteitskaart. “De verwachting is dat de eID de komende jaren zal uitgroeien tot de belangrijkste motor voor e-commerce”, zegt Konstantin Peric. “De vraag is welke rol de banken daarbij kunnen spelen en of ze daar geld mee zullen verdienen.” Uiteraard is het belangrijk dat ook SWIFT onderzoekt welke positie de organisatie daarbij inneemt. Het zijn maar enkele voorbeelden van de gestructureerde manier waarop SWIFT de zin in innovatie binnen de organisatie heeft verhoogd. “Het komt er vooral op aan te durven proberen. In de farmaceutische sector mislukken negen van de tien incubatorideeën. In it gaat het iets beter, met gemiddeld zeven op tien mislukkingen. Je moet dus voldoende proberen en zoeken voor je op iets uitkomt dat effectief werkt.”

Van crèche tot eID

SWIFT gaat niet op zoek naar disruptieve innovatie, wel naar incrementele verbetering. Het spectrum is heel breed: van een idee om de werking van de interne kindercrèche te veranderen tot een voorstel voor het gebruik van de elektronische identiteitskaart. “De meeste ideeën hebben weliswaar een it-component, maar dat is geen vereiste. Iedereen mag mee nadenken over de manier waarop we de organisatie kunnen verbeteren.” Een roi-berekening heeft SWIFT bij de start van het innovatieproject trouwens niet uitgevoerd. “We hebben uiteraard wel bepaalde doelstellingen en kpi’s, zoals het aantal ideeën en het aantal incubatorprojecten.” Het moeilijkste vond Konstantin Peric de selectie van de medewerkers voor het innovatieteam. Twee van de acht zijn trouwens geen it’ers, maar specialisten op het vlak van samenwerking en communicatie. “Wanneer een bedrijf meer dan vijftig medewerkers heeft, dan moet het zo’n team intern kunnen rekruteren. Het innovatieve talent dat je nodig hebt, is dan statistisch gezien aanwezig. Alleen is het niet altijd makkelijk om het te vinden. Wellicht hebben wij wat geluk gehad.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content