De uitrol van eBirth, de e-gov toepassing waarbij kraamklinieken via een webportaal geboortes kunnen doorspelen aan de burgerlijke stand, loopt vertraging op. Tegen 2013 zou de oplossing algemeen moeten zijn voor alle geboorten in ons land, maar die datum zal niet gehaald worden. Ook de opstart van fase 2 is uitgesteld. De integratie met de backend van de ziekenhuizen zou immers moeilijker lopen dan verwacht.

Het eBirth-project zag het levenslicht in juni 2010. De kraamafdelingen en diensten van de burgerlijke stand van Bornem en Marche-en-Famenne fungeerden als pilootproject. Ondertussen doet de elektronische geboorteaangifte dienst in meer dan 100 kraamafdelingen, samen goed voor meer dan 200.000 geboortedossiers per jaar.

Bedoeling was echter om tegen 2013 alle kraamafdelingen te linken aan E-Birth. Die deadline lijkt niet gehaald te worden. Eén van de redenen zou zijn dat de webservice moeilijk geïntegreerd kan worden in de backend van sommige hospitalen. “Die integratie loopt toch moeilijker dan oorspronkelijk gedacht”, vertelt een bron dicht bij het dossier.

Het eBirth-platform bestaat uit twee diensten: een webportaal en een webservice die gelinkt kan worden aan de systemen van de ziekenhuizen in kwestie. Uiteraard kunnen alle diensten hun geboortes registreren via het webportaal, maar er zijn ook ziekenhuizen die geboortes willen doorspelen aan de burgerlijke stand via het eigen, intern ontwikkelde platform. Ondanks het feit dat dat eBirth werkt met de gangbare khmer-standaard, loopt die integratie niet meteen van een leien dakje.

Is het daarom dat fase 2 wat op de lange baan is geschoven, of omwille van het feit dat 30.000 à 40.000 euro bedoeld voor het eBirth-project gebruikt werden om een consultant in te huren rond eHR, zoals gelekt werd naar de pers? Bij Fedict wil men niet meteen antwoorden en klinkt het dat er momenteel andere prioriteiten zijn.

Met de tweede fase van eBirth wordt de informatieoverdracht naar de sociale zekerheid verder gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Dat moet het mogelijk maken om de formulieren af te schaffen die de ouders eerst moeten verzamelen om ze later netjes ingevuld in te leveren: attesten voor de instellingen van de sociale zekerheid, zoals de RSZ, de ziekenfondsen en de kinderbijslagfondsen, maar ook voor de werkgever en de verzekeraars. Uiteindelijk, in het zeer nabije 2013, zal de gegevensuitwisseling beveiligd verlopen via het eHealth-platform van de federale overheid, waaraan de kruispuntbank van de sociale zekerheid gekoppeld is.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content