De stemcomputer doet niet meer dan je uitgebrachte stem op een magnetische kaart schrijven. Dit kaartje vervangt de papieren stembrief, en bevat enkel de ‘rood gemaakte’ bolletjes. Wil je weten of je stem wel uitgebracht is, steek dan je kaart na de stemming opnieuw in een andere stemcomputer van het stemkantoor, en je kan dan je stem opnieuw consulteren. Een hertelling kan wel. Men kan alle magnetische kaarten eenvoudig opnieuw inlezen na de sluiting van het stembureau.

Verder steunt het geautomatiseerd stemmen (zoals het stemmen met de computer eigenlijk heet) op de klassieke controles die er ook bestaan bij op papier stemmen. Alleen kan men bij het papierstemmen nog bolletjes bijkleuren, laten ongeldig verklaren, etc… Bij de magnetische kaart bestaan er geen ongeldige stemmen. Denk ook niet dat je ooit met je eID of vanuit je luie zetel kan gaan stemmen. De stemming is geheim, verplicht, en er is maar één stem per gerechtigd individu. Hoe vang je bijvoorbeeld het risico op dat de huisvader belet dat zijn echtgenote op een bepaalde persoon stemt? Het kieshokje, op een neutrale en beschermde plaats, kan niet worden weggedacht in een democratische maatschappij. Vergeet dus het stemmen via internet. Gebruik internet misschien om je stem voor te bereiden, om je te informeren. Maar kom wel stemmen in een stemhokje en verzeker je dat je stem goed werd weggeschreven op de magnetische kaart. De bestaande controles moeten dan je stem beveiligen tot aan de eindmeet. En die controles uitbreiden en waterdicht houden, zijn uitdagingen voor de ict-wereld.

Greta Janssens, Herent

Met alle respect voor professor en vriend Carlos De Backer maar is het niet de taak van een universitaire onderzoeksinstelling om met een oplossing te komen voor dit probleem? Het statement zou niet mogen zijn”Elektronisch stemmen moet worden afgeschaft” maar de vraag zou moeten zijn”Hoe zorgen we ervoor dat binnenkort elke Belg gebruik makend van zijn/haar e-ID via het stemkantoor of via het internet zijn/haar stem kan uitbrengen?”

Bruno Segers, ceo RealDolmen

Computerstemmen blijkt drie keer duurder te zijn dan papierstemmen: 4,5 euro per elektronische stem tegenover 1,5 euro per papierstem. Dit zijn officiële cijfers van het ministerie en van uitgegeven gelden, niet van schattingen. Het nieuw voorgestelde systeem zal waarschijnlijk nog duurder uitvallen, aangezien er nog meer apparatuur bij betrokken is.

Kommer Kleijn, VoorEVA

De uitspraak van UA-professor Carlos De Backer van vorige week lokte op datanews. be een massa reacties uit.

G. Janssens, Herent/B. Segers,ceo RealDolmen/Kommer Kleijn, VoorEVA

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content