Peer-to-peer of P2P is het ei van Columbus. Belastend videoverkeer, omvangrijke bestanden en steeds populairdere voip worden eerlijk gedeeld over alle deelnemers. Er is genoeg ‘zwarte’, dat wil zeggen slapende, bandbreedte op het internet. Gedaan met capaciteitsproblemen. De steeds opnieuw voorspelde ondergang van de internetinfrastructuur kan nog even worden uitgesteld.

Sommigen zien dat eitje liever gepeld. P2P wordt immers niet alleen gebruikt voor legale toepas-singen, zoals Skype, Joost, Sciencenet of SETI@Home. Het wordt ook massaal misbruikt voor het verspreiden van illegale bestanden. De media-industrie lobbyt wereldwijd om daar iets aan te doen. Ze viseert daarbij steeds meer de gebruikte technologie in plaats van het illegale misbruik.

Sommige isp’s stappen in dat verhaal mee. Ze proberen het P2P-verkeer op hun netwerk aan banden te leggen via technologieën zoals ’traffic shaping’. Of ze installeren ‘deep packet inspection’ (DPI)-hardware om het illegale verkeer te filteren. Onder andere de Amerikaanse isp’s AT&T en ComCast kwamen daar onlangs nog over onder vuur te liggen.

Uit een gezamenlijk rapport van de Franse belangenvereniging voor de muziekindustrie SNEP en de gespecialiseerde Amerikaanse website Internet Evolution blijkt echter dat DPI nog verre van perfect is. Het is moeilijk de vele verschillende P2P-protocollen correct te filteren. Van de dertien geteste P2P-protocollen werd alleen het veelgebruikte BitTorrent redelijk goed gedetecteerd. Toch kon nog gemiddeld tien procent van alle BitTorrent-verkeer ongehinderd de filters passeren. Bij de andere twaalf P2P-protocollen kon gemiddeld dertig procent van alle verkeer de filters omzeilen. Dit betekent dat het voor isp’s moeilijk is om P2P-verkeer op een betrouwbare manier te beperken.

Een tweede probleem is dat DPI’s alleen filteren op protocolniveau. De inhoud van de uitgewisselde bestanden kunnen ze vooralsnog niet detecteren. Mediabedrijven zijn echter precies daarin geïnteresseerd. Die willen niet het P2P-verkeer beperken, maar wel de uitwisseling van beschermde werken blokkeren. Volgens EANTC is dat met de huidige generatie DPI-producten onmogelijk. Erger nog: verkeerd gebruik van traffic shaping en deep packet inspection kan ook het gewone internetverkeer verstoren. Zo ondervond een klant van de Amerikaanse ISP ComCast problemen met Lotus Notes. Die waren alleen te verklaren door verkeerd gebruik van traffic shaping door ComCast. We hebben er alle belang bij dat de neutraliteit van de internetinfrastructuur gerespecteerd wordt, ook en vooral door onze isp’s. Illegale down-loads moeten sociaal, en niet technisch worden aangepakt. Eerlijk delen duurt immers het langst.

www.skype.com, www.joost.com,

sciencenet. fzk.de, setiathome. berkeley. edu Jozef Schildermans is journalist en hoofd van het Data Testlab, een onafhankelijk lab voor het testen van bedrijfsgerichte hard- en software. www.villapc.be

Jozef Schildermans

Partner Content