Roel Deseyn Federaal volksvertegenwoordiger voor CD&V

De overheidsdienst Financiën en haar minister liggen vaak onder vuur. Terecht worden vragen gesteld over de kleine dekkingsgraad van de controles. Kan informatietechnologie hier enig soelaas bieden? Wellicht wel, maar dan moet oordeelkundig geïnvesteerd worden. Voor sommige ministers is het sexy om te pronken met riante ict-budgetten. Helaas staat de aandacht voor de financiële input niet in verhouding tot de gepresteerde output. Een ambtenaar binnen Financiën zou perfect in staat moeten zijn om zichzelf terug te verdienen, maar dan moet hij wel adequaat uitgerust zijn. En als het dan over ict gaat, knelt vaak het schoentje. Zo trok ik bij een werkbezoek aan een decentrale fiscale administratie grote ogen toen ik vernam dat er alleen naar vaste lijnen mag worden gebeld (nog niet naar gsm, zou men ooit van voice over ip op het terrein gehoord hebben?), en wat te denken van richtlijnen uit Brussel die uren netwerktijd in beslag nemen (voor enkele blaadjes!). Of had u al gehoord van uurroosters die in functie van de beschikbare laptop (één voor 3 controleurs) worden opgesteld. Het is duidelijk dat er iets schort aan de netwerkinfrastructuur en dat vaak vanuit theoretische Brusselse modellen wordt gedacht zonder de compatibiliteit op het terrein te onderzoeken. Maar een administratie moet ook werken conform de wetten en de omzendbrieven, en wat ben je dan met prachtige software als die niet conform de voorschriften is opgesteld? En zo raken ambtenaren ’te velde’ zwaar gefrustreerd als ze weer es formulieren met rubrieken en velden krijgen die niet in de software voorkomen. Dan moeten zelf ‘converteren’ en dan moet de output opnieuw vertaald worden naar het oude systeem. Zo wordt het hulpmiddel dat ict moet zijn, veeleer een te vermijden tussenstap. Dat is triest. Het komt me voor dat een figuur als Reynders op Financiën de ambitie heeft om de administratie zoveel mogelijk te laten verrotten. Vanuit een liberale doctrine mag de belastingsinning geboycot worden. Een cynische redenering aansluitend bij een nuchtere vaststelling. Uiteraard is er veel mogelijk op het vlak van oordeelkundige it-investeringen: een doorgedreven systeem van datamining, een taxbox waarmee online aangiften in een gesecuriseerde omgeving kunnen worden gevolgd,… Wil de regering aub haar kerntaak waar maken? Als de bevolking één ding mag verwachten van haar bewindslieden, is het toch wel een correcte en rechtvaardige inning van de middelen. Ja, we willen op goed bestuur worden afgerekend.

Roel Deseyn is federaal volksvertegenwoordiger CD&V

Roel Deseyn

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content