In de ict-sector heerst een onevenwicht tussen vraag en aanbod wat competenties betreft. Hoog tijd om de borstel door enkele selectiecriteria te halen, oordeelt de Waalse overheid.

G arbage In, Garbage Out. Niet alleen slechte data leveren slechte resultaten op. Kandidaten selecteren op basis van verouderde listings, of opleidingen niet aanpassen aan de kennis van werkzoekenden kan alleen maar leiden tot ontgoochelende tewerkstellingscijfers. In Wallonië tracht men het tij te keren.

De 4 TIC-competencecenters van het Waals Gewest (Technocité, Technifutur, Technofutur TIC en Technobel) hebben de Forem-database van werkzoekenden grondig opgeschoond. Dat vroeg in de eerste plaats om een serieuze screening (parameters voor classificatie in beroepen en profielen, vragen om de reële competenties van kandidaten te controleren, enz.). Deze oefening was broodnodig om de database te zuiveren van totaal achterhaalde functies (zoals ‘back-upoperator voor minicomputeromgeving’) of ongeschikte profielen. De Waalse dienst voor arbeidsbemiddeling codeerde de profielen van werkzoekenden tot voor kort louter op basis van hun eigen verklaringen, zonder controle. “Voortaan beschikken we over een nauwkeuriger inventaris van de beschikbare arbeidskrachten. Zo kunnen we de bedrijven beter informeren en betere opleidingen organiseren”, verklaart Georges Nikolaïdis, directeur Technifutur (Luik). “Als we zien dat er gegeerde competenties beschikbaar zijn, eventueel na een snelle opfrissing of bijscholing, kunnen we ook investeren in andere domeinen en onze inspanningen, opleidingen met name toespitsen op profielen en beroepen waarvoor een echte schaarste bestaat.”

Kostenplaatje

Om deze nieuwe opleidingen waar te maken zijn uiteraard financiële middelen nodig. “Cursussen in draadloze technologieën zijn klassiekers die we zonder externe hulp kunnen organiseren”, bevestigt Georges Nikolaïdis. “Anderen brengen echter bijkomende kosten mee die we alleen niet kunnen dragen. In dat geval helpt de vragende onderneming door haar technologieën en eventueel trainers in te brengen. In ruil krijgt ze het recht om als eerste te vissen in onze vijver van opgeleide personen.” Deze formule werd onlangs bijvoorbeeld nog toegepast door Sylis (BI-businessanalyse), NRB (SAP-programmatie) en Microsoft (voor .Net-programmeurs). Ander voorbeeld: een bedrijf dat op zoek was naar Cold Fusion-expertise voor een contract bij de Europese Unie.

Perspectieven

“Een jaar geleden geraakte na zes maanden opleiding gemiddeld 75% van de werkzoekende it’ers aan de bak in de bedrijfswereld,” aldus de woordvoerder van Technofutur TIC in Gosselies. In Luik liep dat zelfs op tot “meer dan 80%, en dat sinds 3 jaar”. Maar dat is nu verleden tijd want “sinds begin dit jaar is het nog maar 65 à 70%.”

In het licht van de crisis zou je verwachten dat het niveau van de beschikbare profielen op de markt zou stijgen. Technifutur stelt echter vast dat het profiel van werkzoekenden die zich nu inschrijven voor opleidingen nauwelijks sterker is dan dat van vorig jaar. Georges Nikolaïdis: “2008 was een uitzonderlijk jaar [in werkaanbiedingen]. Mensen met talent hadden werk. Je vond dus alsmaar minder mensen met bedrijfservaring of met een it-graduaat. Op de duur kwamen alleen nog mensen met een elementaire it-kennis zich aanbieden voor een opleiding. We waren daardoor verplicht het niveau van de voorvereisten te verlagen en daar nog meer in te steken om aan de eindmeet hetzelfde opleidingsniveau te halen. Ondanks de crisis en de massa kandidaten voor de arbeidsmarkt tekenen zich momenteel nog geen waardevollere profielen af. Dit lijkt te wijzen op demotivatie, op ontmoediging om nog opleiding te volgen. Pas zeer recent hebben we toch weer enkele profielen met een zekere ervaring geregistreerd.”

Die toestanden heeft een directe weerslag op de opleidingsduur. “In 2001, toen veel dotcombedrijven onderuit gingen, konden we door de toevoer van competente profielen de duur van de opleidingscycli verkorten van 6 naar 3 maanden. Daarbij was het vooral de bedoeling om bestaande kennis bij te schaven. In 2004-2005 hebben we opnieuw aangeknoopt met cycli van 6 maanden omdat de markt zeer rooskleurig was. Wie talent had, vond makkelijk werk. In 2007-2008 organiseerden we nog 14 cycli van 6 maanden.” In 2009 drong zich nog geen verandering op, tenzij in de andere richting. Aangezien de binnenkomende profielen weer zwakker worden, lanceerde Technifutur bij uitzondering een opleidingscyclus voor netwerktechnici die 7 tot 8 maanden duurt. “In 2010 krijgen we wellicht weer sterkere profielen zodat we eventueel weer kortere cycli invoeren.”

Brigitte Doucet

“Een jaar geleden geraakte na zes maanden opleiding gemiddeld 75% van de werkzoekende it’ers aan de bak in de bedrijfswereld.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content