Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Succes of niet, de deregulering van de elektriciteitsmarkt in Europa heeft wel ingrijpende gevolgen voor nutsbedrijven als Electrabel. In Duitsland implementeert het bedrijf nu SAP-gesteunde software die vorm geeft aan de nieuwe elektriciteitsmarkt.

Voor nutsbedrijven die ooit compleet geïntegreerde operaties hadden van productie langs distributie tot facturatie aan de eindgebruikers, vormt de ontbundeling van al die diensten in het kader van de deregulering een opdracht van formaat. De klassieke ict-ondersteuning bestond immers uit erg nauw vervlochten toepassingen en datasets. Met het oog op een uitbreiding van Electrabels activiteiten rond verschillende diensten als verkoop, productie en distributie in Europa, bouwde Electrabel ITS met Dirk Foubert als projectleider aan software die het nieuwe model implementeert bij Electrabel Deutschland (Berlijn) en Energie SaarLorLux (bij Saarbrücken). Precies omdat Electrabel in Duitsland nog relatief jong is, konden de nieuwe noden meteen in nieuwe software worden gevat.

Twee luiken

Het project bestaat uit twee luiken, waarvan het eerste het facturatiegebeuren voor zijn rekening neemt en het tweede deel een Europees erp-systeem voor de onderlinge samenwerking tussen de Electrabel-entiteiten creëert. Electrabel Duitsland kreeg de eer de proefimplementatie te zijn omdat in dit land Electrabel momenteel meer energie verhandelt dan het zelf opwekt en dat in een markt met heel wat stadsnetten en stroomcentrales voor bedrijven. Aangezien een en ander dus door verschillende entiteiten wordt afgehandeld, moeten de nieuwe ict-systemen in staat zijn vlot (en zo mogelijk automatisch) de nodige (en ook niet meer) informatie onderling uit te wisselen. Met het erp-pakket zullen ook meer synergieën tussen de verschillende Electrabel-entiteiten worden nagestreefd.

“Het onderliggende model voorziet in een scheiding tussen de ‘demand’-kant, de verkoopskanalen enerzijds en de ‘supplier’-kant, die de diensten levert, anderzijds. In een soort dubbelarchitectuur registreert het eerste deel het verbruik en verzorgt het de relatie met de klant, terwijl het tweede deel een reeks modules voorziet voor een optimaal gebruik en beheer van productie-eenheden.” Voor Electrabel ITS was het trouwens de eerste keer dat het over de landsgrenzen heen de totaalverantwoordelijkheid voor een dermate groot project op zich nam.

Het project verliep niet helemaal op rozen maar Foubert wijst erop dat hier een hele rits partijen met de hulp van twee verschillende adviesbedrijven hebben aan meegewerkt. Ook de aard van het contract – ‘fixed price’ – was niet echt een hulp, gezien het grensoverschrijdend karakter van het project en een prijsberekening die niet geheel rekening hield met wat uiteindelijk moest worden ontwikkeld. Het resultaat was een vertraging van enkele maanden wat de koppeling tussen de twee delen betreft.

Het project kwam er omdat het kon worden aangepakt als een ‘ramp up partner’ van SAP, zodat de nieuwste versies en modules beschikbaar waren. In het kader van het project werd gebruik gemaakt van onder meer SAP ERP 2005, IS-U 6.0, IDEX-GE 3.0, SAP BW 3.52 (Business Warehouse) en XI 3.0 (dataexchange). Foubert stelt dat Electrabel in Duitland meteen ook een marktvoorsprong nam, omdat het hier een eerste implementatie van SAP IS-U (een sectorgerichte module voor nutsbedrijven) en IDEX-GE (intercompany Data Exchange for German Energy) betreft. Door de nagelnieuwe omgeving met gescheiden datasets in gescheiden toepassingen en aangepaste communicatiekanalen, heeft Electrabel een maximale flexibiliteit in huis. “In de meeste toepassingen zitten de data [over gebruikers en productie] immers nog teveel door elkaar verweven.” Met de nieuwe structuur zijn de toepassingen ook meteen conform de SOX-vereisten. Kortom, het project vormt volgens Foubert de ideale springplank voor Electrabel om doorheen Europa een veelheid aan nieuwe activiteiten aan de dag te leggen. z

Guy Kindermans

Partner Content