Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Na een carrière in het leger en in de privésector profileert Jean-Jacques Cockx zich nu als cio ad interim, momenteel bij Securex. Op die manier wil hij zijn expertise en ervaring doorgeven.

Jean-Jacques Cockx begon zijn carrière bij de Nationale Defensie, waar hij cio van de algemene inlichtingendienst werd, voordat hij werd aangeworven door KPMG om de practice voor it-advies en -integratie op te richten. Later ging hij bij Unisys aan de slag als verantwoordelijke voor de delivery van zeer grote projecten en als crisismanager voor complexe projecten, waar hij een stevige ervaring op internationaal vlak bijeen kon sprokkelen.

In 2012 besloot hij te beginnen als consultant. “Het was niet mijn bedoeling, zoals sommige cio’s die hun functie verloren hebben, om huurling te worden. Het is belangrijk dat een cio ad interim ook op lange termijn denkt, zonder natuurlijk de korte en middellange termijn uit het oog te verliezen. Het is belangrijk dat hij zijn ervaring ten dienste stelt van de klant en die elke dag doorgeeft aan it. Want het is onze taak om processen en mensen te laten evolueren, en niet alleen de technologie.”

OMVORMING

Daarom moet je een profiel hebben dat techniek, business en organisatie combineert. “We moeten out-of-the-box kunnen denken, buiten elk stramien.”

Momenteel vervult Jean-Jacques Cockx een opdracht als cio ad interim bij Securex. “Securex is een sociaal secretariaat dat een businessdiversificatiemodel invoert om de activiteiten op het vlak van ziektekostenverzekering, levensverzekering, hr-ondersteuning en zelfs it-consulting te garanderen”, aldus Cockx. Zijn rol had in de eerste plaats betrekking op it-ontwikkeling, voegde hij er nog aan toe. “De bedoeling was om de kwaliteit en de productiviteit van de afdeling te verbeteren, liefst door de kosten te doen dalen. Mijn doel is om beter te doen met zo weinig mogelijk. Ik weiger om aan pure cost-cutting te doen, dat uitsluitend werkt op zeer korte termijn. Het gaat niet om simpelweg een paar lijntjes schrappen binnen een budget. It mag niet worden gezien als een kostenplaats, maar als een enabler.”

Vervolgens werd zijn rol uitgebreid naar de hele informatica-afdeling (een honderdtal mensen). “Ik heb me eerst toegespitst op de low-hanging fruits door opnieuw te onderhandelen over de contracten met de it-leveranciers, en dan pas op de delivery van de projecten en de omvorming van de interne cultuur van de it-afdeling. It moet immers een interne dienstverlener worden met de business als klant. Zo kon ik de productiviteit op ongeveer 9 maanden met 20 % doen stijgen en de kwaliteit van de deliverables verbeteren. Vandaar de start van een management officeproject en de invoering van een servicecatalogus per business.”

CULTUUR

Ook de it-organisatie werd in een nieuw kleedje gestoken. “We willen een echt servicebedrijf worden en de synergieën tussen productie en ontwikkeling versterken. Daarom is het zo belangrijk dat de cio ad interim een gemengd profiel bezit, met de nadruk op service. Daarnaast moet de motivatie van de teams versterkt worden door de vaardigheden te beheren en dankzij een multidisciplinaire aanpak van de projecten.”

Jean-Jacques Cockx voerde trouwens een zero-based budget-aanpak in. Vanaf 2014 zal de it-afdeling haar diensten intern factureren op basis van de servicecatalogus, gekoppeld aan service level agreements. Op die manier wordt zowel it als de business verantwoordelijk gemaakt en worden de activiteiten van it meetbaar en geobjectiveerd.”

Op langere termijn wil Jean-Jacques Cockx zich richten op de verdere daling van de kosten. “We willen een inventaris maken van de non-core-activiteiten die anderen beter of goedkoper kunnen doen dan de interne it-afdeling. We zouden bijvoorbeeld kunnen overwegen om ontwikkelingsprojecten uit te besteden en op termijn de hele it gaan outsourcen. De interne teams zouden zich dan toespitsen op procurement en het beheer van de contracten met de interne leveranciers en de link leggen met de interne business.”

Lange termijn, een contradictie met een rol als interim? “Om veranderingen af te dwingen moet je vaak iemand van buitenaf inschakelen, die niet verbonden is met het interne beleid van de organisatie. Maar ik ben ook van plan om een begeleidende rol te spelen en de toekomstige cio op te leiden.”

Marc Husquinet

“Het is belangrijk dat de cio ad interim zijn ervaring ten dienste stelt van de klant en die elke dag doorgeeft aan it. Want het is onze taak om processen en mensen te laten evolueren, en niet alleen de technologie.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content