Communities en compliance behoren tot de prioriteiten van het Documentum-aanbod in 2009.

Voor Mark Lewis, voorzitter van de afdeling CM&A (Content Management & Archiving) van EMC, wordt inhoudsbeheer vandaag gekenmerkt door vier c’s: convergentie, communities, context en conformiteit.

Convergentie wil de fragmentatie van informatie tegengaan en alle dragers benutten (papier, multimedia, interactieve media, …). Naast web 2.0-samenwerkingsverbanden ziet Mark Lewis in de communities ook nieuwe uitwisselingsmogelijkheden met klanten en partners via forums, blogs en wiki’s, waar ze onderling en met EMC ideeën, vragen, klachten enz. kunnen delen. “Een grotere intimiteit met de klanten is noodzakelijk. Eén keer per jaar de Momentum-conferentie houden volstaat niet.”

Derde c: de context, of de mogelijkheid om in de steeds grotere massa informatie de elementen te vinden en te benutten die de gebruiker rechtstreeks aanbelangen. Technologieën die daarbij worden toegepast, zijn: visualisatie, facet-based search, analysemethodes, procesbeheer.

De vierde c, die van de compliance, zal een belangrijke rol spelen in het toekomstige aanbod van EMC. “We moeten steeds meer regels toepassen. Het gaat er niet om of dat een goede of slechte zaak is – we moeten er nu eenmaal mee omgaan, zo pragmatisch mogelijk. Er werden al een aantal kleine dingen verwezenlijkt, maar volgend jaar zal de aangepaste bescherming en bewaring van informatie, op basis van adequate regels, een van dé prioriteiten zijn voor de cio.” En dus ook van de portefeuille van EMC CM&A, via discovery-functies over de grenzen van applicaties heen, archivering, tools voor het beheer van regels,…

De controle terugwinnen

EMC CM&A ijvert ook voor een terugkeer van e-discovery en e-disclosure (identificatie, verzameling, bewaring van gegevens) binnen ondernemingen. “Ze hebben die toevertrouwd aan externe bedrijven en hebben daar zwaar in geïnvesteerd. Ze hebben die know how echter nodig en daarom moeten ze betere praktijken invoeren”, benadrukt Sheila Childs, verantwoordelijk voor Product Marketing, Compliance & Archiving. Met name de systematische toepassing van regels voor de bewaring van documenten, “door er sowieso op voorhand over na te denken en te anticiperen op uiteenlopende scenario’s.” EMC CM&A wil ook een adviserende rol op zich nemen via zijn entiteit Compliance Practise. “De context is veranderd”, zegt Sheila Childs. “Vroeger hield alleen it zich bezig met zaken zoals gegevensopslag. Vandaag zijn ook de juridische en archiveringsdiensten betrokken. Iedereen moet samenwerken om de meest doeltreffende oplossingen te vinden en daarvoor zijn dus niet alleen software en tools nodig, maar ook een minimum aan begeleiding bij het proces.”

ECM 2.0

In het zog van Documentum 6.5 in juli van dit jaar zal in de eerste jaarhelft van 2009 CenterStage gelanceerd worden, een RIA-client (Rich Internet Application) van het Web 2.0-type (momenteel in publieke bèta-fase bij zo’n 300 klanten) waarmee gebruikers verschillende vormen van inhoud zoals documenten, discussiegroepen, blogs, wiki’s, tags enz. kunnen beheren, delen en wijzigen. Voorzien zijn onder meer tag clouds, zoekopdrachten via meerdere facetten, creaties via sociale samenwerkingsverbanden ( social authoring), het delen van informatie in wiki’s, het aanleggen, in het kader van een project of document, van links met andere leden van de gemeenschap, enz. Daarbij worden steeds de strengste beperkingen van de bedrijfswereld nageleefd (beveiliging, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en intellectuele eigendom, vertrouwelijkheid, beschermingsmechanismen,versiebeheer, …). CenterStage zal geleidelijk aan de oplossing eRoom vervangen. Hulp bij de migratie zal beschikbaar zijn via de RedCarpet-tool van Crown Partners. CenterStage zal zowel op kantoor als mobiel gebruikt kunnen worden. Blackberry, iPhone en Nokia smartphones krijgen ondersteuning. EMC zegt overigens de functies te willen uitbreiden met bijvoorbeeld “visualiseringsmogelijkheden, analyses van inhoud, expertise en relevantie, …”, en daar moeten overnames bij helpen.

Andere prioriteiten in 2009 voor EMC? De contextualisering en verdere personalisering van inhoud (wat EMC ‘customer intimacy’ noemt), meer aandacht voor applicaties via samenwerking met partners “om een robuuster geheel van applicaties voor alle markten aan te bieden”, en de lancering van “twee of drie” solution frameworks die integratoren en ontwikkelaars van klanten moeten helpen om hun eigen oplossingen sneller te ontwikkelen. Deze solution frame-works combineren referentiearchitectuur, profielen,integratietools, modellen en componenten voor webdiensten … Het eerste betreft de inhoud van transacties en omvat documenteninvoer, BPM, inhoudsbeheer, CCM (customer communications management). Een ander zou zich toeleggen op e-discovery. In ieder geval zou er “binnenkort een aankondiging moeten komen”.

Brigitte Doucet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content