Er komt eindelijk een wetgeving voor professionele drones. Maar op gejuich van de sector hoeft minister Galant voorlopig niet te rekenen. De ene doet te weinig, de andere wil te veel.

De Belgische dronesector is in opmars. Start-ups werken aan nieuwe toepassingen, gevestigde waarden bekijken hoe onbemande vliegtuigen hun sector kunnen moderniseren en producenten staan te springen om hun toestellen naar de markt te brengen. Op de eerste Drone Convention die door EUKA, het Europees kenniscentrum voor onbemande vliegtuigen, recent in Genk werd georganiseerd, passeerden ze allemaal de revue. De timing zat goed want een maand eerder lanceerde minister van mobiliteit Jaqueline Galant haar langverwachte voorstel (zie kader) voor een eerste dronewetgeving. Een voorstel dat verderbouwt op dat van haar voorganger Melchior Wathelet. De Belgische dronesector lijkt ready for takeoff, maar achter de schermen wordt er nog steeds gediscussieerd over hoe die wet er precies moet uitzien.

Als we een betrokkene uit de sector vragen of hij blij is, nu de wetgeving in een stroomversnelling komt, klinkt het sceptisch. Het weinige overleg gaf de sector weinig inspraak en ook vanuit Belgocontrol zou er weinig interesse zijn om snel werk te maken van de regelgeving. “Er is een persbericht uitgestuurd, maar daar blijft het voorlopig bij, er is geen wettekst”, zegt iemand uit de sector die liever niet bij naam wordt genoemd.

Bij BeUAS, de sectorvereniging van Belgische dronebedrijven, wordt dat, hetzij met een mildere toon, herhaald. “We hadden graag gezien dat de voorliggende plannen verder gingen. De onderhandelingen zijn al bezig van 2012 en zowel binnen de sector, het DGLV (Directoraat-Generaal voor de Luchtvaart) en de EU is er een visie over de integratie van drones in het bestaand luchtruim die verder gaat dan wat het kabinet nu voorstelt,” zegt Koen Meuleman, voorzitter van BeUAS.

Het gaat daarbij onder meer over de vlieghoogte, BLOS-operaties (vliegen buiten het zichtbereik van de piloot), en de zones waarin professionals mogen vliegen. BeUAS wil hier voldoende flexibiliteit zodat de sector zich ten volle kan ontwikkelen. Meuleman: “Dat kan volgens BeUAS zonder in te boeten aan veiligheid, wat primordiaal is, maar vergt wel een degelijke kennis en visie ter zake en dit ontbreekt momenteel.”

In het voorstel van Galant komt er één opleiding voor iedereen die professioneel met drones wil vliegen. BeUAS wil liever een opleiding in proportie met de activiteiten die worden uitgevoerd.

Opmerkelijk is dat de sector op dit moment niet meer weet over de nieuwe wetgeving dan het grote publiek. “De inspraak was tot voor het persbericht nihil. Het huidige KB is gebaseerd op dat van het voormalige kabinet Wathelet, wat al een flauw afkooksel was van wat er initieel op tafel lag. Daar heeft het huidige kabinet wat wijzigingen aan aangebracht, voornamelijk rond opleidingsvereisten.”

70 INTERVENTIES

Wel staat er overleg gepland in werkgroepen zodra het voorlopige KB naar de Gewesten en de Raad van State is verstuurd voor advies. Bij minister Galant horen we enige verontwaardiging over de opmerking dat de sector amper inspraak kreeg. “We leven in een democratie waar mensen worden verkozen en aangesteld, het is niet aan de sector om de pen vast te houden bij het schrijven van de KB’s. Dat is de taak van de wetgevende en uitvoerende macht” zegt Jasper Pillen, woordvoerder van de mobiliteitsminister.

Maar er is wel degelijk inspraak zegt Pillen. “We zijn met hen beginnen onderhandelen op basis van het KB van Wathelet dat klaar was. Daar ging het om vluchten tot 200 voet. In de afgelopen drie maanden hebben we dat opgetrokken tot 300 voet (van 60 tot 90 meter). We hebben ook de toegang tot het beroep vergemakkelijkt want piloten moeten geen praktijkles meer volgen, maar enkel kunnen aantonen dat ze in praktijk met een drone kunnen vliegen als ze al ervaring hebben opgedaan. Dat er niets gebeurt en dat er geen overleg is, is gewoon niet waar. Maar het is toch niet de bedoeling dat de sector onze KB’s schrijft?” Ook over de houding van Belgocontrol merkt Pillen op dat er niet noodzakelijk slechte wil is. “Men vergeet vaak dat er ook internationale regels zijn. Je kan Belgocontrol niet zomaar vragen om die even te veranderen.”

Pillen bevestigt dat de wettekst op dit moment naar de gewesten en de Raad Van Staten is vertrokken voor advies, (dat duurt respectievelijk 1 maand en 60 dagen, gevolgd door aanpassingen en een melding aan de Europese Commissie. Dat wil zeggen dat de wetgeving tegen de herfst klaar kan zijn. Al houdt het kabinet van de minister het voor de zekerheid liever op ‘eind 2015’.

Volgens het kabinet van Galant legaliseert de toekomstige wettekst negentig procent van de activiteiten die vandaag mogelijk zijn in België. Maar het is niet de bedoeling om ook na publicatie te blijven bijschaven. “We willen naar een werkgroep gaan waarbij de sector mee aan tafel zit om te kijken naar de implementatie van de regels, waar er problemen zijn en waar er ruimte is voor verbetering. Het is niet de bedoeling om het KB te tekenen en te publiceren en vervolgens niet meer te praten over drones,” aldus Pillen.

Pieterjan Van Leemputten

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content