Voor ict is al langer een sleutelrol weggelegd in de gezondheidszorg. Met name de uitwisseling van informatie tussen de verschillende spelers is essentieel. HealthConnect ziet daarbij nog veel ruimte voor verbetering.

HealthConnect is actief als consultant in de gezondheidszorg. Het gaat om een dochteronderneming van Corilus, een groep die ict-oplossingen op de markt brengt voor medische professionals. “We werken vooral op de uitdagingen rond informatiedoorstroming”, zegt Jos Vranken. “Dat is een problematiek die de meeste mensen helaas uit de praktijk kennen.” Wellicht komt het voorbeeld ook u bekend voor: de huisarts verwijst de patiënt door naar een specialist. Wanneer die niet meteen over alle benodigde gegevens beschikt, moet de patiënt voor een tweede keer naar de huisarts. Jos Vranken: “We bouwen oplossingen die ervoor zorgen dat de informatie van de huisarts efficiënt doorstroomt naar de specialist in het ziekenhuis, of naar andere partijen uit de zorgsector. Dat moet de kwaliteit van de zorg verbeteren en tegelijk meer efficiëntie en een kostenbesparing opleveren.”

IEDEREEN MOET MEE

De integratie met de diverse ziekenhuispakketten blijkt daarbij de grootste uitdaging. “Daar zullen de leveranciers in de nabije toekomst slag om leveren”, zegt Jos Vranken. “Hoe dan ook komt er een moment waarop iedereen met iedereen in verbinding zal staan. De voorwaarde is natuurlijk dat alle betrokken partijen mee in het verhaal stappen.” Langzaam maar zeker evolueert de sector in die richting. Jos Vranken merkt daarbij een verschil in snelheid tussen Vlaanderen en Wallonië. “In Vlaanderen gebruikt zowat 85 procent van de huisartsen de zogenaamde geadresseerde communicatie, onder meer via de Hector-software van HealthConnect. In Franstalig België vinden de eerste pilootprojecten plaats.”

Jos Vranken doelt op het gebruik van de eHealthBox, een systeem voor veilig e-mailverkeer, door de overheid gratis aangeboden via het eHealth-platform. “Bij de Vlaamse huisartsen zien we dat het gebruik van dat systeem voor een grote dynamiek heeft gezorgd, naast een enorme besparing op kosten voor post en koeriers.” Diezelfde eHealthBox gebruikt HealthConnect als basis voor een toepassing die de gegevensuitwisseling vereenvoudigt tussen de overheid en verzekeraars enerzijds, en huisartsen en controleartsen anderzijds. “Met dat communicatiekanaal als basis is het mogelijk op korte termijn veel efficiëntie te winnen. Vandaag moet een arts op de formulieren van verzekeraars telkens weer dezelfde patiëntinformatie invullen. Daar komt nu een eind aan, door de beschikbare informatie meteen elektronisch aan te bieden.”

Dries Van Damme

Partner Content