De Belgische markt voor erp en crm blijft groeien. In het erp-segment is het toenemende gebruik toe te schrijven aan nieuwe implementaties in overheids- en onderwijsinstellingen. In de crm-markt komt de groei op conto van de marktleiders. Zij pikken de markt in ten koste van maatwerk en kleinere leveranciers.

In opdracht van Data News bevroeg Computer Profile ongeveer drieduizend Belgische bedrijven, bedrijfsvestigingen en publieke instellingen met vijftig of meer medewerkers. De vragen spitsten zich naar jaarlijkse gewoonte toe op het gebruik van twee types bedrijfskritische ict-toepassingen: erp en crm. Uit de analyse van de cijfers blijkt dat de Belgische markt voor erp nog altijd groei vertoont. Van de bevraagde Belgische bedrijfsvestigingen zegt 67 % gebruik te maken van een erp-oplossing. Vier jaar geleden noteerde Computer Profile nog 60 %. Volgens het onderzoek is de groei van de voorbije vier jaar in grote mate toe te schrijven aan het toenemende gebruik van erp bij overheidsinstellingen en in het onderwijs. Opvallend is verder dat de spreiding van erp niet over het hele land gelijk is. Bij Vlaamse bedrijven of vestigingen heeft 70 % erp in huis. In Wallonië is dat 60 %, in Brussel maar 58 %.

MAATWERK VERDWIJNT LANGZAAM

In de ranglijst van de meest gebruikte pakketten verandert op het eerste gezicht niets, maar de verdeling van de koek wijzigt wel. SAP blijft de grootste speler op de Belgische markt voor erp. De voorbije vier jaar wist de Duitse leverancier zijn marktaandeel uit te breiden van 38 tot 48,5 %. Microsoft staat op de tweede plaats (12,9 %), gevolgd door maatwerk (12,4 %). Tot voor twee jaar was het aandeel van maatwerk nog groter dan dat van Microsoft. Het ziet ernaar uit dat het maatwerk in de erp-markt stilaan op weg is naar de uitgang. Het is trouwens bijna uitsluitend SAP dat daar voordeel uit haalt, want het marktaandeel van alle andere spelers blijft nagenoeg constant. Na de drie grote blokken – SAP, Microsoft en maatwerk – volgt een plejade aan spelers met een klein marktaandeel, met voorop bekende namen als Oracle (3,9 %) en Infor (2,4 %). Delen we de Belgische markt op in segmenten, dan krijgen we een enigszins ander beeld. In het kmo-segment (50 tot 250 medewerkers) is Microsoft de grootste erp-leverancier (21 %), gevolgd door maatwerk (16 %) en SAP (12 %). Bij de grootste bedrijven heeft SAP dan weer een marktaandeel van liefst 61 %.

Het onderzoek polste niet alleen naar de pakketten die in omloop zijn, maar ook naar de manier waarop de Belgische organisaties die gebruiken. In 2010 draaide twee derde van de erp-pakketten op eigen infrastructuur, op de locatie waar de gebruikers zich bevinden. Vandaag is dat aandeel gezakt tot ongeveer de helft. Bij ongeveer 38 % van de bevraagde bedrijven draait de software op eigen infrastructuur die zich in een andere vestiging bevindt. Dat aandeel bleef de voorbije jaren gelijk. Bedrijven kiezen er vandaag wel meer voor om hun erp in een klassieke hostingomgeving onder te brengen: 15 % tegenover 10 % vorig jaar. Het gaat daarbij om een oplossing in een private cloud of in het datacenter van een externe dienstverlener. Minder dan 2 % van de bevraagde bedrijven vertrouwt zijn erp toe aan de publieke cloud.

GROTE NAMEN

Ook in de crm-markt voert SAP de toon aan (35,3 % tegenover 30 % vorig jaar), gevolgd door Microsoft (17,6 %) en maatwerk (13 %). Met een marktaandeel van bijna 10 % kiezen behoorlijk wat bedrijven voor de cloudoplossing van Salesforce.com. Ook hier hetzelfde verhaal als bij erp: de cijfers liggen in de lijn van de enquête van vorig jaar, met uitzondering van SAP dat zijn greep op de markt verstevigt. Belangrijke vaststelling is wel dat de totale crm-markt in België blijft groeien. Het aantal bedrijven en vestigingen dat vandaag crm in huis heeft, ligt 25 % hoger dan vier jaar geleden. Daarbij neemt het aandeel van de maatwerkoplossingen en de kleine pakketten af ten voordele van de grote namen. Gemiddeld mogen we stellen dat 28 % van de Belgische bedrijven en vestigingen vanaf 50 medewerkers een crm-oplossing in huis heeft. Met 63,2 % spannen de telecomoperatoren en nutsbedrijven daarbij de kroon.

Dries Van Damme

Partner Content