Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Vandaag prijst iedereen de cloudkwaliteiten van zijn producten aan, ongeacht hoe jong de betrokken expertise ook moge zijn. CA Technologies kan hiervoor evenwel putten uit een lange traditie van tools ter ondersteuning van complexe centrale systemen.

CA Technologies kan immers zijn ‘roots’ terugvoeren tot Computer Associates, dat in 1976 werd opgericht voor de bouw en distributie van mainframesoftware. Naast de eigen producten, kocht het bedrijf doorheen de jaren nog een hele rist andere bedrijven zodat sommige stukken software in de catalogus al 40 jaar of ouder zijn. Maar die toch nog steeds worden ontwikkeld en aangeboden, wat toch wel wijst op het andere kaliber van deze software, in tegenstelling tot heel wat hedendaagse, meer efemere software. Na perikelen in de hoogste bedrijfsleiding, nam het bedrijf een vijftal jaar geleden een doorstart, met zowel een nieuwe naam als een nieuwe productstrategie, eerst onder ceo John Swainson en sinds begin 2010 onder Bill McCracken. Deze laatste onthulde op CA World 2010 een uitgebreide cloudstrategie, die – zoals we berichtten op de Data News site (16/11 ll.) op de recente CA World stevig werd onderbouwd met een rist nieuwe producten.

ICT at speed of business

Op de recente CA World in Las Vegas plaatste McCracken die producten onder vier hoofdingen, in casu ‘modelleer’ (model), ‘assembleer’ (assemble), ‘automatiseer’ (automate) en ‘controleer’ (assure). Samen vormt dit CA Technologies’ ‘Business Service Initiative’ om snel – “at the speed of business” – nieuwe diensten te ontwerpen en samen te stellen uit bestaande elementen, snel en automatisch uit te rollen en vervolgens te controleren of alles naar behoren werkt (en oplevert).

Dat recept heeft CA Technologies ook zelf gevolgd, door naast eigen ontwikkelingen voor de invulling van de cloudstrategie een beroep te doen op ingekochte technologieën. Zo kocht het onder meer Niimsoft (performance/monitoring soft), Arcot Systems (id/access control), HyPerformix (capacity management) en 3Tera (met het AppLogic-cloudplatformproduct). In tegenstelling tot wat vaak het geval was met het ‘oude’ Computer Associates’ blijken deze bedrijven en technologieën heel wat beter en nauwer met de andere producten van het bedrijf te worden geïntegreerd.

Bovendien heeft CA Technologies ook zelf een eigen cloudomgeving uitgerold, wat meteen ook het wel en wee van een dergelijke omgeving duidelijk maakte, evenals hoe een dergelijk platform te ‘marketen’. Het werd een evolutieve omgeving, die bestaande middelen recupereerde en in eerste instantie resulteerde in belangrijke verbeteringen inzake de tijd nodig voor het testen van software. Belangrijk was zowel de betrokkenheid van het (hogere) management en een goede samenwerking tussen de techneuten en de bedrijfsmensen bij het creëren van een oplossing die focuste op het succes van de klant, onderstreepte George Watt, vp strategy van CA Technologies’ Cloud group. “Solve the solution,” klinkt het, en “Geef de klanten wat ze nodig hebben, en dat is niet altijd wat ze vragen.”

Tegelijk was het ook een voordeel dat CA Technologies intern een sterke security-expertise heeft, die evenzeer teruggaat op de mainframewereld (naast IBM’s RACF is CA Technologies’ ACF2 het meest verspreide toegangsbeheersysteem in de mainframewereld). Tim Brown, vp en chief architect voor security management bij CA Technologies, zetelt onder meer in de raad van bestuur van de Open Identity Exchange (OIX) – een organisatie die gedistribueerd id/toegangsmodel beoogt dat commercieel leefbaar is in een heterogene cloudwereld.

Volbloed mainframe

Ook de recuperatie van mainframe-expertise in het cloudgebeuren is bijzonder zinvol en dat niet alleen omdat mainframebouwers als IBM (maar ook ‘nieuwkomers’ op dit gebied als Oracle) hun systemen steeds vaker als systemen voor cloud datacenters naar voor schuiven. Doorheen de jaren heeft de mainframewereld altijd een zo volledig mogelijk gebruik van de beschikbare centrale resources nagestreefd, naast maximale beschikbaarheid en security.

Naast een product als Cloud360 (om bestaande toepassingen te ontsluiten voor de cloud), rekent CA Technologies ook op Chorus voor mainframe als basis voor latere beheeromgevingen. Vandaag is Chorus een ‘nieuw generatie’ beheersysteem voor mainframes, dat dankzij een vlotte interface ook novicen toelaat om mainframes te beheren (en tegelijk de expertise van oude rotten in het mainframevak te capteren). Chorus is dan ook veeleer een ‘management paradigm’ dan een mainframe product. Op termijn moeten ook andere omgevingen buiten de mainframe (zoals Linux) en producten van derden (afhankelijk van de vraag bij de klanten) in de Chorus-omgeving kunnen worden ingeplugd.

Overigens blijft CA Technologies toch nog in belangrijke mate een mainframebedrijf. Dayton Semerjian, corporate v-p en general manager van de mainframebusiness, weet dat zijn ‘unit’ tekent voor meer dan 50 procent van de omzet en het overgrote deel van de winst. Na IBM (met 33 %) heeft CA Technologies het grootste marktaandeel op de mainframe software markt (23 %), ver voor de naaste achtervolgers (BMC 6 % en Compuware 4%). Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Semerjian graag wijst op de verkoop van nieuwe mainframes (“80 ‘greenfield’ systemen, onder meer in de groeimarkten,” voor IBM’s nieuwe zEnterprise systemen), en uitwijdt over initiatieven als de ‘Mainframe Academy’ voor de opleiding van nieuwe ‘mainframers’.

Guy Kindermans

” Geef de klanten wat ze nodig hebben, en dat is niet altijd wat ze vragen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content