‘Een technologische sprong die ons de komende jaren zal bezighouden’

François Vandecan, Benelux Group IT manager van Eiffage Benelux en Etienne Rutten, IT manager van Duchêne: "Onze visie op innovatie omvat zowel pure bedrijfsinnovaties als digitale transformaties." © Emy Elleboog
Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Als dochteronderneming van Eiffage Benelux zet het Belgische Duchêne voor IT al enkele jaren de toon binnen de groep. Om nog verder te gaan wil de bouwgroep haar kennis bundelen en competentiecentra creëren.

Hoe zag de IT-afdeling eruit toen u in 2005 aan de slag ging?

ETIENNE RUTTEN, IT MANAGER DUCHÊNE: In die tijd telde het bedrijf twee IT-specialisten voor 100 werknemers. Naast de bekabeling, zoals de aansluiting van het WAN op het bedrijfsnetwerk, en het aanmaken van aparte domeinen voor de beveiliging, startte ik ook meteen met de ontwikkeling van interne toepassingen in Visual Basic .Net. De inkoopfacturen waren toen al gedigitaliseerd, net als het kloksysteem van de arbeiders.

FRANÇOIS VANDECAN, BENELUX GROUP IT MANAGER EIFFAGE:U moet weten dat Eiffage Benelux maar liefst 14 verschillende bedrijven omvat, waarvan Duchêne de grootste is qua omzet en personeel. De groep is grotendeels via overnames tot stand gekomen. Elk bedrijf had dus zijn eigen IT-systeem, met zeer specifieke toepassingen voor elk bedrijf. Om die te standaardiseren hebben we het Belgische model gebruikt, dus stap voor stap, met voorrang voor de continuïteit binnen elke entiteit. De verschillende dochterondernemingen moesten daarbij ook wendbaar en autonoom kunnen blijven ten opzichte van een vrij hiërarchische groep. Maar de boodschap bleef wel: een coherent IT-ecosysteem creëren en het aantal toepassingen verminderen. Dus in plaats van een handmatige staging voor de installatie van nieuwe pc’s, hebben wij gekozen voor een gestandaardiseerde imaging met automatische updates en distributie van nieuwe software.

Eiffage wil geen voortrekkersrol spelen op IT-gebied, maar innovatie laat ons wel het verschil maken tegenover concurrenten

Welke grote projecten hebben jullie de voorbije jaren afgerond?

RUTTEN: We zijn onder meer gemigreerd van Exchange OnPremise, met een domein specifiek voor Eiffage Benelux, naar Office365. Andere IT-projecten zijn onder meer de digitalisering en industrialisering van processen, de migratie van Windows 7 naar Windows 10 en verbeterde security. De bouwsector is immers een van de favoriete doelwitten van cybercriminelen.

VANDECAN: We zijn ook bezig met het integreren van de tools tussen de Franse moedermaatschappij en Eiffage Benelux. We hanteren daarbij een duidelijke filosofie: wanneer een meerderheid van de dochterondernemingen een specifiek product gebruikt wordt het, na voorlegging aan de andere dochterondernemingen, voor alle entiteiten goedgekeurd. Dit was met name het geval voor de oplossing voor mobile device management, asset management en endpoint protection. Daarnaast hebben we een endpoint security-product geïmplementeerd voor de hele groep. Ten slotte werd een enterprise service bus (ESB) ontwikkeld om gegevens te kunnen uitwisselen tussen alle ‘silo-toepassingen’ van de verschillende entiteiten. Zo moeten we de gegevens maar één keer coderen om elk risico op fouten of inconsistenties te vermijden. Meer in het bijzonder bestaat mijn rol erin de dochterondernemingen aan te sturen en te begeleiden en hen mee op de kar te trekken bij de implementatie van een product.

Hoe zit het met de geplande projecten voor dit jaar en de komende jaren?

RUTTEN: Een van de belangrijkste projecten wordt het opzetten van een ecosysteem van microdiensten op basis van Kubernetes en Docker. Dat is een technologische sprong die ons de komende 4 tot 5 jaar zal bezighouden. Deze oplossingen zullen ons als ontwikkelaar dwingen om intern gebouwde toepassingen, zoals we die vaak bij Duchêne hebben, te herschrijven. We moeten dan ook specialisten vinden om ons daarbij te ondersteunen. Verschillende toepassingen die intern bij Duchêne zijn ontwikkeld, werden ondertussen door de hele groep overgenomen.

