Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

De verkiezingen van de ordes, federaties en andere vergaderingen? De sociale verkiezingen van 2012? Eventuele volksraadplegingen over de toekomst van het land? Allemaal stemmingen die perfect elektronisch zouden kunnen verlopen. Dat is tenminste de doelstelling van Elegio, een aanbod dat werd uitgewerkt door The eID Company.

Het woord verkiezingen doet misschien meteen denken aan politiek, “maar democratie en stemming zijn alom aanwezig”, verduidelijkt Hugues Dorchy, ceo van Elegio. Denk maar aan verkiezingen voor vakbondsafvaardigingen, allerlei ordes en federaties (artsen, advocaten,…), ziekenfondsen, algemene vergaderingen, enz. Sommige onderzoeken hebben ook dezelfde vereisten inzake anonimiteit om hun geloofwaardigheid te waarborgen. Dit zijn dan ook de twee doelen die de elektronische stemoplossing Elegio van de Belgische onderneming eID beoogt, maar op lange termijn is ze ook van plan om politieke verkiezingen te organiseren.

Temeer omdat het duidelijk is dat de verkiezingen op papier niet alleen veel geld kosten, maar vervelend zijn om in te voeren en niet altijd betrouwbaar zijn (anonimiteit, verlies van stembiljetten, telfouten, enz.), om nog maar te zwijgen van de koolstofafdruk van de traditionele stemming. Weliswaar bestaan er ook stemmachines of hybride papier/ elektronische systemen, maar ze blijven allemaal vervelend, duur en er kan niet mee op afstand gestemd worden.

Gedematerialiseerde stemming

“We zijn de eerste onderneming die op de Belgische markt een gedematerialiseerde stemoplossing aanbiedt”, verduidelijkt Hugues Dorchy, die nog aangeeft dat Elegio zich niet beperkt tot stemmen via internet, maar bijvoorbeeld ook lokaal gebruikt kan worden.

Een andere pijler van de oplossing is beschikbaar in SaaS-modus, ondergebracht in de infrastructuur van Elegio, met gebruik op verzoek en betaling naargelang het gebruik. Er is dus geen hardware of software meer nodig bij de klant, maar alleen een navigator die toegang heeft tot de applicatie.

Bovendien heeft Dorchy het over een elektronische stemoplossing “van de nieuwe generatie”, die een breuk vormt met de oude e-voting die we de afgelopen 10 jaar kenden. Zo “hebben we de meest gevorderde technologie en processen samengevoegd”, meer bepaald inzake sterke en beveiligde authentificatie (gebaseerd op de elektronische identiteitskaart, die aan de basis lag van de oprichting van The eID Company in 2007, maar eventueel ook van tokens, sms-berichten of eenmalige paswoorden), geavanceerde cryptografie (blinde ondertekening en homomorfe cryptografie bijvoorbeeld) of elektronische ondertekening op basis van pki-certificaten toegepast op pdf-documenten met ISO320000-norm. “We hebben de oplossing uitgebouwd op basis van technologische evoluties, maar ook rekening houdend met de ervaringen, conclusies en fouten uit het verleden”, legt de baas van Elegio nog uit.

End-to-end

Elegio beperkt zich niet tot het stemsysteem zelf, maar steunt ook alle verkiezingsprocessen, gaande van de voorbereiding van de stemming tot het tellen van de stemmen en de reporting. Zo biedt de onderneming vóór de verkiezing bijstand bij de organisatie van de verkiezing, en nadien bij de verwerking van de resultaten. Bovendien houdt Elegio rekening met de specifieke wetten en reglementeringen (per land en per stemtype). Ook kan een klant zelf de parameters voor de interfaces en de configuratie van zijn verkiezing instellen.

Hugues Dorchy benadrukt nog dat de oplossing niet alleen kan worden gebruikt voor alle soorten verkiezingen, maar ook voor de organisatie van onderzoeken die geloofwaardigheid, ernst en anonimiteit vereisen, een markt die op 20 miljoen euro wordt geraamd voor de Belux. Zo gaat Beci (Brussels Enterprises Commerce and Industry) het platform gebruiken voor verschillende barometers en onderzoeken. Ander doel: de ‘e-petities’ die voortaan toegelaten zijn in Europa, mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd.

Markt

Voortaan is Elegio actief in Frankrijk, meer bepaald op het vlak van Ordes en beroepsfederaties. Maar we zijn vooral “klaar voor de sociale verkiezingen van 2012”, benadrukt Dorchy, omdat de oplossing momenteel getest wordt via simulaties in verschillende ondernemingen. Het onderwerp blijft wel gevoelig omdat de wetgeving nog moet worden aangepast om elektronisch stemmen toe te laten (maar niet van thuis uit, op uitdrukkelijk verzoek van de sociale actoren). In 2008 raamde de VBO de kosten voor de organisatie van de sociale verkiezingen voor de top 6000 van Belgische ondernemingen op 140 miljoen euro. Naast de ondernemingen hoopt het bedrijf trouwens ook sociale secretariaten over de streep te trekken om de elektronische stemoplossing in te voeren.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content