ThinPrint van het Duitse bedrijf Cortado vereenvoudigt, versnelt en beveiligt printtaken in heterogene en virtuele netwerkomgevingen. Wij hebben dit uitgebreide virtuele printmanagement-systeem getest.

ThinPrint bestaat sinds 1999 en is ondertussen toe aan zijn tiende versie. Het gelijknamige Berlijnse bedrijf herdoopte zichzelf tot Cortado, omdat het ondertussen ook andere producten, waaronder cloud-print en ‘byod’-oplossingen voor mobiele apparaten, aanbiedt. Maar de printvirtualisatietechnologie in ThinPrint blijft het kernproduct, met meer dan 20.000 bedrijfsklanten wereldwijd. Via een langlopende oem-overeenkomst is de ThinPrint-technologie trouwens geïntegreerd in de virtualisatie-oplossingen van VMware. Volgens Cortado leidt printervirtualisatie tot significante kostenbesparingen en minder helpdesk-ingrepen omwille van de grote gebruiksvriendelijkheid voor eindgebruikers.

INSTALLATIE EN INGEBRUIKNAME

Eén van de belangrijkste nieuwigheden in ThinPrint 10 is de centrale licentieserver, die de administratieve last voor het beheer van de virtuele printinfrastructuur fors vermindert. Die moet u eerst installeren. Gebruik hiervoor een lokale gebruiker met administratieve rechten op de printserver. Nadat u uw licentiesleutel hebt ingevoerd, zal het programma die via het internet verifiëren. U kunt overigens starten met de demoversie die dertig dagen lang werkt en pas daarna een licentie aankopen; de installatie blijft gewoon werken omdat u nieuwe of bijkomende licenties probleemloos achteraf kunt toevoegen. Na het ingeven van de licentie(s), opent de standaard-webbrowser en kunt u inloggen op de Cortado Management Console met de eerder gecreëerde gebruikersaccount. JavaScript moet in de browser geactiveerd zijn, anders werkt de console niet. De hele procedure duurt enkele minuten. Vervolgens kunt u gebruikers toevoegen, naar keuze vanuit Active Directory of manueel. Alleen toegevoegde gebruikers verbruiken een ThinPrint-licentie. Ze worden in de console aangeduid met een groen bolletje in de statuskolom.

Vervolgens installeert u de ThinPrint Engine. Kies de gewenste serverrol. De engine kan direct op een printserver worden geïnstalleerd, maar u kunt eventueel ook de administratieve tools op een andere server installeren, of de engine op een terminal server configureren. Hou er rekening mee dat de server na dit alles opnieuw dient gestart te worden.

BEHEER

ThinPrint Engine zelf beheert u niet via een JavaScript-, maar via een Microsoft management console (mcs)-snap-in. De software vervangt de printerspooler van Windows zelf niet, maar wijzigt wel enkele instellingen die de prestaties ervan verbeteren. Printers communiceren via een speciale ThinPort tcp-poort waarvan u onder meer de compressieniveaus en het bandbreedtegebruik zelf kunt wijzigen. Het is hierbij mogelijk om de bandbreedte per poort en printopdracht op de tcp-poort zelf te beperken. Dit is vooral in virtuele omgevingen interessant, omdat u zo vermijdt dat een sessie bevriest omdat het invoer/uitvoer-kanaal van de client dichtslibt. De virtuele clients kunnen ook direct printen naar een ThinPrint-client via ‘ica rdp virtual channel protocol’.

De ThinPrint-client bestaat in versies voor Windows, Linux en Mac OS, maar ook in de vorm van appliances. Een ThinPrint-client installeren is dus in veel gevallen zelfs niet nodig. Verschillende printerfabrikanten, zoals Konica-Minolta, Kyocera, Lexmark, OKI en Samsung, integreren de ThinPrint-client in een aantal van hun netwerkprinters. Ook zijn er kleine zelfstandige print-appliances verkrijgbaar met die client ingebouwd. Op die manier kan zowat elke printer omgevormd worden tot een ThinPrint-printer. In virtuele clients kan de gebruiker zelf bepalen welke ThinPrint-printer(s) hij of zij in zijn virtuele sessie wil gebruiken. In de rdp-sessie wordt dit via een id gekoppeld (‘mapped’).

