Amazon Glacier is een clouddienst voor het back-uppen en archiveren van massale hoeveelheden gegevens. De opslagkosten zijn zeer laag. U moet pas echt in de buidel tasten wanneer u uw gegevens na een calamiteit wilt herstellen.

Glacier is een Amazon-cloudopslagdienst voor het archiveren van grote hoeveelheden gegevens. Beschouw het als een eenvoudig te gebruiken, onderhoudsvrij off-site tapeback-upsysteem dat zich in de cloud bevindt. Glacier is bedoeld voor het archiveren van gegevens die zelden worden geraadpleegd, bijvoorbeeld oude factureringsgegevens, historische medische fiches, digitale media, historische databases etc.

KOSTEN, BEVEILIGING, REGELGEVING

Gegevensopslag bij Glacier kost slechts 1,1 dollarcent per gigabyte per maand. Dat is tien keer minder dan wat u voor hetzelfde betaalt bij Amazon Simple Storage Service (S3). Daarnaast betaalt u 5,5 cent per duizend upload- of retrieval-aanvragen. Elke handeling, zoals het wijzigen van een bestandsnaam of een bestandspad, wordt overigens als een ‘retrieval’ beschouwt. U betaalt alleen voor wat u gebruikt en er zijn geen start- of abonnementskosten. De prijszetting stimuleert het gebruik van Glacier voor de langdurige opslag van infrequent geraadpleegde gegevens.

U kunt maandelijks gratis tot vijf procent van uw gemiddeld opslagverbruik downloaden. Dat gemiddelde wordt dagelijks opnieuw berekend. Volgens Amazon is dit voldoende voor ’typische archiveringsdoeleinden’. Haalt u méér terug dan dat gemiddelde betaalt u 1,1 cent per gigabyte. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat als u 75 TB opslaat in Glacier u elke dag 128 GB gratis kunt terughalen. Hoeveel u daarna betaalt, hangt af van de snelheid waarmee u dit doet. Haalt u 140 GB in één keer terug, dan kost u dat 21,6 dollar. Haalt u die 140 GB verspreid over acht uur terug, dan kost het 10,8 dollar. Doet u er 28 uur over dan kost het u niets. Gegevens wissen na 90 dagen is gratis, maar wist u de gegevens vroeger dan betaalt u 3,3 dollarcent per gigabyte.

Het maakt niet uit of u gigabytes of petabytes wilt archiveren: Amazon Glacier werkt even flexibel voor kleine als voor zeer grote hoeveelheden gegevens. Bedrijven of particulieren die er belang aan hechten of daartoe reglementair of wettelijk verplicht zijn, kunnen een Europees (Iers) in plaats van een Amerikaans S3-datacentrum kiezen. Alle gegevens worden verstuurd over versleutelde ssl-verbindingen en zijn ook in rusttoestand geëncrypteerd met 256-bit aes-sleutels. Toegang tot de gegevens regelt u via het Amazon Web Services (aws) identity and access management (iam)-systeem. Volgens Amazon is Glacier van de grond af ontworpen voor langdurige, duurzame gegevensopslag over een periode van meerdere jaren of zelfs decades. Amazon levert indien nodig facturen die voldoen aan de Europese btw-regelgeving.

INTEGRATIE MET ANDERE DIENSTEN

Glacier kan gebruikt worden als archiveringssysteem voor uw Amazon S3-toepassingen. De overdracht van gegevens naar Glacier kunt u automatisch regelen via zogenaamde AWS ‘lifecycle policy’s’. De kosten voor het herstellen van gegevens liggen iets lager voor S3-gebruikers dan voor gebruikers die gegevens herstellen naar opslaglocaties die niet aan Amazon toebehoren. Details daarover vindt u in de uitgebreide Glacier-documentatie.

Zeer grote hoeveelheden gegevens kunnen desgewenst via hardware (bijvoorbeeld draagbare schijven of tapes) in Glacier worden geïnjecteerd met behulp van AWS Import/Export. Grotere bedrijven kunnen ook opteren voor eigen AWS Direct Connect-verbindingen van 1 of 10 Gbit/s die rechtstreeks van hun locatie gegevens tegen hoge snelheid naar AWS versassen via standaard 802.1q vlans.

Aan beide opties zijn extra kosten verbonden. Als u bijvoorbeeld een opslagapparaat naar Amazon stuurt voor directe injectie, dan betaalt u 80 dollar per apparaat en 2,49 dollar per ‘data-loading’ uur. Een esata-geheugen kost dus minder om te importeren dan een usb 2.0-geheugen. De verzendkosten zijn uiteraard ook voor uw rekening. Via webcalculators op de Glacier-site kunt u de precieze kosten voor deze opties berekenen.

