Zorgt de cloud voor meer werkgelegenheid of net voor minder? Gaat elke ict’er voortaan in de cloud moeten werken of zijn er nog andere mogelijkheden? En hoeveel cloud-vacatures vindt u vandaag online? Wij zochten het voor u uit.

Toen we vorig jaar bij wijze van test een zoekopdracht startten tussen de jobaanbiedingen op de site van Vacature, kregen we welgeteld zes zoekresultaten. Eén jaar later herhaalden we deze oefening met goed nieuws en slecht nieuws als gevolg. Het goede nieuws: het aantal resultaten steeg met 33 %. Het slechte nieuws: dit is nog steeds goed voor amper acht zoekresultaten.

Bij concurrerende site jobat.be was de stijging wel spectaculair: van zeven naar maar liefst achttien vacatures bevatten het woord cloud in de functieomschrijving. Bovendien telde één van de vacatures vorig jaar niet mee aangezien ‘cloud’ enkel in het contactadres stond, met name het Franse stadje Saint-Cloud.

Cloud computing lijkt dus voorlopig absoluut geen criterium te zijn om een baan in de ict te vinden. Maar een IBM-enquête wees anderzijds uit dat 71 % van de bevraagde bedrijven vindt dat kennis van cloud computing essentieel is voor een informaticus die zij aanwerven. De kennis wordt dus ofwel als vanzelfsprekend beschouwd ofwel als iets dat ze de ict’er wel vlot kunnen aanleren.

Een trapje hoger

Wordt met de infrastructuur ook de it’er aan de deur gezet? Zullen alle it-jobs bij bedrijven met andere kernactiviteiten verdwijnen? Zo’n vaart zal het nog niet lopen. De komende tien jaren zal er ongetwijfeld een gestage verschuiving van onderdelen van de eigen ict-infrastructuur naar de cloud plaatsvinden maar het aantal bedrijven dat de volledige infrastructuur naar de cloud schuift, zal ook aan het einde van dit decennium relatief klein blijven.

Bovendien zal een groot deel van de jobs wellicht gewoon verschuiven: de systeembeheerders zullen eerder een plek vinden bij de cloudleverancier dan bij de bedrijven zelf. Daar hebben ze minder personeel nodig voor meer infrastructuur (cloud computing gedijt nu eenmaal best op een grote schaal) maar dan komen er weer andere functies en nieuwe mogelijkheden voor in de plaats. “Er zijn traditioneel drie lagen van ict: de infrastructuurlaag, de ’tactische’ laag van software die voor operationele efficiëntie zorgt, en de strategische laag van toepassingen waarmee het bedrijf een concurrentieel voordeel kan behalen”, legt Filip Goos, managing director van ict-dienstenleverancier Cheops uit, “en de ict’ers binnen een bedrijf zullen stilaan naar boven opschuiven in die waardeketen, eerder dan koudweg te moeten verdwijnen.”

Nieuwe vaardigheden

Maar om hoger in die waardeketen een rol te kunnen spelen, zal de ict’er binnen de onderneming ook andere vaardigheden moeten tonen. Filip Goos: “Er zal van de ict-afdeling ook steeds vaker een business case en een roi worden verwacht voor er budgetten worden vrijgemaakt. Dat betekent dus ook dat de ict-medewerkers meer commercieel en businessgericht moeten denken in plaats van louter technisch.” Niet dat Goos meteen een einde voorspelt voor de technische profielen, “maar het zullen de witte raven zijn, degenen die ook de vertaalslag tussen technologie en business kunnen maken, die het verschil zullen maken.”

Dat betekent wel dat in de selectieprocedures ook een verschuiving heeft plaatsgevonden, zowel bij de ondernemingen als bij de cloudleveranciers, bevestigt Filip Goos: “Vroeger lag de nadruk bij de selectie op de technische competenties, tegenwoordig kijken we meer of de juiste ‘soft skills’ zoals communicatievaardigheid en begrijpen van de businessbehoeften, aanwezig zijn. Die hard skills krijgen we desnoods achteraf wel aangeleerd, met soft skills is dat minder eenvoudig.”

Toch zullen technische vaardigheden belangrijk blijven, ook al verschuiven die vaak van het pure coderen naar competenties zoals integratie van systemen en beveiliging. Maar voor de meeste ict’ers hoeft dat geen probleem te zijn, wel integendeel, oordeelt Tom Lecluyse, hr director bij USG Innotiv: “Cloud is eerder een evolutie dan een revolutie, en we hebben al dergelijke evoluties gekend in de voorbije jaren. Dat is vaak eerder een opportuniteit dan een probleem voor de gemiddelde it-professional: die heeft als basiscompetentie net de wil en het talent om veel bij te studeren en zich in nieuwe technologieën te verdiepen.” Lecluyse is er dan ook van overtuigd dat ondernemingen zeker niet hopen om hun ict-personeelsbestand drastisch te verminderen door een keuze voor meer cloud: “Bedrijven zoeken wel naar een gelegenheid om capex (investeringen vooraf) om te zetten in opex (terugkerende maar gespreide kosten) maar dan eerder voor het materiaal. Bij het ict-personeel zal het vooral een verschuiving van de functies dan het verdwijnen van hun baan inhouden.”

Nieuwe profielen

Concreet ziet William Bruninx, presales manager Belux bij EMC, een vijftal nieuwe profielen opduiken. Een eerste is de cloud architect: De cloud architect is verantwoordelijk voor het inpassen van de cloud infrastructuur in de eigen ict-achitectuur. “De jobomschrijving varieert nogal, maar een kennis van de enterprise-architectuur, soa en de invloed van cloud computing op beide is zeker onontbeerlijk.”

Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor de cloud security specialist. Bruninx: “Cloud security-specialisten moeten de nieuwe security modellen en -technologieën begrijpen, zoals ‘federated identity management’ en de mogelijkheid om data-encryptie te ondersteunen zowel in flight en at rest, in en tussen clouds.” De cloud- developer zal vrij organisch groeien uit de huidige generatie ontwikkelaars: “Cloud developers hebben hun vaardigheden zelf aangeleerd. Zij werken met cloud computing en ontwikkelingsplatformen via het aanmaken van gratis test accounts om applicaties te ontwikkelen in hun eigen tijd. Misschien minder conventioneel in benadering, maar dit zijn dit soort developers die je aan je kant wil.” De cloud infrastructure manager zal vooral aandacht besteden aan het beheer van de infrastructuur ter ondersteuning van de cloud. Het beheren en monitoren van de performantie van toepassingen en het netwerk vormt een discipline op zich. En – last but not least – ook voor de provider specialist is een belangrijke rol weggelegd: “zij zijn de tussenschakel tussen de onderneming en de cloud provider, waar iedereen terecht kan voor vragen over en problemen met een specifieke provider.” Want, ook al verdwijnt uw infrastructuur in de wolken, uiteindelijk blijft het een verhaal van mensen die met elkaar samenwerken.

Stef Gyssels

” Er zal van de ict-afdeling steeds vaker een business case en een roi worden verwacht voor er budgetten worden vrijgemaakt.”Ook al verdwijnt uw infrastructuur in de wolken, uiteindelijk blijft het een verhaal van mensen die met elkaar samenwerken.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content