VIRTUALISATIE VAN PRINTERS

Naast printers aan poorten koppelen, is het ook mogelijk om virtuele printerobjecten aan clients te koppelen via de virtualisatielaag. Dit lost het probleem op van de installatie van printerdrivers in virtuele clients en is een van de interessantste mogelijkheden van ThinPrint. Voorheen kregen virtuele gebruikers vaak slechts één of een zeer beperkt aantal printers ter beschikking, omdat het beheer van de drivers te lastig was. Bij ThinPrint kunt u de ‘native’ printerdrivers zelf aan de serverkant virtualiseren via de V-Layer-optie. U kunt dan een virtuele printer creëren en eindgebruikers kunnen die aanspreken met steeds dezelfde virtuele printerdialoog. Dit vermindert trouwens de leercurve voor printerdrivers van verschillende fabrikanten: de printdialoog is altijd dezelfde, welke fysieke printer er ook achter steekt. Heeft de fysieke printer speciale afwerkopties zoals nietjes- of perforatiesystemen, dan kan de beheerder die in de virtuele printerdriver voorzien en kunnen de eindgebruikers die kiezen.

ThinPrint versie 10 verbetert de compressie van printopdrachten via zogenaamde ThinShare-technologie. In eerdere versies van deze printvirtualisatie-oplossing was er alleen compressie van de serverzijde naar de client toe. Voortaan werkt compressie in beide richtingen. Dat heeft tot gevolg dat ook externe kantoren zonder prestatieverlies de centrale printserver van het bedrijf kunnen gebruiken. Er hoeft dus niet langer in elk kantoor een printserver voorzien te worden: de centrale ThinPrint Engine kan alle printers, ook die in ‘branch offices’, bedienen.

Gebruikers kunnen snel een gewenste printer kiezen via de ‘point en print’-optie van de ThinPrint client. Versie 10 biedt een verbeterde compressie-engine met hogere compressieratio’s om nog meer bandbreedte te besparen. Compressie kan ingesteld worden op verschillende niveaus: optimaal (zonder verlies of ‘lossless’), maximaal, extreem (beide met verlies) en printen zonder afbeeldingen. Compressie brengt vooral soelaas bij printen in draadloze netwerken. Draadloos printen kan wifi-netwerken virtueel plat gooien als te veel gebruikers tegelijkertijd grote afdruktaken (denk aan pdf’s) starten. Dankzij de verbeterde compressie in ThinPrint 10 verbruiken printtaken tot 98 % minder bandbreedte.

COMPRESSIETEST

Omdat Cortado zijn eigen efficiënter emf (enhanced metafile)-formaat gebruikt voor het uitwisselen van printtaken en ook zijn eigen font-beheer heeft, waarbij alleen benodigde fonts verstuurd worden, kan ThinPrint hoge compressieniveaus zonder kwaliteitsverlies bieden. Bij het standaard compressieniveau (‘optimal’) is er nul procent kwaliteitsverschil tegenover het origineel, terwijl de bandbreedtebesparingen fors oplopen. Een pdf van 134 pagina’s verbruikte zonder ThinPrint 191 MB. Met ThinPrint-compressie en virtuele ‘ThinShare’-driver verminderde dat met 90 % tot 8,11 MB! Gebruikten we de eigen (‘native’) HP-driver dan werd er nog 44,4 MB over het netwerk verstuurd, wat nog altijd een mooie bandbreedtebesparing oplevert. We bemerkten overigens geen enkel verschil in kwaliteit tussen beide afdrukken.

CONCLUSIE

ThinPrint 10 is een betaalbare printvirtualisatie-oplossing die het printbeheer vereenvoudigt, niet alleen voor de systeembeheerder, maar ook voor de eindgebruiker. Dankzij het efficiënte compressie-algoritme is printen vanaf virtuele clients of via wifi-netwerken niet langer een bandbreedte-slurper. De nieuwe centrale licentieserver in versie 10 garandeert een efficiënter en vlotter licentiebeheer, waarbij alleen betaald moet worden voor effectieve gebruikers van ThinPrint.

Jozef Schildermans

Partner Content