Digitale kaarten, die algemeen ingeburgerd zijn geraakt bij het grote publiek dankzij applicaties als Google Maps, worden ook in het bedrijfsleven alsmaar meer gebruikt. De toekomst van de geografische toepassingen, voortaan in cloud, schuilt nu in de integratie ervan in algemene beheeroplossingen. Een nichesector die heel wat troeven in handen heeft.

Hoewel enkele bedrijven die vooral kozen voor lage prijzen failliet zijn gegaan (digitale basiskaarten zijn inmiddels gratis), boeren de zeer sterk versnipperde telematicasector en alle afgeleiden ervan (onderhoud op afstand, rondeplanning voor technici, fleet management, enz.) goed, om niet te zeggen uitstekend. Transics (1), de Europese marktleider uit Ieper, kende in 2011 een groei (overnames niet meegerekend) van meer dan 13 %. TomTom, dat trouwens in slechte financiële papieren zit, troost zichzelf enigszins met zijn business solutions-afdeling die ook een groei met dubbele cijfers optekent. En in Namen boekte een klein gespecialiseerd bedrijf als Market-IP, opgericht in 2001, een verdubbeling van zijn omzet in de afgelopen drie jaar en stelt het een vijftiental mensen te werk. “Sinds twee jaar schrijven steeds meer grote bedrijven, ook in de openbare sector (steden of intercommunales), aanbestedingen uit”, stelt Arnaud Storder, de oprichter van Market-IP, vast.

Een groeiend aantal ondernemingen en overheden ziet in geografische applicaties immers een middel om de kosten van hun mobiele activa onder controle te houden, hun productiviteit op te drijven en hun klantenserviceniveau te verhogen, bijvoorbeeld door hun leveringsbeloften na te komen. Veiligheid (inbraakalarm, onderhoud op afstand van moeilijk te bereiken sites) vormt ook een belangrijke factor, net als de naleving van de wettelijke voorschriften (CO2-taksen, mobiliteitspremies, enz.). Naast deze mobiele uitdaging kunnen we zeggen dat de technologieën nu volwassen en beter betaalbaar zijn. De kosten van een gegevensoverdracht via gprs vormt niet langer een grote rem, terwijl enkele jaren geleden de communicatie nog vooral via sms verliep.

“Geolocalisatie vormt nog steeds het leeuwendeel van de markt, maar er komen nieuwe functies bij. Vroeger deed men gewoon een eenvoudige tracking van machines of voertuigen op basis van de werking van de motor, maar nu voegt men er een luik voor interactieve communicatie met de bestuurder aan toe. Dankzij geografische planning kunnen technici van de klantenservice bijvoorbeeld hun ronden optimaliseren”, gaat Arnaud Storder verder. Een andere evolutie bestaat erin om de mobiliteitsgegevens te kruisen om de werktijden te registreren (mits natuurlijk een strenge wetgeving inzake de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) en de informatie dan door te sturen naar management- en/of factureringsystemen.

Verzekerings-maatschappijen

Een ander nieuw toepassingsgebied betreft de analyse van het rijgedrag van de bestuurder om brandstof te besparen (ecodriving), maar ook uit veiligheidsoverwegingen. Door een klein kastje in het voertuig te plaatsen (met de toestemming van de bestuurder), kan een derde een hele waaier aan informatie verzamelen over de rijstijl, de gemiddelde snelheid, het remmen, enz. Enkele maanden geleden sloot TomTom een overeenkomst met een Britse verzekeringsmaatschappij (Metaquote), waarin wordt voorgesteld om de verzekeringspremies van haar klanten aan te passen in functie van hun rijgedrag (en dus ook hun kans op een ongeval). Verzekeringsmaatschappij Zurich doet ook experimenten op dit vlak.

Op het gebied van verkeersveiligheid wil de Europese Commissie alle lidstaten verplichten om tegen 2015 hun hulpdiensten aan te passen en alle autoconstructeurs verplichten om hun voertuigen uit te rusten met het eCall-systeem (automatische noodoproep). Automerken zouden hun plannen op het vlak van diagnose op afstand eindelijk concrete vorm kunnen geven.

