Janssen Pharmaceutica verhoogt het succes van een reeks ingrijpende ict-trajecten door extra te investeren in testen. Het bedrijf krijgt daarbij ondersteuning van de testers van Quasus.

Janssen Pharmaceutica heeft in Geel een API-site (Active Pharmaceutical Ingredient). De site produceert de actieve farmaceutische bestanddelen voor de farmaceutische fabriek in Beerse, die pillen en andere geneesmiddelen maakt. In 2008 ging op de API-site de uitvoering van een strategisch meerjarenplan van start, met onder meer de uitrol van een MES (Manufacturing & Execution System) en de aanpassing van het erp-systeem. Het doel van de oefening bestaat erin een harmonisering door te voeren van de processen en systemen in de diverse API-sites in België, Zwitserland en Ierland, en het geheel te integreren met het erp-systeem dat Janssen Pharmaceutica gebruikt. “We voegen API-sites toe aan het SAP-platform van de Europese farmaceutische sites”, zegt Bram Beirinckx, projectmanager MES bij Janssen Pharmaceutica. “Voorheen was er enkel een interface.”

VAN 75 NAAR 114

Na de uitrol van het MES dook er een aantal performantieproblemen op. “Het liep allemaal een stuk minder vlot dan verwacht”, aldus Bram Beirinckx. “Impact op de kwaliteit was er niet, maar wel op de output van de fabriek.” Na de ingebruik-name van het nieuwe MES zakte het volume tot 75 procent van wat de fabriek voorheen produceerde. Een vervolgtraject met een upgrade van het MES drong zich op. “We hebben duidelijke lessen getrokken uit de eerste uitrol, met name op het vlak van het testwerk.” Voor een periode van vier maanden vulde Janssen Pharmaceutica het eigen testteam (drie fte’s) aan met testers van Quasus (zeven fte’s). “Bij de eerste uitrol van het MES hadden we alleen de mainstreamprocessen getest. We hadden ook te veel op het testwerk van de softwareleverancier vertrouwd.”

Bij de eerste uitrol bleek echter dat de leverancier niet alle aspecten van de betrokken bedrijfsprocessen correct had ingeschat. Voor de upgrade breidden Janssen Pharmaceutica en Quasus het aantal testscripts en testcycli daarom gevoelig uit. Bram Beirinckx: “Met resultaat. De tweede versie van het MES is vlekkeloos uitgerold. De output steeg onmiddellijk tot 114 procent.” Ook voor de komende upgrades blijft Janssen Pharmaceutica uitgebreid testen in samenwerking met Quasus. “We bundelen de methodologische expertise van de externe testers met de interne kennis van onze operatoren.”

Dries Van Damme

Partner Content