Het principe van het geautomatiseerde patiëntendossier, dat up-to-date gehouden wordt en toegankelijk is via internet voor de patiënt en zijn verschillende medische zorgverleners, zal een van de argumenten vormen van een nieuw internationaal privénetwerk van centra voor check-ups. Een van de eerste drie centra zal gevestigd zijn in Brussel. De it-oplossing is grotendeels Belgisch.

ODC International Group, een Luxemburgse vennootschap die grotendeels in handen is van twee Belgen (Bernard Dereine, ex-Telindus, en Philip-Robert Schréber), opent een netwerk van privécentra die gespecialiseerd zijn in check-ups (uiteenlopende onderzoeken en diagnose). ODC positioneert zich in de niche van de preventieve geneeskunde op maat en beoogt vooral de bedrijfswereld, meer bepaald de bank- en verzekeringssector, hoger kaderpersoneel of sportlui, zonder evenwel de gewone burger uit het oog te verliezen. Tegen december zullen drie eerste centra hun deuren openen in Brussel, Genève en Düsseldorf. Ze zullen aanwezig zijn in gebieden waar vraag is naar nieuwe infra-structuren voor medische controle (die vaak vereist is in het kader van arbeidscontracten, verzekeringen, enz.).

De ODC-centra zijn uitgerust met een IMS-oplossing (Integrated Medical Services) die systematisch alle patiëntgegevens opslaat (medische parameters, antecedenten, onderzoeksresultaten, protocollen, aanbevelingen van de arts) in een globaal computerdossier. Dat dossier wordt beheerd en up-to-date gehouden door ODC en systematisch ter beschikking gesteld (op de dag van het onderzoek zelf nog) van de arts die de patiënt behandelt. Deze arts kan het ODC-dossier updaten door er gegevens van zijn eigen patiëntdossier aan toe te voegen.

Internationaal netwerk

Als argument dat het verschil maakt, kiest ODC voor een internationaal netwerk, zodat de patiënt de onderzoeksresultaten op één plaats kan centraliseren, ongeacht waar dit onderzoek plaatsvindt (in België of in het buitenland). Alle betrokken artsen hebben bovendien toegang tot de gegevens. De veiligheid wordt verzekerd op verschillende niveaus: codering van de gegevens, authentificatie van de patiënt (PKI of paswoord) en van de artsen (via de geldende tools in elk land, zoals e-ID in België) en beveiligde toegang voor de applicatie (tools van Cisco). De patiënt bepaalt zelf de graad van vertrouwelijkheid van de gegevens in zijn dossier, en verleent er toegang toe naargelang de soort bestemmeling (behandelende arts, specialist…).

De it-componenten van de oplossing: beheer van het patiëntendossier b-DOC, RIS (Radiological Information System) en agendabeheer (voor het reserveren van zalen en uitrusting) ontwikkeld door Ciges (Gosselies), Medical Data Exchange-oplossingen en WebEx webconferencing van Cisco, PACS van Siemens. NextiraOne zorgt dan weer voor de integratie (netwerk, infocenter) en de selectie van de telecomnetwerkleveranciers in de verschillende landen waar ODC actief is.

Het ODC-platform (applicaties, diensten, opslag en archivering van gegevens) wordt ondergebracht in een Belgisch datacenter (momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het contract met een “speler uit het zuiden van het land”). In 2012 wordt er een tweede infocenter voor mirroring aangesteld, dat gelegen zal zijn in Vlaanderen of in het buitenland. De IMS-oplossing van ODC zal gratis zijn voor artsen, terwijl de patiënt (of zijn maatschappij) een jaarabonnement zal betalen van “minder dan 100 euro” voor de toegang tot het IMS-platform (kosten van onderzoeken niet meegerekend dus).

Volgende stappen (2012): toevoeging van een archiveringsplatform (cms-oplossing, gecentraliseerde back-upfuncties, ‘snapshots’ voor regelmatige updates) dat zal worden ontwikkeld door ODC (met een nog nader te bepalen partner) en telebewaking van de toestand van de patiënt thuis (verzameling van parameters die verzonden worden naar de IMS, met een waarschuwing naar de behandelende arts als er een drempel overschreden wordt). Tegen eind 2013 hoopt ODC zijn netwerk uit te breiden naar een tiental sites (binnen of buiten Europa).

Brigitte Doucet

HET ODC-PLATFORM WORDT ONDERGEBRACHT IN EEN BELGISCH DATACENTER

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content