Een groeiend aantal Vlaamse bedrijven sluit zich aan bij het eTIC-Handvest. De volgende drie vakgebieden genieten hierbij bijzondere aandacht: e-commerce, seo en veiligheid.

Het deontologisch handvest eTIC, dat in 2004 ontstond op initiatief van Franstalige bedrijven in België, wil de handels- en contractuele b2b-relaties tussen it-leveranciers en -klanten beter afbakenen. De ‘club’ telt intussen zowat 425 leden (waaronder een tiental uit Luxemburg): twee derde van hen is bvba, een derde is zelfstandige en de rest is een nv. Een jaar geleden werd het handvest ook opengesteld voor Vlaamse bedrijven. “Ze zijn reeds met zo’n honderd en vertegenwoordigen de helft van de nieuwe aangeslotenen”, benadrukt Damien Jacob, secretaris van het eTIC-Comité. “Een geestdrift die met name toe te schrijven is aan de samenwerking met FeWeb.”

Om de efficiëntie te verhogen, zou er in 2011 een Nederlandstalige kamer moeten komen die klachten behandelt, onder bescherming van het Agentschap Ondernemen (de Brusselse bedrijven kiezen zelf welke taal ze willen hanteren). Het eTIC-handvest trekt ook buitenlandse ondernemingen aan. In Nederland, zonder dat er echter al initiatief genomen werd door een lokale instelling, maar vooral in Frankrijk, waar 4 regio’s (Bourgogne, Alsace, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Basse Normandië) het handvest (met lichte wijzigingen) hebben overgenomen.

Een meer dan symbolische sanctie

Bij niet-naleving van de bepalingen van het handvest of bij om het even welk probleem, kan een klant (of een concurrent) een klacht neerleggen bij het eTIC-Comité, dat bestaat uit leden, gebruikers en ‘sponsors’ (AWT, KMO-IT…). Er werd een dertigtal klachten ingediend in 2010. Het doel is niet om “een onderneming schade te berokkenen, maar om haar aan te moedigen en aan te zetten om haar fouten te corrigeren”. De meeste klachten worden in der minne geregeld, met de belofte van de schuldige om zich te beteren. Wanneer een verzoening onmogelijk blijkt, kan het eTIC-Comité sancties treffen die misschien symbolisch lijken (seponeren of intrekken van het recht op gebruik van het eTIC-merk), “maar die helemaal niet zo onschuldig zijn”, benadrukt Damien Jacob. “Een bedrijf is niet zozeer bang om het label te verliezen, maar wel voor de gevolgen daarvan op zijn imago. De sanctie wordt niet alleen gepubliceerd op de site www.charte-etic.be maar verschijnt ook bij elke opzoeking op het web. De druk van die verwijzing en van Google inzake reputatie wordt niet licht opgevat.”

Gespecialiseerde handvesten

Er werden specifieke hoofdstukken over vakgebieden inzake e-commerce en seo toegevoegd aan de originele tekst van het handvest. In eerste instantie gaat het om eenvoudige bijlagen, die na 2 jaar worden opgenomen in het handvest. Dit was al het geval voor seo, en over een jaar is het de beurt aan e-commerce. Een werkgroep legt zich bovendien toe op specifieke maatregelen wat betreft veiligheid. Tegen 2012 zou er een addendum worden opgesteld.

Brigitte Doucet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content