Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Applicatie-architect in België, ontwikkelaars in India en testers in Brazilië? Lettergen bewijst dat het kan.

LetterGen is een xml-gesteunde document generator die door BTR Services in de voorbije jaren werd ontwikkeld en uitgebouwd tot een suite van componenten, inclusief de mogelijkheid documenten te voorzien van digitale handtekeningen. Vandaag is het product ondergebracht in een eigen dochtermaatschappij en is de ontwikkeling ervan verspreid over drie continenten, zoals van de LetterSketch module. Genoeg om allicht het geduld van Koen Mortelmans, Funtional Architect en testcoordinator bij Lettergen nv op de proef te stellen?

Soft skills

Het hoeft niet te verbazen dat ook Mortelmans de nood aan soft skills hoog op het lijstje van vaardigheden zet om een testproject over de landsgrenzen heen te doen slagen. Des te meer omdat ook LetterGen volgens een ‘agile’ ontwikkelingsmethode (Scrum) wordt gebouwd, wat een intensief verkeer tussen de verschillende teams vereist. “De strategie voor het product, use cases en dergelijke doen we hier in België,” stelt Mortelmans, “waarna in Chennai door ValueSource de ontwikkeling wordt gedaan, en vervolgens door iTeste in Brazilië de testen.” Dat alles in ‘sprints’ van telkens 4 weken. Iets langer dan gebruikelijk in Scrum, maar kortere perioden brachten teveel overhead mee om telkens een sprint op te zetten en af te breken, vooraleer de bewuste functionaliteit was afgerond. LetterGen in België houdt de volledige opvolging en validatie in handen, waarbij er geen rechtstreeks contact is tussen de ontwikkelaars in Chennai en de testers in Rio de Janeiro. Jawel, “we zijn de spin in het web,” klinkt het desgevraagd wat glimlachend bij Mortelmans. Het geheel resulteert wel in het equivalent van een werkdag die tot 16 uur lang is!

Na een eerste ontmoeting tussen BTR-Services en iTeste op een CeBIT-beurs, kan Lettergen vandaag over een eigen team beschikken bij iTeste. Dat staat in voor het creëren van de test cases en scenario’s, het uitvoeren van de testen en vervolgens bug-feedback bieden via het Mantis-systeem (naast maandelijkse rapporten). Lettergen zelf beslist dan wat wordt doorgegeven naar ValueSource, met welke prioriteit. Zo worden de ontwikkelaars niet ondergesneeuwd door al te makkelijk als bug omschreven probleempjes.

Contacten

Voor Mortelmans is een belangrijke ‘skill’ dan ook niet de testers vertellen hoe te testen (“dat werkte niet, want het zijn echt experten”), maar “hoe hen in onze werkwijze in te passen. Dat vergde wel wat geduld met hùn werkwijze, maar het gebeurt nu wel conform onze rapportering.” Hij moest zorgen voor een goede organisatie, het creëren van wederzijds vertrouwen en van een duidelijke aanpak. “Dat vertrouwen is niet naïef, maar het gevolg van een goede opvolging. Klare taal maakt goede relaties,” klinkt het. Dat Mortelmans ook aan zijn kennis van de Portugese taal timmert wordt overigens wel gewaardeerd en zet hen zelf aan ook hun Engels bij te werken.

Voor een goede communicatie en betrokkenheid wordt vaak ge-skypet, “zowel chatten als gesprekken,” maar worden ook geregeld bezoeken heen en weer gebracht. Zo kan worden gesproken over het groter geheel waar Lettergen deel van uitmaakt, evenals de commerciële ontwikkelingen. Van bij de aanvang werd ook het belang van informale communicatie onderkend en “dat neem je dan ook maar beter mee in je processen.” Voorts moest ook worden geleerd om meer proactief te communiceren, en om vragen of onduidelijkheden meteen aan te pakken.

Als functioneel architect ziet Mortelmans zich goed geplaatst in dit testproces, om ervoor te zorgen dat “ze het product goed in hun hoofd hebben zitten.[…] Het is aan ons om de functionele kant van de zaak bij hen over te brengen, zodat efficiënt en effectief kan worden getest.” Het doel is dat iTeste de kwaliteit van het product meet, waarna ValueSource de kwaliteit kan verbeteren en dat in een iteratief proces.

In huis

Niet dat de eigen testers of medewerkers in België meteen werkloos zijn. Gezien de complexe aard van de Lettergen producten en de nood om die op de klant toe te spitsen, worden stress- en performantietesten in ons land uitgevoerd. Bovendien leveren de medewerkers in België ook de testdocumenten aan, waarmee de Lettergen-producten kunnen worden getoetst inzake functionaliteit. Ook security-gerelateerde testen worden nog in België verricht, maar in de planning is ook hiervoor de bouw van een testomgeving voorzien, waarna ook die testen door iTeste worden overgenomen. Wie over de grenzen heen wil testen, kan in ieder geval maar beter zelf in staat zijn de expertise van de buitenlandse testorganisatie te (laten) controleren. “Neem daar je tijd voor en controleer de claims. In dit geval betreft het wel authoriteiten in hun gebied.” Voorts moet je de skills hebben om het op te zetten als een service, nauw geïntegreerd in een proces. Reken hen af op de geleverde output, stiptheid en kwaliteit, “en maak je geen zorgen over hoe ze het doen,” aldus Mortelmans. Micromanagement bleek in dit geval zeer zeker uit den boze te zijn. En niet vergeten, “ga geregeld eens voor een paar weken bij hen op bezoek!”

Guy Kindermans

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content