Twee feiten symboliseren de contrasterende realiteit van Henegouwen: de plotse sluiting van de website van Charleroi en het toekomstige datacenter van Google in Saint Ghislain.

Ongelooflijk maar waar: wie op 12 januari naar de website van de stad Charleroi surfte, trof daar een kopie aan van een brief verstuurd door het schepencollege naar het bedrijf Horus dat instaat voor de hosting van de site. De brief deelde de verbreking van het contract mee op 31 december vorig jaar. Eerder al, op 30 oktober 2007, had het college uit rationaliseringsoverwegingen een einde gemaakt aan 18 contracten van de stad met it-bedrijven. Sommige van die contracten werden sinds 1990 van jaar tot jaar verlengd. Bij gebrek aan een nieuwe overeenkomst heeft de webbeheerder de diensten van de site op 12 januari stopgezet. De stedelijke it-dienst, die over de beslissing was ingelicht, had normaliter de touwtjes in handen moeten nemen, nieuwe aanbestedingen moeten voorbereiden, onderhandelen over een overgangsperiode of ten minste het schepencollege verwittigen. Die indruk van nonchalance kan Charleroi missen als kiespijn op een ogenblik dat de stad er alles aan doet om orde op zaken te stellen en de affaires en disfuncties achter zich te laten. De betrokken schepen Paul Ficheroulle benadrukt het belang van een planningcultuur in een dienst”die dringend aan reorganisatie toe is.”

Google in Bergen

Voor een provincie die gebukt gaat onder een hoge werkloosheid (22,6 % tegenover gemiddeld 18,8 % voor heel Wallonië op een actieve bevolking van 340.191 werknemers), is de beslissing van Google om 250 miljoen euro te investeren in de bouw van een datacenter symbolisch erg belangrijk. Het datacenter komt er op de site van Baudour in Saint Ghislain, vlakbij Bergen. In 2005 kreeg de Belgische ambassade in de Verenigde Staten een vraag van investeerders die op zoek waren naar een terrein met water in de directe omgeving (Google gebruikt een koelsysteem met verdamping om zijn computerinstallaties te koelen) en in staat om een elektrisch vermogen van 150 megawatt (150 miljoen watt!) te leveren. De vraag werd overgemaakt aan de drie gewesten. In Wallonië nam het Office for Foreign Investors (OFI), een afdeling van het Agence Wallonne pour l’Exportation, contact op met de plaatselijke intercommunales. Het agentschap voor economische ontwikkeling IDEA stelde een terrein van 85 hectare voor langs het kanaal Nimy-Blaton-Péronnes, voorzien van een glasvezelcapaciteit die Google zelf als”buitengewoon” bestempelt. Het dekmantelbedrijf Crystal Computing, dat door Google werd opgericht om de onderhandelingen te voeren, legde de betrokken politici en overheden een zwijgplicht op. De beslissing werd uiteindelijk in april vorig jaar bekendgemaakt. Het Waals Gewest en Europa springen bij met subsidies a rato van 100.000 euro per gecreëerde baan. Er is sprake van 120 vaste banen op termijn. De bouw van het datacenter, die wat vertraging opliep omdat er eerst een waterzuiveringsstation moest komen, zou werk geven aan 300 personen. Het OFI droomt al van een uitbreiding van de site, die een miljardenstroom aan investeringen naar Henegouwen zou kunnen halen.

Overheidshulp

Henegouwen heeft zijn verleden van steenkoolbekken, metaalverwerking en textiel achter zich gelaten en zet zijn reconversie voort met financiële steun van de overheid. Na Objectief 1 zal de hele provincie die 3.786 km2 groot is en 1.294.844 inwoners telt, profiteren van het convergentieplan 2007-2013. Het gaat om een flink pak subsidies: 1,5 miljard euro. De Waalse regering zal naar verwachting in maart een eerste reeks dossiers (de eerste aanbesteding is eind september 2007 afgesloten) selecteren. Henegouwen, dat doorkruist wordt door twee autowegen en een dicht spoorwegnet, kan zijn centrale ligging uitspelen, op korte afstand van drie luchthavens (Brussel, Charleroi, Rijsel), en kan voorts een beroep doen op drie kanalen voor schepen tot 1.350 ton.

Aan de spits in telecommunicatie

De provincie kan bogen op drie wetenschapsparken. Initialis werkt samen met de drie universiteiten van Bergen en stemt zijn ontwikkeling af op twee ‘excellence centers’ die ontstaan zijn uit de knowhow van de regio: Multitel (telecommunicatietechnologie) en Materia Nova (nieuwe materialen zoals polymeren en neo-keramiek). De Aéropole van Charleroi-Gosselies timmert aan de weg in de sectoren luchtvaart, ict, biotechnologie en biowetenschappen. Het Business Parc Qualitis in Edingen richt zich op de tertiaire sector en ondernemingen met een hoge milieukwaliteit. Henegouwen bezit ook onderzoeks- en innovatiecentra waaronder het ‘Centre d’entreprise et d’innovation’ Héraclès.

