Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Vista Service Pack 1 (SP1) is geen nieuw besturingssysteem met een rits nieuwe functies. Het is ook geen ‘big bang’-verbetering van de oorspronkelijke uitvoering, want “de huidige Vista is niet de Vista die een jaar geleden in de winkel lag,” aldus Wim Van Winghe, Microsoft business group manager Windows client & Windows Mobile.

Daar heeft een continu proces van verbeteringen en updates voor gezorgd, zodat bijvoorbeeld vandaag al meer dan dubbel zoveel toestellen worden ondersteund als bij de introductie. Vista SP 1 zou normalerwijze begin februari via het web beschikbaar zijn en uiterlijk in april meegeleverd worden met alle nieuwe systemen en verkrijgbaar zijn in de kleinhandel.

Vista SP1 is dan ook in eerste instantie een kwestie van “improvements en enhancements,” aldus Van Winghe, waar “oplossingen worden geboden voor de 20 procent problemen die zorgen voor 80 procent van de klachten. ” Voorbeelden zijn een vlottere ‘user account administration’ (minder ‘clicks’ nodig), sneller kopiëren van bestanden naar een andere locatie, ondersteuning voor nieuwe hardware etc. Van Winghe meent dat het nu aan de klanten is om een beter besef te krijgen van de voordelen die Vista biedt (zoals met BitLocker voor het encrypteren van data), om in bedrijven de installed base te zien groeien.

Gezien de berichtenstroom over het vervroegd uitbrengen van Windows 7 – de opvolger van Vista, die wellicht al in 2009 in plaats van in 2010 zou verschijnen – heeft Microsoft de grote bedrijven uitdrukkelijk verzekerd dat de hardware-eisen van Windows 7 gelijk zullen zijn aan deze van een configuratie die vandaag Vista en een ‘productivity suite’ op een realistische wijze ondersteunt. Overigens zou over enkele weken ook Windows XP SP 3 moeten uitkomen.

Geleidelijke vervanging

Van Winghe maakt zich ook sterk dat Vista het meer dan voordien mogelijk maakt om een nieuw besturingssysteem geleidelijk in te voeren, in plaats van op het ogenblik van een hardwarevernieuwing in één keer ook het OS te vernieuwen. Een dergelijke “managed diversity” zou niet alleen piekuitgaven vermijden, maar een bedrijf ook geleidelijk van de nieuwe voordelen laten genieten. Volgens een Europees onderzoek van Gartner zouden ca. 50 procent van de bedrijven kijken naar een geleidelijke vervanging, en slechts 20 procent ‘alles in één keer’ overwegen.

Een voorbeeld van zo’n geleidelijke introductie vormt de NMBS Holding, waar het totaalpark pc’s momenteel 15.000 systemen bedraagt. Na enkele maanden onderzoek(binnen het it-departement en met een aantal gebruikers werd op basis van verwachte lagere ondersteuningskosten (en dus een lagere tco), een betere security en meer functionaliteit voor de eindgebruikers een business case voor Vista hard gemaakt. De introductie wordt gespreid over vijf jaar maar naar verluidt zou de vraag uit de verschillende business units van die aard zijn dat de introductie allicht sneller zou kunnen worden afgerond.

Guy Kindermans

Partner Content