Kleinere hoeveelheden gegevens kunt u archiveren via de Amazon Glacier-opdrachtregelapplicatie of via de Simple Amazon Glacier Uploader (sagu), wat in essentie een grafische Java-schil is rond de Glacier-opdrachtregel die zowel op Windows, Mac OS als Linux werkt. Bekende algemene of Amazon S3-back-uplossingen hebben in toenemende mate Glacier-ondersteuning ingebouwd. Fabrikanten van netwerkopslagsystemen zoals Iomega, Qnap en Synology bieden eveneens back-upsoftware voor Glacier aan. Tenslotte is er gespecialiseerde Glacier back-upsoftware beschikbaar, zoals FastGlacier voor Windows (gratis voor persoonlijk gebruik, weliswaar zonder synchronisatie, $40 mét synchronisatie) of Haystack Arq voor Mac OS ($40).

PRAKTIJK

Nadat u zich hebt ingeschreven, ontvangt u een toegangssleutel en een geheime sleutel. Die hebt u nodig om de back-upsoftware van uw keuze met Glacier te laten werken. Deze sleutels ontvangt u overigens pas na een automatische identiteitscontrole per kredietkaart en/of telefoon. Met de pin die u daarbij ontvangt, kunt u uw sleutels opvragen in de Amazon AWS Console. Daar kunt u ook bijkomende Glacier-gebruikers creëren en hun rechten bepalen. U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig opslaan van uw sleutels: dit kan na een recente verstrenging van de veiligheidspolitiek van Amazon niet meer online gebeuren.

Na het invullen van uw sleutels, kiest u een regio om een of meer ‘vaults’ of archieven te creëren. Amazon biedt drie Amerikaanse, drie Aziatische en één Europese opslaglocatie aan. Niet alle locaties zijn overal beschikbaar. De Amerikaanse locaties zijn overigens een heel klein beetje goedkoper dan de Europese, terwijl de Aziatische iets duurder zijn.

U beheert uw archieflocaties of ‘vaults’ via de Glacier Management Console. Afhankelijk van de gebruikte software kunt u nog andere opties definiëren, zoals encryptie van de gegevenstransfer, hoeveel gelijktijdige up- of downloads mogen gebeuren, de blokgrootte van die gelijktijdige up- en downloads (in stappen van 2 tot 512 MB), de maximale bandbreedte die de client mag verbruiken, het aantal nieuwe pogingen bij een mislukte operatie en of u al dan niet de gegevens tussen bron en doel wilt spiegelen of opteert voor echte archivering, waarbij gegevens die in de bron worden gewist op Glacier blijven staan.

Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens en de snelheid van uw internetverbinding, kan de archivering lang duren, tot zelfs verschillende dagen. Het vergelijken van uw lokale opslag met het Glacier-archief via de inventarisopdracht of het terughalen van gegevens duurt eveneens erg lang, minstens vier uur en soms wel tot 30 uur. Het gaat bovendien om transacties waaraan kosten verbonden zijn. Uw archief vooraf goed plannen is dus essentieel wilt u de kosten binnen redelijke perken houden.

CONCLUSIE

Als u Glacier gebruikt waarvoor het bedoeld is, namelijk het archiveren van gegevens die u vervolgens zelden raadpleegt, maar wel verplicht moet bijhouden, is het een qua prijszetting onklopbaar alternatief voor de traditionele langdurige archivering op bandgeheugens. Gebruikt u deze dienst oneigenlijk als online back-upsysteem dan kunnen de kosten echter snel zeer hoog oplopen. Het is ook belangrijk om uw archieven te optimaliseren vóór u ze naar Glacier verstuurt. Relatief grote blokken gegevens zijn immers omwille van de apart aangerekende transactiekosten goedkoper om te herstellen dan vele kleine blokken. Uw data-archieven eerst comprimeren en organiseren in hapklare brokken is dus de boodschap als u Amazon Glacier efficiënt en kosteneffectief wilt gebruiken.

AMAZON GLACIER, HTTP://AWS.AMAZON.COM/GLACIER

GRATIS GLACIER KOSTENCALCULATOR VAN WONG LIANG ZAN: HTTP://BLENDER.CA/AWS-GLACIER-CALCULATOR

Jozef Schildermans

Partner Content