In Frankrijk is de Blackberry verboden in de kabinetten van de president en de premier, in Duitsland wordt het sterk afgeraden en ook in Nederland waarschuwt de staatsveiligheid ervoor. In de Belgische administratie wordt het e-mailgebruik op Blackberry en andere smartphones beperkt, niet om de beveiligingsrisico’s, maar wel wegens het prijskaartje. ‘Er worden immers geen vertrouwelijke berichten over de Blackberry verstuurd’… “De vraag naar Blackberry komt vooral uit de politieke wereld,” vertelt Yves Van der Auwera, hoofd van ICT Shared Services bij Fedict, het federale ict-departement. Vandaag lopen daar een 80-tal Blackberry-licenties. Buitenlandse Zaken telt een veertigtal Blackberry-gebruikers. “Op lange termijn denken we er ook aan de 140 diplomatieke posten in het buitenland uit te rusten met zo’n toestel,” zegt Jorg Leenaards, directeur van de ict-afdeling van de FOD Buitenlandse Zaken. De Belgische staatsveiligheid heeft inmiddels op haar beurt gewaarschuwd voor het gebruik van Blackberry’s op ministeries. Maar meer dan de veiligheid is vooral de prijs het grote struikelblok. “De tarieven zijn nog een grote rem op een grootschalig gebruik van deze technologie,” meent Van der Auwera. Het kost al gauw om en bij de 100 euro per abonnee per maand. Blackberryproducent Research in Motion vindt dat zijn toestel wel betaalbaar is en dat de operator zijn tarieven maar moet verlagen. Meer hierover in de Dotgov Guide die als bijlage bij Data News verschijnt.Philippe du Busquiel

Maar Constable Research benadrukt vooral de problemen met de it-infrastructuur, en dan met name de conversie van de programma’s (soms nog geschreven in de jaren ’70) en de ‘mapping’ van de gegevensformaten. Om nog te zwijgen van de outsourcingdossiers. ABN Amro heeft trouwens een groot deel van zijn it uitbesteed aan derden. Het infrastructuurbeheer is contractueel in handen van IBM en EDS, terwijl Verizon voor het netwerk zorgt en Avaya voor de telefonie. Halverwege 2005 werd nog een megacontract van 2,2 miljard dollar voor ‘offshoring’ gesloten met vijf leveranciers: IBM, Tata Consultancy Services (TCS), Infosys Technologies, Accenture en Patni.

De groep is van plan om zijn in totaal 5000 it-werknemers in te krimpen met 1500 en 2.000 mensen over te plaatsen naar externe leveranciers. Een groot aantal van die uitbestedingscontracten zijn het werk van ‘group CIO’ Rob De Haas, ooit nog it-directeur bij… Fortis (en betrokken bij de fusie met Amev en VSB Bank). In het licht hiervan oordeelt Constable Research dat de nieuwe bank er beter aan zou doen om systematisch een van beide it-structuren op te geven en alleen de data om te zetten. “Don’t even touch the software. I feel this will open up a box of Pandora. ”

Risico’s

De Universiteit van Nijmegen heeft onder de titel ‘IT-factoren die een rol spelen tijdens Mergers & Acquisitions’ een onderzoek gepubliceerd, waaruit blijkt dat meer dan 50 procent van alle fusies en overnames de vastgelegde doelstellingen niet tijdig haalt. Om de eenvoudige reden dat de doelstellingen voor it-integratie niet worden waargemaakt of dat de it-integratie niet goed werd ingeschat. In onze contreien verliepen de overnames van de NMKN door de ASLK in 1995 en van de Generale Bank in 1998 evenmin zonder slag of stoot, maar toen werd wel systematisch voor één van beide platformen gekozen. Maar of de vergelijking opgaat? IT zal in ieder geval verantwoordelijk zijn voor een groot deel van het banenverlies na de fusie. Op een totaal van om en bij de 7.800 ontslagen gewagen de vakbonden van 2600 banen die verloren gaan in it. Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content