Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Natuurlijk is de mainframe nog belangrijk, maar evengoed is het toch een aflopende zaak ? Zo kan je bondig de opinie van de meerderheid van ict’ers – en allicht ook cxo’s – omschrijven. Maar niet bij de klanten van ict-diensten groep NRB.

Hoe belangrijk is de mainframe nu echt nog voor de economie in ons land ? Die vraag werd gesteld in de marge van NRB’s vierde jaarlijkse ‘Mainframe day’ in België, en leverde toch wat opmerkelijke cijfers op.

Zo leert een studie uit Frankrijk (door IDC, i.o.v. IBM, december 2013) dat 13 procent van het Franse bruto binnenlands product rechtstreeks op mainframes wordt gegenereerd, of ca. 240 miljard euro. Ca. 68 procent van de ict-productie-workload van bedrijven draait op mainframes voor ongeveer 6 procent van de ict-kosten, stelt IBM.

Zelf maakt de NRB Group (NRB-Trasys, Xperthis group, Adinfo en Afelio) zich sterk dat op basis van zijn klantenbestand in de bank- en verzekeringswereld, hr-sector, nutsbedrijven en overheden, de helft of meer van alle inwoners in België voor een of andere belangrijke functie een beroep doet op een mainframe bij NRB.

Kortom, mainframes behoren vandaag nog steeds tot de ‘nationale kritieke infrastructuur’, zonder dewelke de economie en de maatschappij in ons land niet kan overleven.

BIJBLIJVEN

Nieuwe ontwikkelingen in de mainframewereld maken voorts dat dit geen aflopende zaak is. Ja, het aantal mainframes daalt, maar het totaal verwerkingsvermogen van mainframes blijft stijgen, met steeds krachtiger en breder inzetbare installaties.

Zo bracht IBM dit jaar een nieuw en krachtiger model uit – de Z13 – dat naast klassieke transactionele toepassingen en databasediensten ook uitdrukkelijk wordt aangeboden in de wereld van mobiele toepassingen, sociale netwerken en cloud-diensten. Zo heeft Linux (RedHat, Suse, Ubuntu) na jarenlange inspanningen eindelijk een praktische plaats veroverd naast het zOS besturingssysteem, inclusief Linux-only omgevingen.

Softwarematig werden inspanningen geleverd voor betere koppelingen tussen mobiele toepassingen en mainframes. En om big data analytics in (schier) reële tijd te draaien, met het oog op een betere ondersteuning van dagelijkse bedrijfsoperaties. Volgens IBM maakt 91 procent van alle klantgerichte toepassingen vandaag uiteindelijk contact met een toepassing op een mainframe.

Ook in de wereld van softwareontwikkeling heeft de mainframe aansluiting gevonden met de nieuwste ontwikkelingstools en -methoden (agile), inclusief implementaties van DevOps.

DIEPE ZUCHT

Niet dat het al rozengeur en maneschijn is. Een opmerking over de (hoge) softwarekosten, werd gevolgd door zo’n spontane en diepdoorleefde zucht, dat de zaal in gelach en applaus uitbarstte. Voorts werd een gebruiker die onlangs overstapte naar een gedeelde (‘shared’) mainframeomgeving bij NRB, geconfronteerd met nog onaangepaste licentie-politieken bij isv’s.

Kortom, het kostenplaatje blijft nog steeds een heikel punt, ongeacht de overtuiging dat de mainframe naar verhouding meer waarde voor een zelfde investering biedt dan andere ict-infrastructuren (mede door de veel efficiëntere benuttingsgraad en de betere security). Alleen, hoe verkoop je dat aan jonge snaken van cio’s en cxo’s, die een mainframe geen plaatsje op de longlist, laat staan op de shortlist, gunnen. Hiervoor wordt er toch meer hulp vanwege IBM verwacht !

SPECIALISME LOONT

Wel lijkt de teloorgang van mainframe-expertise behoorlijk onder controle. Bedrijven als NRB, die zich op de mainframe toeleggen zien hun klandizie groeien. Bij NRB groeit dat aanbod – nu goed voor meer dan 10.000 Mips – als een gedeelde omgeving, voor zowel Iaas als full outsourcing.

Vandaag beschikt het bedrijf over de nieuwe z13, met een rist bijzondere processoren (o.a. voor het draaien van Java code) en acceleratoren (o.a. een krachtige encryptiefaciliteit). En ja, er worden nog steeds jongeren gevonden die blijkbaar met bezieling de mainframewereld instappen, om de vergrijzende specialisten op te volgen.

Guy Kindermans

Partner Content