Wim De Waele is CEO van iMinds

Om het innovatiebeleid in Vlaanderen te versterken heeft onze Minister van Economie en wetenschapsbeleid, Patricia Ceysens, Flanders’ Technology geherlanceerd. De aanleiding daartoe was een rapport van professor Soete over het innovatiebeleid in Vlaanderen. Het rapport beoordeelt het Vlaamse subsidiebeleid als te ingewikkeld en te ondoorzichtig. Om aan de kritiek tegemoet te komen, wil minister Ceysens snoeien in het veelvoud aan projecten, subsidies en programma’s die in Vlaanderen innovatie ondersteunen en alles onder de noemer Flanders’ Technology brengen. Nu valt er iets te zeggen voor een vereenvoudiging van het ganse instrumentarium dat men over de jaren heen ontwikkeld heeft. Soms krijgt men inderdaad de indruk dat er meer ambtenaren en intermediairs zijn voor de technologiesector dan ondernemers. Maar men mag het debat ook niet ongenuanceerd voeren en zeggen ‘schaf maar af die ganse handel’. Ik werkte tot voor 3 jaar zelf in ondernemingen en ik heb in mijn twintigjarige carrière in die sector maar één keer een subsidiedossier bij de Vlaamse regering, met name het IWT, ingediend. Dat was voor het toen noodlijdende Real Software en het was de enige manier om in het virtueel failliete bedrijf nog een klein beetje aan productontwikkeling te kunnen doen. De rest van die 20 jaar had ik geen tijd en was ik ook niet gemotiveerd om subsidies aan te vragen, maar ik werkte dan ook voor snelgroeiende Amerikaanse software bedrijven, die dankzij venture capitalists of via de NAS-DAQ voldoende solide funding hadden om zelf hun productontwikkeling te financieren. En daar wringt in Vlaanderen natuurlijk in vele gevallen het schoentje. Een goede financiële onderbouw is cruciaal voor de internationale groei van high-tech ondernemingen. Een aantal instrumenten die men recent ontwikkeld heeft om pre-seed funding te voorzien voor starters zijn dan ook toe te juichen. Onze kapitaalsmarkt kan nu immers niet wedijveren met een omgeving als Silicon Valley waar ex-ondernemers kapitaal verschaffen aan starters niet op basis van een financieel plan maar op basis van hun inschatting van het potentieel van het idee en de betrokken starters. Toch schort er nog één en ander aan de Vlaamse implementatie van het ganse verhaal. Een dergelijke pre-seed financiering moet immers vooral snel gaan. Het is onzin beginnende starters uitgebreide financiële simulaties te vragen en een doorwrocht businessplan over vijf jaar En dat wordt moeilijk van zodra het om overheidsgeld gaat. Dan is het blijkbaar nodig om dermate veel caveats in te bouwen dat men de arme indieners bedelft onder lange en moeizame procedures. Alles wat kan gedaan worden om hier snel te handelen is welkom, zodat men de marktkansen kan grijpen wanneer ze zich voordoen.Wim De Waele is directeur van het Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie, in 2004 opgericht door de Vlaamse regering.

Wim De Waele

Partner Content