Dankzij dergelijke sectorgebonden applicaties kunnen de geo-grafische applicaties opklimmen op de waardeladder. Maar over het algemeen staat de sector nog niet verder dan de uitgangspunten voor een integratie van geo-grafische gegevens in erp-systemen. Er zijn bijvoorbeeld zeer weinig integrators die gespecialiseerd zijn in specifieke erp voor de transportsector of de klantendienst. “Maar de toekomst van de geolocalisatiemarkt schuilt duidelijk in de integratie in globalere beheeroplossingen, zoals human resources, voorraden of wagenparken , gelooft Arnaud Storder.

In cloud

De integratie met bedrijfsinformaticasystemen zou kunnen worden vergemakkelijkt door het feit dat de meeste geografische applicaties voortaan ook beschikbaar zijn in cloud. Market-IP biedt bijvoorbeeld een geoplanningoplossing in de vorm van ‘software as a service’ (SaaS), met een minder zware startinvestering voor de klant. Traffic Stats, een applicatie van TomTom die gebruikt wordt door de overheid (in het Vlaamse Gewest) om het mobiliteitsbeleid te optimaliseren, is ook beschikbaar via een web portal. “Vroeger moest een kmo die een fleet managementoplossing wilde aanschaffen investeren in dure software die niet altijd gemakkelijk kon worden geïntegreerd in haar infrastructuur. Nu kan ze aansluiten op een applicatie als Webfleet in cloud. Er zijn zelfs goedkopere applicaties beschikbaar op iPad of iPhone”, aldus George de Boer, senior manager business development bij TomTom Business Solutions.

Op het vlak van hardware zien ingebouwde gps-toestellen in vrachtauto’s er steeds meer uit als boordcomputers, ze zijn communicatiever en dus eenvoudiger te integreren in ruimere beheersystemen. In een interview met het gespecialiseerde tijdschrift Truck Business voorspelt analist Frank Levecque (Frost & Sullivan) dat het aandeel vrachtwagens die zijn uitgerust met echte telematicasystemen zal stijgen van 13,5 % in 2009 naar 22 % in 2015, terwijl de basistoestellen voor ’track & trace’ zullen dalen van 39 % naar 27 %.

Smartphones in vrachtwagens?

Smartphones zouden trouwens de rol van deze telematicasystemen kunnen vervullen, in ieder geval voor het beheer van kleine wagenparken. Transics onthulde enkele weken geleden bijvoorbeeld TX-SMART, een nieuwe Android-applicatie om vervoerders te helpen informatie uit te wisselen met hun toeleveranciers. De smartphone-oplossing wordt op de markt gebracht met een factureringsysteem naargelang het gebruik, zodat ze aantrekkelijk is voor transporteurs die dit maar af en toe nodig hebben.

Deze mobiele applicatie op smartphone maakt de identificatie van de chauffeurs en voertuigen mogelijk, maar ook de selectie van de aanhangwagens, de bilaterale uitwisseling van tekstberichten, het beheer van de activiteiten van de chauffeurs, de verzending van gestructureerde planningberichten en het verstrekken van informatie over de pallets of details over geleden schade aan de goederen.

(1) momenteel het voorwerp van een vriendelijk overnamebod van Tavares, een financieel vehikel dat bepaalde aandeelhouders van de onderneming bijeenbrengt.

Olivier Fabes

” Vroeger moest een kmo die een fleet managementoplossing wilde aanschaffen investeren in dure software die niet altijd gemakkelijk kon worden geïntegreerd in haar infrastructuur. Nu kan ze aansluiten op een applicatie in cloud.” GEORGE DE BOER (TomTom Business Solutions)

” Geolocalisatie vormt nog steeds het leeuwendeel van de markt, maar er komen nieuwe functies bij. Vroeger deed men gewoon een eenvoudige tracking van machines of voertuigen op basis van de werking van de motor, maar nu voegt men er een luik voor interactieve communicatie met de bestuurder aan toe.” ARNAUD STORDER, ceo en oprichter van Market-IP

Partner Content