De FOD Financiën heeft een nieuw systeem voor gegevensuitwisseling in gebruik genomen. De applicatie STIRInt – die de FOD in samenwerking met Steria ontwikkelde – maakt van België één van de beste leerlingen in de Europese klas.

Het project vond plaats binnen een kader dat de Europese Commissie en de OESO opleggen. De FOD Financiën werkt nauw samen met diverse buitenlandse administraties. Gegevensuitwisseling is daarbij essentieel om tot een doelmatige heffing van belastingen en een efficiënte fraudebestrijding te komen. “Wanneer een partnerstaat vroeger inlichtingen opvroeg over iemand, dan gebeurde het opzoekingswerk en de uitwisseling manueel en op papier”, zegt Wendy Roelandt, adviseur bij de algemene administratie van de fiscaliteit bij de FOD Financiën. “Dat kostte veel tijd en moeite. Bovendien liet de manuele opvolging geen bijzonder grondig werk toe.” Door de opzoeking en uitwisseling van gegevens te digitaliseren, kan de FOD beter en sneller inspelen op de vraag naar informatie en zo de opvolging van de gegevensuitwisseling beter beheren. Wendy Roelandt is verantwoordelijk voor de uitwisseling van inlichtingen in verband met directe belastingen. “Alle informatie die we kunnen linken aan inkomsten, kunnen en mogen we op basis van wettelijke bepalingen uitwisselen met partnerstaten. Meestal gebeurt dat op vraag van een administratie. Bepaalde informatie delen we spontaan en automatisch. Vanuit onze administratie gebeurt hetzelfde.”

BETERE CONTROLE

Behalve voor de internationale uitwisseling van gegevens in verband met directe belastingen, heeft de FOD Financiën het systeem ook in gebruik genomen voor de verwerking van internationale btw-terugbetaling en administratieve samenwerking op het gebied van btw, inning en invordering. “Belangrijk in verband met STIRInt is dat er een massale papierstroom wegvalt”, zegt Wendy Roelandt. “Partnerstaten leveren de informatie nu maximaal in xml aan. Het systeem linkt de data automatisch met onze eigen databanken.” Die manier van werken heeft een belangrijke impact op de risicoanalyse van de dossiers. “Omdat het opzoeken van de links tussen data en personen automatisch verloopt, kunnen we ons nu meer focussen op gerichte controle, onder meer in het kader van fraudebestrijding.”

Steria stond in voor de ontwikkeling van STIRInt, in samenwerking met de ict-afdeling van de FOD Financiën. “We hebben de ontwikkeling van heel nabij opgevolgd”, legt Wendy Roelandt uit. “We wilden de toepassing ook zelf van bij de start door en door kennen. Tegelijk wilden we erop toezien dat de ontwikkeling volgens de juiste normen en standaarden verliep.” Roelandt verwijst daarmee onder meer naar de diverse normen en formaten die de OESO voor systemen van data-uitwisseling oplegt. Daarnaast moest de ontwikkeling ook aan de richtlijnen van de Europese Commissie voldoen. Het resultaat is een systeem dat de verschillende types belastingen van de diverse administraties op een generieke manier benadert. De manier waarop de FOD Financiën en Steria alle relevante administraties integreren in hetzelfde systeem, is uniek in Europa. Met name met de module VAT-Refund voor de internationale terugbetaling van btw, zorgt de FOD Financiën ervoor dat België één van de beste leerlingen is in de Europese klas van internationale dataverwerking.

BIG DATA

Met de oplevering van STIRInt – het traject liep vier jaar – komt er geen einde aan de samenwerking tussen de FOD Financiën en Steria. Zowel de Europese Commissie als de OESO hebben nieuwe richtlijnen opgesteld in verband met de automatische internationale uitwisseling van grote hoeveelheden data. De FOD Financiën heeft Steria en Centran aangezocht om die richtlijnen zo efficiënt mogelijk te implementeren.

Dries Van Damme

Partner Content