Héraclès stelt zich tot taak startende ondernemers te begeleiden, o.a. in het beoordelen van de kwaliteit van het project, met hulp bij het opstellen van een businessplan en van dossiers om de nodige financiering te vinden. Het centrum beschikt over incubators of broedplaatsen met in totaal 7.000 m2 aan kantoren die moduleerbaar zijn in oppervlakte (van 20 tot 400 m2). De administratieve liggen in het centrum van Charleroi en de productieactiviteiten en diensten aan ondernemingen in het ‘Parc d’activités Héraclès’. De starters dragen namen als Probelsoft (software voor het beheer van transportbedrijven of wagenparken), Qua-drature (software voor houtbewerking) of IT Login, ontwerper van een webdesignoplossing die een tijdlang gebruikt is door Belgacom onder de naam Skynet Web Creator. Nog in het hart van Charleroi, in de Avenue Paul Pastur, is de groep Comase van Jean-Luc Henry gevestigd. Deze groep overkoepelt vijf kmo’s die advies of diensten aan ondernemingen leveren, onder andere Comase Info (goederen en it-diensten) en SBIM (medische informatietechnologie).

35.000 uur it-opleidingen

Het ‘Centre de Compétences en technologies de l’information et de la communication’ Technofutur TIC biedt eveneens advies aan kmo’s die in Henegouwen (en Waals-Brabant) gevestigd zijn. Het gaat daarbij uitsluitend om steun bij het ontwerpen of realiseren van ict-projecten. Drie consultants hebben hier sinds 2004 al meer dan 300 ondernemingen geholpen. Dat gaat van prestaties van twee uur tot opdrachten van vijf dagen, in de vorm van gratis coaching : identificatie van marktkansen, audit van websites, uitwerken van een beleid voor onlinemarketing, audit van het informatiesysteem, veiligheidsdiagnoses, enz. De vzw is ook sterk in het aanbieden van opleidingen en werkt in dat opzicht nauw samen met Forem, dat trouwens in de raad van bestuur zetelt (naast de UCL, ULB, de vakbondsorganisaties CNE en Setca, en Agoria). Technofutur TIC organiseert elk kwartaal meer dan honderd opleidingen waarvan een deel op afstand. Vorig jaar hebben de informatie-, sensibiliserings- en begeleidingsacties 2.600 ondernemingen (hoofdzakelijk in Henegouwen en Waals-Brabant) en 7.000 personen bereikt. Alles bij elkaar heeft Technofutur TIC 350.000 stage-uren voor ict-opleidingen geregistreerd, waarvan 10 procent voor werknemers, 35 procent voor leerkrachten en 55 procent voor werkzoekenden.

Jobs en vacatures

Cijfers per provincie zijn niet direct beschikbaar bij Forem, wel een uitsplitsing per gewestelijke directie boven op de 1.436 werkaanbiedingen voor informatici die de centrale directie van Forem aan de Boulevard Tirou in Charleroi vorig jaar ontvangen heeft. De gewestelijke directie van Charleroi ontving 396 werkaanbiedingen, die van La Louvière 111 en die van Bergen 164. Als we de cijfers van Moeskroen (36) en Doornik (146) erbij tellen zijn dat in totaal 853 vacatures. Agoria telt voor heel Henegouwen zo’n 269 doorgaans kleinere ict-bedrijven die in totaal 2.472 personen tewerkstellen en een omzet van 169 miljoen euro boeken. Dat is ver achter de provincie Luik (293 miljoen euro met 295 ondernemingen) en Waals-Brabant (603 miljoen euro met 330 bedrijven). Een aantal van die kmo’s trekt met succes de internationale kaart. Dat is met name het geval voor Selligent, dat bekend staat om zijn crm-oplossingen en in de eerste helft van 2007 een geconsolideerde omzet (Selligent Gosselies en Selligent Belux in Diegem) van 6,6 miljoen euro realiseerde. Ceo André Lejeune, die onlangs een akkoord aankondigde voor de distributie van zijn producten in Spanje via Cap Masao, geeft zijn ambitie de vrije loop:”Wij willen 50 procent van het potentieel van de EU-markt aanboren in 2008 en 80 procent in 2009.” Het bedrijf heeft in dat verband recent een franchiseakkoord gesloten in Italië (Selligent Italia heeft een belangrijk contract in de banksector binnengehaald met Kiron) en een OEM-contract met Orga Systems, een uitgever van billingsoftware voor de telecomsector. Het moderne Henegouwen heeft resoluut gekozen voor de toekomst…

Jean-Luc Manise

Partner Content