Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Gary Shapiro, ceo van de Amerikaanse Consumer Electronics Association heeft een warme oproep voor Europa : “Wees innovatievriendelijk”.

Als ceo van de Consumer Electronics Association (CEA) tekent Gary Shapiro niet alleen voor de uiterst populaire Consumer Electronics Show (zie kader), maar is hij tevens het hoofd van een vereniging met meer dan 2.000 consumentenelektronica-bedrijven als leden. De CEA verdedigt de belangen van die leden bij de Amerikaanse overheid, en ondersteunt voluit initiatieven rond “innovatie en start-ups.”

VRIENDELIJK VOOR INNOVATIE

Zo beoordeelt de CEA hoe “innovation friendly” de Amerikaanse staten zijn, onder meer op basis van factoren als ‘hoe ‘vriendelijk’ zijn ze voor nieuwe diensten als ‘Uber’ ?’. “Op termijn willen we die ‘ranking’ ook voor landen in de hele wereld opstellen,” aldus Shapiro, die overigens droogjes opmerkt dat Californië de lijst in de VS niet aanvoert (dat doen staten met Republikeinse gouverneurs).

Inspanningen inzake ‘innovatie vriendelijkheid’ zijn nodig, zeker nu “China omwille van stijgende lonen zich van ’s werelds ‘producent wil omvormen tot de leider in innovatie.” Shapiro ziet ook Frankrijk als een land met een overheidsstrategie gericht op innovatie (met meer dan 80 bedrijven op de CES).

Een voorbeeld is hoe landen omgaan met ‘drones’ (onbemande vliegtuigjes). Shapiro ziet hiervoor een mooie toekomst in een heleboel sectoren, zoals landbouw, de bouwsector, transport en dies meer. Maar “Amazon voert zijn tests uit in Canada, want in de VS verbiedt de wet het gebruik van drones voor commerciële doeleinden.”

“‘Status quo’ -bedrijven beschermen de bestaande toestand,” klinkt de uitdaging, terwijl “het leven nu precies om verandering gaat !” Bedrijven met ‘disruptieve’ modellen zoals AirBnB, Yelp en Uber hebben allemaal een bestaande toestand verstoord, maar uiteindelijk heeft “het internet iedereen verrijkt.”

Shapiro erkent dat er nog uitdagingen zijn, rond privacy, reglementeringen en de bescherming van de belangen van de consument. “Hierover is discussie nodig, [maar] we zijn goed in het aanpakken van nieuwe kwesties.” Zo zal rechtstreekse feedback van gebruikers sneller een slechte dienstverlening afstraffen en een gelijke omgeving voor alle bedrijven creëren, dan te beperkende wetten.

Ook als dat banen vernietigt. Denk maar aan de chauffeurs, carrosserieherstellers, medische hulpverleners (bij ongelukken) en dies meer die door autonome auto’s hun baan zullen verliezen, “maar dat is het waard,” stelt Shapiro.

Voorts ziet Shapiro in technologie een oplossing voor in het bijzonder de problemen inzake gezondheid en voedsel.

EÉN EUROPESE REGELSET

Belangrijk is dat Europa tot één enkele set van regels moet komen, onderstreept Shapiro, evenals tot meer flexibiliteit. “Europa loopt achter inzake innovatie [onder meer] omwille van de ‘cultuur van risico’ in de VS, zoals ook onze voorouders toonden, en een ‘waarom niet’-mentaliteit, die er niet is in Europa.” Ook zijn er “wettelijke aspecten, zoals rond tewerkstelling, waarom niemand hier wil investeren. [… ] Dat zal de toekomst van Europa schade berokkenen.” Je moet “een flexibele arbeidsmarkt hebben, waar je de besten in dienst neemt en hen meer betaalt.”

Guy Kindermans

Partner Content