Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Uiteindelijk hebben slechts weinig bedrijven er in mei voor gekozen om de sociale verkiezingen per computer te organiseren. Er waren overigens maar 2 leveranciers. De eerste lessen.

We vermelden meteen al dat dit niet de eerste keer was dat voor de sociale verkiezingen elektronisch kon worden gestemd, maar voordien werd per stemmachine en magneetkaart gestemd. Voor de eerste keer kon men echter stemmen per stemcomputer of in het stemhokje waarbij de elektronische identiteitskaart als identificatie gold. Slechts 2 – Belgische – leveranciers hadden de broncode bij de FOD Werkgelegenheid neergelegd waarmee zij toestemming verkregen de sociale e-verkiezingen te organiseren: Elegio van The eID Company en BlueKrypt met zijn OAdeo-aanbod (zie ook Data News nr. 5 van 9/4 op bladzijde 5).

Hoewel er geen cijfers circuleren over het aantal personen dat voor deze sociale verkiezingen een beroep had gedaan op de computer (zo’n 800.000 kiezers moesten stemmen voor de ondernemingsraden en ongeveer 880.000 voor de comités voor preventie en bescherming op het werk), lijkt het erop dat de eerste echo’s positief zijn en het succes van de partij was. Er werd in ieder geval geen enkel probleem gesignaleerd. Daarvoor slaan beide leveranciers – ongetwijfeld concurrenten – zich op de borst want zij verstevigen met deze elektronische verkiezingen hun geloofwaardigheid.

Elegio

Elegio, door The ID Company ontwikkeld op basis van het werk rond de elektronische identiteitskaart, is een oplossing voor virtueel stemmen van a tot z, van de voorbereiding van de verkiezing tot het tellen van de stemmen en de rapportering. Met de mogelijkheid om plaatselijk of vanop afstand te stemmen (wat, ter herinnering, deze keer wettelijk niet toegelaten was).

Het bedrijf bevestigt dat het aan 100.000 potentiële kiezers in de meest uiteenlopende bedrijven zoals KBC/CBC, ING, ArcelorMittal Gent, TNT, Sibelga, Ford, American Express, Atlas Copco, Nespresso enz. heeft aangeboden elektronisch te stemmen. Zelfs met verkiezingen georganiseerd vanop de werkplek van de werknemers bij KBC, hoewel dit soort van stemmen niet echt wettelijk was toegelaten.

Na een enquête bij zijn klanten van het elektronische stemmen, bevestigt Elegio dat 91 % van hen een hogere of even grote deelnemingsgraad bereikt dan bij de vorige sociale verkiezingen en dat 95 % van de klanten zegt erg tevreden of tevreden te zijn, meer bepaald over het gebruiksgemak, de snelheid, de kwaliteit van de ondersteuning en het professionalisme van Elegio. De 5 % minder tevreden klanten gaven als verklaring voor hun teleurstelling het feit dat ze niet vanop afstand konden stemmen, dat ze het proces breder gedekt willen zien, en de weerstand tegen elektronisch stemmen in het algemeen.

BlueKrypt

BlueKrypt heeft op zijn beurt in het bijzonder de sociale e-verkiezingen voor BNP Paribas Fortis georganiseerd. “Het waren de meest ingewikkelde verkiezingen in België, met zo’n 20.000 mogelijke betrokkenen”, bevestigt Damien Giry. Hij vertelde dat het personeel heeft gestemd via een van de circa 80 stemhokjes die waren geïnstalleerd en in de kantoren op pc in saas-modus, of dankzij een systeem geïnstalleerd op de infrastructuur van de bank. De voornaamste uitdagingen waren de aanpassing van de interfaces om de complexiteit van het systeem te verbergen en de onderhandelingen om de klant te overtuigen van de veiligheid van de elektronische stem. In dit opzicht dringt BlueKrypt aan op de “mathematische controleerbaarheid” van de stem, op het open source-karakter van de softwarecode, op de “zero knowledge”-technologie en de digitale omslagen die de stem beschermen, op het anonieme karakter van de stem en de integriteit van het stemproces gegarandeerd door codering enz.

“We hebben kunnen aantonen dat we in staat zijn een dergelijke verkiezing tot een goed einde te brengen met alle nodige veiligheid, in het bijzonder dankzij onze vaardigheden op het vlak van codering”, voegt Jacques Min, account manager, eraan toe. Hij preciseert dat BlueKrypt geen partnerschap is aangegaan met de sociale secretariaten omdat het liever rechtstreeks werkt. Bovendien droomt BNP Paribas Fortis al van de verkiezingen van 2016. “Wie de stap naar de informatica heeft gezet, neemt deze mee over

naar de volgende verkiezingen”, aldus Damien Giry. Hij hoopt dat de technologie bijvoorbeeld zal kunnen worden gebruikt voor de verkiezingen van werknemers in het buitenland. Of voor andere types verkiezingen. BlueKrypt organiseerde eind april overigens ook al de sociale verkiezingen aan de UCL.

Het bedrijft bevestigt tijdens de sociale verkiezingen 70.000 kiezers te hebben bereikt, en meer dan 500.000 sinds de lancering van OAdeo 4 jaar geleden.

Evolutie

Hoewel het elektronisch stemmen beperkt is gebleven, pleit het VBO voor een veralgemening van dit systeem. “In het tijdperk van de stemcomputers, de algemene aanwezigheid van internet in de bedrijven en een toereikende beveiligingsprocedure om de vertrouwelijkheid van de elektronische stem te waarborgen, moeten we papier en potlood toch achterwege kunnen laten, niet?”, vraagt Pieter Timmermans, algemeen directeur, zich af. Eligio nocht BlueKrypt zullen dit tegenspreken… Vooral omdat een grote meerderheid van de bedrijven die elektronisch hebben gestemd, dat binnen 4 jaar opnieuw zal doen.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content