In de nabije toekomst moet de huisarts het volledige medische verleden van zijn patiënten elektronisch kunnen inkijken bij verschillende instanties. Het eHealth-platform ondersteunt daarbij de nodige elektronische informatie-uitwisseling. De komende vijf tot tien jaar wil het platform uitgroeien tot een soort Kruispuntbank voor Ondernemingen, maar dan voor de gezondheidssector.

Het eHealth-platform is de overheidsdienst die de veilige elektronische informatie-uitwisseling tussen alle actoren van de gezondheidssector bevordert: artsen en ziekenhuizen, apothekers, patiënten, overheid, enzovoort. Wanneer al die actoren vlot informatie met elkaar uitwisselen, moet dat uiteindelijk leiden tot een zorgver-strekking met meer kwaliteit en continuïteit, tot een verhoogde veiligheid van de patiënt, minder administratieve formaliteiten en dus een beter gezondheidsbeleid in het algemeen. Uiteraard moeten de diensten van het eHealth-platform de nodige waarborgen bieden op het vlak van informatieveiligheid, bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en het beroepsgeheim van het medisch personeel. Belangrijk daarbij is dat het eHealth-platform er expliciet niet voor kiest om de medische gegevens van personen centraal op te slaan, maar de voorkeur geeft aan de elektronische uitwisseling van de decentraal bewaarde gegevens. De beveiliging van de uitwisseling is uiteraard heel strikt. Uitwisseling van gegevens gebeurt enkel versleuteld. Er geldt een doorgedreven preventieve toegangscontrole en het platform logt alle uitgevoerde elektronische diensten.

Concreet biedt het eHealth-platform een aantal basisdiensten aan, waarop de diverse actoren uit de gezondheidszorg hun eigen diensten dan verder kunnen uitbouwen. Zo draagt het eHealth-platform bij aan de ondersteuning van lokale en regionale initiatieven. Een goed voorbeeld is de toepassing voor gebruikers- en toegangsbeheer. Het eHealth-platform biedt een basisdienst aan die voor die functionaliteit instaat. De actoren uit de gezondheidszorg kunnen de basisdienst inschakelen voor het gebruikers- en toegangsbeheer van hun eigen toepassingen. Andere basisdiensten van het eHealth-platform zijn onder meer encryptie (voor de versleuteling van gegevens), time stamping (voor het onveranderbaar dateren van gegevens) en anonimisering (medische gegevens anoniem maken, als basis van wetenschappelijk onderzoek). Op vandaag zijn er negen basisdiensten uitgewerkt. De twaalf medewerkers van het eHealth-platform tekenden de architectuur van de diensten uit. De eigenlijke analyse en programmering vond bij Smals plaats.

Een extra dienst per maand

Tot de opdracht van het eHealth-platform behoort ook het beheer en de coördinatie van de ict-gerelateerde aspecten van gegevensuitwisseling in het kader van elektronische patiëntendossiers en elektronische medische voorschriften. Een goed voorbeeld is de automatisering van de procedure rond de terugbetaling van medicijnen waarvoor het ziekenfonds vooraf goedkeuring moet geven. Vandaag geeft dat aanleiding tot een grote hoeveelheid administratie op papier. Stel dat een huisarts een patiënt een maagzuurremmer voorschrijft waarvoor zo’n toelating vereist is. Eerst moet een specialist een gastroscopie uitvoeren om het probleem van de patiënt te bevestigen. Het verslag van de specialist gaat terug naar de huisarts. Die geeft de patiënt de nodige documenten mee voor het ziekenfonds. Pas wanneer de patiënt daarna van het ziekenfonds de toelating tot terugbetaling ontvangt, kan hij naar apotheek om het medicijn.

Vandaag coördineert het e-Health-platform een toepassing die de geschetste doorlooptijd van een maand terugdringt tot nog geen vijf minuten, puur op basis van elektronische informatie-uitwisseling. Het onderzoek van de arts krijgt in dat geval een time stamp mee, wordt geëncrypteerd naar het ziekenfonds doorgestuurd, daar elektronisch goedgekeurd en teruggestuurd, waarna de arts de patiënt onmiddellijk kan meedelen dat de aanvraag is goedgekeurd en dat hij het medicijn bij de apotheek mag ophalen. Op vandaag heeft het eHealth-platform – in verschillende domeinen van de gezondheidszorg – dertien diensten met toegevoegde waarde afgewerkt. Er staan er nog minstens vijfenveertig op het programma. Het eHealth-platform wil die a rato van één per maand afwerken.

Dries Van Damme

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content