VANDECAN: Daarnaast gaan we de doelgroep verruimen voor onze CRM-oplossing en onze documentbeheeroplossing. Ook zullen we de tools binnen Eiffage Benelux en haar dochterondernemingen verder op elkaar afstemmen en het aantal toepassingen verminderen. Zo willen we een hele reeks verborgen kosten doen dalen, om de bedragen die zo vrijkomen voor andere projecten te gebruiken. Ook de migratie van Windows 10 naar Windows 11 staat op de agenda.

Bovendien evolueert de IT-infrastructuur in de richting van een hybride datacentermodel. Vandaag beschikt de groep over verschillende datacentra en het is de ambitie om de IT-middelen op groepsniveau op elkaar af te stemmen. We willen dan niet alleen gebruik maken van onze interne datacentra, maar ook van platforms van derden, bijvoorbeeld voor de boekhouding, het activabeheer of de publicatie van de jaarrekeningen. De ESB die momenteel wordt geïmplementeerd, is van groot belang voor de vlotte uitwisseling van gegevens tussen deze verschillende systemen.

RUTTEN: We hebben bij Duchêne nu twee serverruimtes met UPS en stroomgenerator, plus een disaster recovery room. Bovendien beschikken we over een replicatie van onze back-ups in Charleroi en hebben we toegang tot de datacenters van Eiffage Benelux.

VANDECAN: Wat de datacenters betreft, gaan we in de toekomst samen met de dochterondernemingen nadenken over een groepsoplossing die beantwoordt aan de behoeften van alle dochterondernemingen.

We gaan binnen de groep ook competentiecentra oprichten, met name voor de ontwikkeling van toepassingen of voor bepaalde bedrijfstoepassingen, zoals Windows Server 2022, Office 365 of cyberbeveiliging. Tot slot hebben we ook net het innovatiecentrum geherstructureerd, met de benoeming van een chief digital and innovation officer met wie ik nauw zal samenwerken. Die zal ervoor zorgen dat nieuwe innovaties sneller kunnen worden toegepast.

We zullen in de komende jaren ook een uitgebreid project lanceren met dashboards voor bouwplaatsen in Microsoft Power BI. Dat is een cruciale groepstool die het nemen van beslissingen zal vergemakkelijken, zowel voor het management als voor werfbeheerders en werfleiders. De net geïnstalleerde ESB zal hier een beslissende rol spelen bij de gegevensuitwisseling.

Hoe evolueren uw budgetten?

VANDECAN: De IT-budgetten zijn de afgelopen jaren afgestemd op de bedrijfsbehoeften en de nood aan technologische vernieuwing. De bouwsector heeft nooit aan de spits van de IT-technologie gestaan. Eiffage is echter meer een oplossingsgerichte dan een budgetgerichte groep, wat betekent dat als een product relevant blijkt te zijn, ik de implementatie ervan op een pragmatische manier zal verdedigen. We merken bijvoorbeeld dat IT steeds meer kost, zonder dat het de gebruiker echt iets oplevert, of dat hij er zelfs iets van merkt.

De groep investeert wel veel in beveiliging in het algemeen, en cyberbeveiliging in het bijzonder. Niet alleen in oplossingen, maar ook in opleiding en bewustmaking van de werknemers. Tenslotte is IT maar een van de vele diensten.

Hoe evolueren uw IT-teams?

RUTTEN: Bij Duchêne zijn we nu met drie op de IT-afdeling, met sinds kort een jonge informaticus die bij ons stage heeft gelopen en die binnen het ontwikkelingsteam mee de interne ontwikkelingen en de gebruikersondersteuning zal uitwerken. We werken ook af en toe samen met andere entiteiten van de groep, wat in de toekomst nog vaker zal gebeuren.

