Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Geen wereld die zo snel verandert als deze van informatietechnologie, maar de golf van disruptieve technologieën en ‘paradigm shifts’ uit de voorbije jaren was zelfs voor hen ongekend groot. Zoek maar de ‘skills’ om je in dat gewoel staande te houden.

Het tijdperk van duidelijke en afgemeten skills voor de systeemingenieurs en -admins in het datacenter, die samen met de netwerk- en databeheerders voor de infrastructuur zorgden, naast deze van de ontwikkelaars voor de nodige soft, ligt al lang in het verleden. Vandaag moet je meer een mix van skills in de vingers hebben.

ALLES IS SOFTWARE

Zo is de hoeksteen van de informatietechnologie – het datacenter – snel aan het veranderen. Het wordt een collectie van standaard computer- en connectiviteitssystemen, waarvoor hardwarematig slechts een ‘plug & replace’ vaardigheid is vereist voor de dagelijkse werking en onderhoud. De ware werking en flexibiliteit van het center zal in de toekomst steeds meer worden bepaald door software. Alles wordt ‘software defined’: virtuele machines en servers, virtuele opslagsystemen, software defined networks en connectiviteit, software everything, tot en met software defined security. Dat vereist van de ict’ers meer kennis van tools om dat alles te beheren en te configureren, gekoppeld aan meer inzicht in het belang van de geleverde diensten voor het bedrijf zelf. Of voor de klanten. Immers, het datacenter zal in toenemende mate geheel of gedeeltelijk buiten het bedrijf van de gebruikers liggen, bij leveranciers van hosting- of clouddiensten. Die ict’ers moeten dan ook meer besef hebben van de noden, evenals het kader waarin de klanten opereren (reglementen, wetten, governance…). Kortom, hoewel er nog wel specialisten met kennis van sniffers, debuggers en kablering nodig zullen zijn, zal in niet geringe mate de nodige skills meer beheer- en inzcht-expertise vereisen.

BEHEER VAN DIENSTEN

Dat geldt ook in de bedrijven van de eindgebruikers. Ict moet afgesteld zijn op de noden van het bedrijf, en veeleer de makelaar zijn die de nodige diensten snel en flexibel aanbiedt. Niet zonder reden wordt het acroniem ‘cio’, of ‘ciso’, al eens vaker gelezen als ‘chief innovation & services officer’. Dat betekent meer ‘high level’ skills voor ict’ers in die bedrijven, met inzicht of de nodige diensten beschikbaar zijn, of die ook efficiënt en kostenbewust worden geleverd, en of alle governance en conformiteitsverplichtingen worden nageleefd. Dat betekent meer beheerders en architecten, die bovendien ook hier veel meer voeling met de ‘business’-kant van de zaak moeten hebben, wat onder meer (en allicht betere) communicatieve vaardigheden vereist. Dat geldt ook voor de meer operationeel gerichte ict’ers in bedrijven, waar ontwikkelingen als ‘DevOps’ meer samenwerking en afstemming tussen de ontwikkelaars van software (inclusief de ontwikkelaars buiten het bedrijf), de testers, securitypersoneel en ‘process owners’ vereist.

Kortom, de ict’er van morgen zal wellicht minder vaak een ‘low level’ ‘hands on’ ict-expertise hebben (hoewel ook die nodig zal blijven, eventueel in de rol van de ‘redder in nood’), en meer een faciliterende rol – een evolutie die al langer wordt aangekondigd, maar nu realiteit wordt.

BIJSCHOLING, HERSCHOLING,…

Het probleem: waar vind je de mensen met die nieuwe skill-mixes? Ze zijn immers zeldzaam, zeker omdat de aantallen nieuwkomers in de ict-arbeidsmarkt, met kennis van de nieuwste ontwikkelingen en vers van de schoolbanken, ruimschoots onvoldoende blijven. Er is dan ook slechts één oplossing: bij- en omscholing. Continue opleiding is niet zomaar een ‘nice to have’, maar steeds meer een absolute noodzaak…. Ook als bedrijven laks zouden zijn om je die mogelijkheid als ict’er te bieden. Neem in dat geval zeker zelf het initiatief als ict’er, want de jacht op nieuwe skill-sets is en blijft je beste verzekering voor je toekomstig emplooi als ict’er. En het vormt een uiterst boeiende en bevredigende uitdaging.

Guy Kindermans

Partner Content