Opgericht in 1968 naar Belgisch recht was Euroclear de eerste internationale centrale effectenbewaarinstelling in de wereld. Toen werden alle transacties nog handmatig verwerkt, waren alle instrumenten nog in fysieke vorm en telde Euroclear slechts 100 werknemers. Vandaag doet de Eurocleargroep en beroep op meer dan 3.000 mensen die zorgen voor clearing en settlement van bijna alle mogelijke effecten en derivaten.

Bijna it-bedrijf

“Het zal je dan ook niet verbazen dat Euroclear staat of valt met zijn it – je kan gerust stellen dat wij stilaan een echt it-bedrijf geworden zijn”, zegt Marc De Rycke, director, head of project services bij Euroclear. “Ons hele businessmodel is de voorbije vijf-zes jaar gericht geweest op harmonisatie en de consolidatie van bestaande platformen. In 2003 hebben wij daartoe een it-sourcingstrategie op poten gezet die ons in staat moest stellen onze dienstencapaciteit op 18 maanden tijd te verdubbelen, zonder bijkomende management-overhead maar mèt een stevige verruiming van kennis en technologieën.” Euroclear wenste daarbij te werken met veelzijdige outsourcingpartners die een waaier van vaardigheden kunnen aanbieden, over een groot personeelspotentieel beschikken en ervaring hebben in de bankwereld. Kennisoverdracht vanuit de outsourcers was een belangrijke factor, net zoals de geleidelijke verschuiving van onsite naar offshore activiteiten. “En we wensten ook een gedeelde projectverantwoordelijkheid via een fixed price contract”, legt De Rycke uit.

Ruimte geven

Bij de selectieprocedure werden duidelijke criteria gehanteerd: alleen Tier 1-wereldspelers kwamen in aanmerking, en met de hulp van specialisten als Gartner en Equaterra werden uiteindelijk Capgemini en Accenture gekozen – “maar niet zonder weldoordachte contractonderhandelingen”, zegt De Rycke. “Zo hebben we ondermeer SLA’s voorzien waarin projectrisico’s gedeeld worden, en ook contract- en relatiegovernance in de bepalingen opgenomen. We hebben er echter wel op gelet dat we onze outsourcers niet verplichtten onze manier van werken helemaal te volgen – het heeft geen zin je providers even inefficiënt te laten werken als je eigen bedrijf!” Eenmaal je project loopt, is het volgens hem erg belangrijk intern iemand aan te wijzen die de relatie met en de prestaties van de partners kan beoordelen en beheren. Hij of zij kan ook interne en externe initiatieven coördineren en vermijden dat meerdere partners op hetzelfde projectonderdeel zitten te werken, en er tevens over waken dat van bij de start de nodige kennisoverdracht georganiseerd wordt. Marc De Rycke geeft toe dat nearshore bij Euroclear niet echt een succes gebleken is, vandaar de stap naar meer offshoring. “We hebben ook gezien dat je van je externe providers niet mag verwachten dat ze je business beter kennen dan jijzelf, geef hen tijd om zich in te werken. Maar begin tijdens het project wel zo vroeg mogelijk informatie uit te wisselen – doe je dat niet, dan kan je later plots voor onaangename verrassingen staan.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content