VANDECAN: In de Benelux-entiteit (filiaal Eiffage Construction) beschikken we over een vijftiental IT-managers. We hebben het geluk dat een groot percentage van de mensen al heel lang in het bedrijf werkt. IT vereist steeds meer vaardigheden en vergt ook steeds meer tijd. We moeten onze processen daarom industrialiseren om meer tijd vrij te maken voor de ondersteuning van onze gebruikers. Sommige van onze IT-medewerkers gaan bovendien met pensioen en wij evalueren nu de mogelijkheden. Opties zijn bijvoorbeeld het uitbesteden van sommige activiteiten, of – meer dan waarschijnlijk – een hybride aanpak waarbij interne en externe vaardigheden worden gecombineerd. Bovendien zijn de opleidingsmogelijkheden uitgebreid, want het is belangrijk dat onze IT-teams hun kennis van de technologieën van vandaag en morgen behouden en verwerven.

Over toekomstige technologieën gesproken, hoe belangrijk is innovatie en welke technologieën houdt u vooral voor ogen?

VANDECAN: Eiffage is niet van plan een voortrekkersrol te spelen op IT-gebied. Maar innovatie laat ons wel het verschil maken tegenover onze concurrenten, zeker wat betreft de bedrijfstechnologieën. Sinds drie jaar heeft Eiffage Benelux van interne innovatie een echte strategie gemaakt waarbij de teams op het terrein volledig betrokken zijn, onder toezicht van een innovatiestuurgroep waarin onze CEO zeer actief is. Onze visie op innovatie omvat zowel puur zakelijke innovaties als digitale transformaties. Wij hebben een ‘innovatiebudget’ waarmee we projecten kunnen opstarten volgens een nauwkeurig omschreven proces. We kunnen de vooruitgang daarvan op de voet volgen, en later kiezen om die projecten op grote schaal uit te rollen, dan wel ze stop te zetten. Hierbij is verankering op het terrein duidelijk een sleutelfactor voor succes. Mijn samenwerking met de CDO is in dit verband bijzonder belangrijk, en de nieuwe ambitie om de IT van Eiffage Benelux te standaardiseren maakt het voor hem veel gemakkelijker om nieuwe digitale oplossingen te analyseren en in te voeren.

We merken dat IT steeds meer kost, zonder dat het de gebruiker echt iets oplevert

Ik zou hieraan willen toevoegen dat in het kader van het strategisch plan 20-25 van de groep wordt gedacht aan spitstechnologieën zoals kunstmatige intelligentie, machine learning, blockchain of virtual en augmented reality. We zijn momenteel de toepassingsgebieden voor AI aan het identificeren en structureren onze data ook om er AI op te kunnen toepassen. De eerste AI-projecten worden ondertussen ontwikkeld.

Vindt u makkelijk informatici?

VANDECAN: Natuurlijk heerst er krapte op de arbeidsmarkt voor iedereen in de IT-sector. Eiffage en Eiffage Benelux zijn echter gerenommeerde bedrijven en dat vergemakkelijkt de werving. We nemen wel de nodige maatregelen om de goede werking van onze diensten te verzekeren. In de Benelux is tweetaligheid bijvoorbeeld belangrijk, aangezien we gebruikers in België en Luxemburg bedienen. We zien echter dat jongeren steeds meer aandacht besteden aan het evenwicht tussen carrière en privéleven, wat de aanwerving er niet gemakkelijker op maakt.

'Een technologische sprong die ons de komende jaren zal bezighouden'

Etienne Rutten

Feb. 1996 – sept. 2001: boekhoud- en IT-manager, Bonten (Aubel)

Okt. 2001 – augustus 2005: hoofd analytische monitoring van bouwplaatsen, Sageco (Thimister)

Augustus 2005 – vandaag: IT-manager, Duchêne N.V.

'Een technologische sprong die ons de komende jaren zal bezighouden'

François Vandecan

Jan. 1989 – april 2021: consultancy en interim IT manager bij Daoust, Total, Enhesa, Getronics, M-Team, Ergon, Groupe Bruxelles Lambert, Fortis Bank, Euroclear Bank, ING Bank, Atraxis (Swissair Group), Carrefour en de Europese Commissie.

Okt. 2019 – okt. 2021: Technology Sweeper & Strategic advisor, iPlayMe2

Sinds mei 2021: Benelux Group IT manager, Eiffage Benelux

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content