Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Aan het hoofd van een team van zowat 2.000 informatici in België zal Frank Stockx de komende jaren de grote omvormingsprojecten van ING in ons land voortzetten, met onder andere de invoering van een gloednieuw systeem voor product processing, de kernactiviteit van de bank. Hier wordt een extra budget van 300 miljoen euro voor uitgetrokken, verspreid over een periode van 5 jaar.

Frank Stockx werd begin januari benoemd tot Head of IT binnen het directiecomité van ING België, ter vervanging van de Nederlandse Marlies van Elst. Hij is een puur product van de bank. Deze handelsingenieur van de KULeuven kent de activiteiten van de bank immers maar al te goed, “zowel in België als in Nederland, zowel op het vlak van retail als wholesale en zowel binnen als buiten ict”, zodat hij “een totaalbeeld heeft op een bank die steeds directer wordt en toch universeel blijft.”

Aanwervingen

Als cio is hij verantwoordelijk voor de it-afdeling in België, die bestaat uit 2.000 informatici (1.300 intern en 700 extern, op een totaal van ongeveer 11.000 informatici binnen de bankpool van ING Groep), die niet alleen werken voor de Belgische dochterondernemingen, maar ook dienen als vaardighedencentrum voor de groep, meer bepaald voor het beheer van het Swift-netwerk of voor de anti-witwas- en cash managementapplicaties. “De Belgische vaardighedencentra hebben een uitstekende reputatie binnen de groep.”

ING België is van plan om dit jaar bijna 300 informatici aan te werven, naast de 150 die reeds in 2010 in dienst traden. Meer bepaald omdat informatici uit het tijdperk van het mainframe, die de informatica van de bank hebben opgericht, nu met pensioen gaan. “Het mainframe was de iPad van de jaren ’70”, aldus Frank Stockx. Hij zegt er nog bij dat de nieuwkomers moeten worden opgeleid voor de activiteiten van de bank en voor alle bankprocessen, en ook voor soft skills. “We moeten niet alleen investeren in productiviteit, maar ook in de kennis van het beroep van ‘bankier’.”

Omvorming(en)

ING België evolueert nu steeds meer naar de directe bank, terwijl ze toch universeel blijft. “Sinds 2008 hebben we veel geïnvesteerd in de verbetering van it-platformen, meer bepaald door virtualisatie in te voeren en ervoor te zorgen dat we beter bestand zijn tegen risico’s.” Ook direct marketing, campaign management en internet zijn domeinen die zich sterk aan het ontwikkelen zijn. Na een investering van 100 miljoen euro in it in 2010 voerde ING België een ambitieus programma in dat 300 miljoen euro extra uittrekt voor de periode 2011-2015. Investeringen die enerzijds betrekking zullen hebben op de verbetering van de ict-infrastructuren in het kantoornetwerk, gekoppeld aan een nieuwe benadering van de verkoop en diensten in die kantoren (een stack inzake distributie) en zullen rekening houden met de nieuwe reglementaire bepalingen (EDPBW, CBFA of NBB bijvoorbeeld). Anderzijds is ING België deze zomer van plan om zijn product processing systeem te vervangen door een package (zie ook Data News nr. 9 van 13 mei).

“Dit project van 10 jaar heeft betrekking op de kern van de bank en wil de it-kosten structureel doen dalen. Want we willen evolueren van een it-ontwikkelingssysteem naar een integratiesysteem, meer bepaald om de sociale media en de nieuwe devices te ondersteunen zowel van de klanten als van onze medewerkers. Hiervoor moeten er nieuwe applicatie- en connectiviteitnormen ingevoerd worden, en is er een verhoogde veiligheid nodig. We moeten in feite deviceless worden. Onze klanten moeten in interactie kunnen treden met de bank vanuit een toestel dat ze zelf kiezen. En intern heb ik de ambitie om een remote virtual desktop gekoppeld aan een verhoogde veiligheid in te voeren.”

“We moeten de informatica gaan industrialiseren”, gaat Stockx verder. Het is dus wel duidelijk dat de informatica van ING België een nieuw tijdperk betreedt. “Ons motto is voortaan ‘adopt in plaats van adapt’. Want voor de bank schuilt de meerwaarde in het distributiekanaal. Een vertaling van de wijzigingen naar it volstaat niet meer, we moeten ze ook begrijpen.” Dit doen we door een nieuwe cultuur uit te werken die meer gepland is volgens het principe: challenge, vervolgens decide en tot slot execute, een cultuur die al wordt toegepast bij de nieuw aangeworven jonge informatici.

Een omvorming moet gebeuren zonder overhaasting, maar ook zonder uitstel, door stapsgewijs te werk te gaan. “Er kan geen sprake van zijn dat we beslissingen gaan forceren, want dat werkt niet. We hebben al jaren geleden een governance van de it-investeringen en een challengecultuur ingevoerd. In een directe bank moet je bovendien first time right werken.

Op het vlak van infrastructuren leidt de ING-groep een project om haar datacenters in Nederland te consolideren. In België wordt de inplanting van een extra datacenter onderzocht. Dit zou over 2 jaar een feit moeten zijn.

Een andere belangrijke trend is de consumerization van it. “Op termijn zal zowel een klant als een medewerker in dialoog kunnen treden met de bank met om het even welk toestel. Dit is vandaag al zo voor de remote virtual desktop, maar we willen dit veralgemenen, met de nodige veiligheidslagen.”

Bovendien zou ING België nieuwe vaardigheden kunnen aantrekken in ons land in het kader van shared services. Bijvoorbeeld inzake middleware, omdat de Belgische architectuur altijd sterk klantgericht is geweest. Ook willen we in elk land vaardigheden handhaven die dicht bij de klant staan, kwestie van een optimale time to market te hebben in functie van de markt. Met een duidelijke besluitvorming en een strikte planning, zodat de projecten die de groep moet uitvoeren, de vaardighedencentra en elke lokale entiteit niet met elkaar in conflict komen.

Deze projecten worden uitgevoerd met budgetten die “30 tot 40% hoger zijn dan die waarover we 3 tot 4 jaar geleden beschikten voor ontwikkeling, terwijl de kosten dalen, een hele uitdaging dus.”

Taak van de CIO

Frank Stockx is geen informaticus van opleiding, maar hij ziet hier geen enkel nadeel in om de ict-afdeling te leiden. “Enerzijds is het belangrijk om de juiste vragen te stellen om de experts te begrijpen en de beslissingen te nemen die zich opdringen. Anderzijds werk ik al 7 jaar op de afdeling Ops&IT en word ik omringd door een uitstekend en zeer ervaren team.” “De nieuwe uitdagingen die nu opduiken hebben betrekking op de hele bank, niet alleen op informatica. Het is van belang om de it-niveaus voor de komende 5 jaar te bepalen.”

Frank Stockx is lid van het directiecomité en maakt dus deel uit van het hoogste beslissingsorgaan van de bank. “Investeringen, onder andere in it zijn nodig en van doorslaggevend belang voor een universele directe bank.”

Marc Husquinet

In België wordt de inplanting van een extra data-center onder-zocht. Dit zou over 2 jaar een feit moeten zijn.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content